Simrishamn på Österlen

Akut vattenläcka vid Ravlunda

160929 8.37: På grund av akut vattenläcka vid Vitabyvägen/väg 9 vid Ravlunda har Simrishamns kommun stängt det kommunala vattnet. Berört område är del av Vitabyvägen och Havängs sommarby. Lagningsarbetet är påbörjat. Vattnet beräknas åter till kvällen.

Leveranstörsträff samordnad varudistribution

Kommunens nuvarande avtal för samordnad varudistribution löper ut 2017-06-30. Kommunen håller för tillfället på att undersöka förutsättningarna för att genomföra en ny upphandling tillsammans med Ystad och Tomelilla med planerad avtalsstart 2017-07-01. I samband med det arbetet har kommunen bjudit in till en leverantörsdialog med marknadens aktörer. Läs mer här och här.

Kontakt samhällsbyggnad - öppettider på fredag, 30 september

På fredag den 30 september har kontakt samhällsbyggnad öppet kl 09.00-13.30. Under eftermiddagen är all personal på förvaltningsövergripande informationsmöte.

Starta eget-träffar

Funderar du på att starta eget företag? Starta eget-träffarna är bra tillfällen för mer inspiration och information. Läs mer här.

Grattis!

Vinnare av tipsrundan under Trafikantveckan blev Mia Skogman som vann ett Jojo-kort laddat med 500 kr. På delad andraplats kom Annica Bråhäll, Camilla Nilsson och Pia Petersson som vinner varsin ryggsäck och paraply. På delad tredjeplats: Camilla Svensson, Barbara Wredberg, Gustaf Wredberg, Josefin Nord och Hilda Hammargren som vinner varsin termosmugg. Ett stort grattis!

Information från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 22 september

Här finns ett axplock av de ärenden som avhandlades och de beslut som togs.

Kristianstadsvägen

Med start i vecka 40 kommer Simrishamns kommun att påbörja åtgärder för att höja standarden på Kristianstadsvägens beläggning. Arbetet kommer att utföras etappvis på sträckan mellan utfarten från Korsavadsvägen och Nya kyrkogårdens norra infart. Det kommer även att utföras förbättringar i korsningen Kristianstadsvägen/Yngve Östbergs väg. Efter avslutat arbete kommer hela sträckan från Tobisvik till rondellen Tumatorpsvägen/Backgatan att grusas av i syfte att täta fogarna i beläggningen.

Arbetet beräknas ta cirka fem veckor. Framkomligheten kommer under denna tid att vara begränsad och under rusningstid finns risk för köer. Välj gärna annan väg om du kan. Vi ber er visa hänsyn till arbetsfordon och personal på vägen och följa skyltning och anvisningar. Arbetet utförs av Simrishamns kommuns entreprenör Svevia. 

Öppet hus 6/10

Nationella anhörigdagen infaller 6/10 och här i Simrishamn har vi valt att ha öppet hus på anhörigstödet. Hjärtligt välkomna kl. 13–18 till Bergengrenska centret, Stortorget 3, Simrishamn. Kom och träffa anhörigkonsulent, demenssjukssköterska, silviasyster m.fl. Ställ frågor, bli informerad om vad kommunens anhörigstöd kan erbjuda dig som är anhörig. Prova på avslappning, taktil massage. Under dagen har du också möjlighet att träffa omsorgshandläggare från kommunen. Förfriskningar erbjuds.

Välkommen på informationskväll

Du som är god man/förvaltare eller är intresserad att bli det:

På programmet: Cecilia Ottosson och Ingrid Johansson från socialförvaltningen berättar om hur försörjningsstödet fungerar. Christer Arvidsson, ordförande i Kristianstads godmans- och förvaltarförening, berättar om föreningen och nyttan av ett medlemskap.

  • När? Tisdagen den 11/10 kl. 18.00–19.30
  • Plats? Stora salen, rådhuset, Stortorget, Simrishamn

Vi bjuder på fika! Anmälan senast 7/10 till lotte.johansson@simrishamn.se. Välkommen!

Bredbandsnytt (uppdaterad 16/9)

Här kan du läsa senaste nytt om bredbandsutbyggnaden i kommunen. 

Medborgarenkät i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun är med i SCB:s medborgarundersökning i höst. De som tillfrågas är ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret. 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas i höstens undersökning i Simrishamns kommun. Enkäterna delades ut 19-21 september. Läs mer här.

Dialogdags för dig som är företagare

Som vi tidigare berättat, genomgick politiker, chefer och medarbetare från alla förvaltningar  under våren utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”, Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, framgångsrika koncept som redan mer än hundra av landets 290 kommuner genomgått. Utbildningens mål var att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten och en större förståelse för företagens behov. Utbildningen var det första steget på vägen mot en ny näringslivspolicy.

Nu startar dialogen med dig som är företagare, att testa våra förslag till arbetsformer och service och få din feedback. Är vi på rätt spår? Vad har man för erfarenhet av att samarbeta med oss? Vad gör vi bra och vad kan vi bli bättre på?

I ett första skede under den tidiga hösten kommer vi att göra djupintervjuer med många av de företag som har eller har haft mycket kontakt med kommunen den senaste tiden. Vi kommer också att ha olika fokusgrupper med olika utgångspunkter och sammansättningar. En rad företag kommer att få enkäter för att ta ställning till t.ex. förslag till nya arbets- och samarbetsformer.

Du kan redan nu kontakta vår näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se, för att anmäla ditt intresse att delta i dialogen.

Ny sida för inköp & upphandling

Uppdaterad information om hur man kan bli leverantör till Simrishamns kommun, du hittar den här.

Simrishamns kommuns asfaltbeläggningsprogram

Här kan du läsa mer

Skriv upp datumet redan nu:

Den 2 november kl. 10–17 anordnar vi en mässa på Skeppet på Marint centrum för dig som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning. Mässan handlar om digital teknik för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet. Deltar gör ett axplock företag som har lösningar för en tryggare, enklare vardag. På plats finns också socialförvaltningens medarbetare för samtal och diskussion om det som visas. Fritt inträde. Välkommen!

Hemmahamnen fortsätter ett tag till!

Startskottet för Hemmahamnens femte säsong har gått. Konceptet är oförändrat: härlig, nyfångad fisk direkt från din lokala fiskare. Upplägget däremot är ändrat.

I år finns varken fasta försäljningsdagar eller –tider, däremot kan försäljning ske i Simrishamn, Brantevik och Skillinge. Det bästa sättet att ha full koll på försäljningen i år är att gå in på Hemmahamnens Facebook-sida och ”gilla” sidan. Då får du omgående ett meddelande direkt till din mobiltelefon eller dator om inlägg. Det finns en rad anledningar till varför vi frångått ett fast försäljningsschema. Fasta försäljningstider är bra för kunder men fungerar tyvärr dåligt för fiskarna. Under vissa blåsiga dagar kommer de inte ens ut på havet. Gör de det, har de alltid svårt att förutse när de är tillbaka i hamnen. Ena dagen kan hela fångsten vara ombord och rensad på några timmar medan nästa dag kan fångsten vara större och fisket kan ta mycket längre tid. Vi tror därför att utökad information på sociala medier kan erbjuda ett både flexibelt och effektivt sätt att nå kunderna.

Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i kvarteret Joneberg

Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom del av kvarteret Joneberg, närmare bestämt fastigheterna Joneberg 8 och 9 inne i Simrishamns tätort.  Syftet med tävlingen är att ge olika intressenter möjlighet att lämna in utformningsförslag och anbud för markområdet. Simrishamns kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån de i anvisningarna uppräknade, och beskrivna, bedömningsgrunderna. Målet är en genomtänkt gestaltning till bästa pris. Kommunen avser att anvisa marken och teckna genomförandeavtal med vinnaren. Tävlingsbidrag ska lämnas in till Simrishamns kommun enligt anvisningarna i inbjudan. Tävlingsbidrag ska vara Simrishamns kommun tillhanda senast 2016-10-03. Läs mer här

Tomtmark för bostadsprojekt till salu

Simrishamns kommun har tomtmark till salu för uppförande av bostäder i genuin miljö, i "Gamla stan". Läs mer här

Klarar du ett strömavbrott som varar i 72 timmar?

Nyhet: Engelskspråkig broschyr för nedladdning

Nu har du fått den här broschyren i postlådan. Det är de fyra sydöstskånska kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad som tillsammans med polis, räddningstjänst och sjukhuset i Ystad tagit fram en broschyr med tips och råd om hur man kan förbereda sig innan krisen är ett faktum. Den heter ”Livsviktig handbok: tänk efter före – agera rätt vid kris” och ger enkla checklistor över vad man kan förbereda och hur man hanterar krisen när den väl kommit. Broschyren finns också i en engelskspråkig version som du kan ladda ner här. Läs mer här.

Missa inte våra bloggar

Vi har bloggar om näringslivet, om upphandlingar och om barnens rätt. Läs mer här.

Samtal om stadsplanering

Vill du följa arbetet med vårt nya bostadsförsörjningsprogram och vårt arkitektur- & kulturmiljöprogram? På den här facebooksidan finns goda möjligheter till dialog med våra samhällsplanerare och andra intresserade.

Loppmarknad i Suckarnas gång

IFK Simrishamn sköter loppmarknaden åt oss i år. All information du behöver för att besöka eller sälja på loppmarknaden på Suckarnas gång i Simrishamn hittar du på www.suckarnas.se. Här ser du var du kan parkera, vad det kostar att sälja osv.

Simrishamns kommun på Minecraft

Simrishamns kommun (och alla andra svenska kommuner!) kan nu användas i spelet Minecraft - det är Lantmäteriet som släppt en landskapsmodell. Läs mer här.

Öppna data och "Jämföraren"

Nu finns öppna data från Simrishamns kommun tillgängliga här. Läs också om den nya tjänsten "Jämföraren" här där du kan göra jämförelser av nyckeltal mellan olika kommuner. "Jämföraren" har nyligen uppdaterats med fler funktioner.

Sociala Simrishamn

Här ser du alla möjligheter du har idag att att interagera med kommunen på sociala medier. I morgon finns det fler!

"Natur på Österlen"

Naturboken 2014

”Natur på Österlen”, boken om alla de upplevelser kommunens växlande och vackra natur bjuder på, finns i en reviderad, nytryckt upplaga. Den finns att köpa för 40:- på Österlens museum, på biblioteket och på turistbyrån.

VA-enheten informerar

Vid problem med stopp i avloppet, att LTA-pumpen larmar, vattenläcka eller driftavbrott för dricksvatten, ring 0414-81 92 00 (måndag-fredag kl. 9-15), övrig tid jourtelefon 040-676 90 80.

Byggklara tomter?

Här finns förteckning över de kommunala, byggklara tomter som finns i vår kommun.

Vill du också bo i Simrishamns kommun?

Läs mer här. Du kan också gå direkt till intressanta sidor. Under t.ex. Bygga & bo finns det mesta du behöver veta om fastighetsägare. Tidningen Nyinflyttad till Simrishamn ger också en snabböversikt över vad som är aktuellt i vår kommun.

Can't find what you're looking for?

Can't find what you're looking for at simrishamn.se because everything is in Swedish? Try Google's translation tool or give us a call!

Vi har ingen kommuntidning...

... men varje månad har vi flera sidor kommuninformation i Österlenmagasinet, gratistidningen som når alla hushåll i kommunen varje torsdag. Våra kommuninformationssidor hittar du också här. Lokala medier skriver också om Simrishamn och Österlen på webben, t ex Ystads Allehanda, Radio Kristianstad och Lokaltidningen.

Anmäl ditt evenemang till kommunens evenemangskalender!

I evenemangskalendern kan du alltid söka aktuella evenemang och få tips om vad som händer i Simrishamn med omnejd. Du kan anmäla ditt eget evenemang här och därmed också få med det i Vad Händer-tidningen och på skane.com. Skicka ett e-post meddelande till turistbyrån här. En kort beskrivning, gärna en bild samt tid och datum.

Tillgänglig webbplats

Den här webbplatsen fungerar för alla. Vill du veta mer om vår tillgängliga webbplats kan du läsa här.