Languages

Senaste inlägget

Riktlinjer för direktupphandling del 2

”Direktupphandling i kommunen kan bli aktuell när det är fråga om varor, tjänster och entreprenader som inte redan omfattas av kommunens samordnade ramavtal. Innan direktupphandling görs bör beställaren alltid göra en kontroll i kommunens avtalsdatabas eller kontakta den centrala upphandlingsfunktionen för att försäkra sig om att ramavtal inte finns.”

I del 2 av utbildningen om kommunens riktlinjer för direktupphandling ska vi gå igenom ovanstående skrivelse, steg för steg.

Riktlinjer för Direktupphandling del 1

Idag börjar genomgången av kommunens riktlinjer för direktupphandling. Upplägget kommer att vara på samma sätt som när upphandlingspolicyn behandlades, jag utgår från vad som står i riktlinjerna och kommenterar kort texten efterhand.

Leverantörsträff Resebyråtjänster

Under tisdagen hade vi upphandlare i sydöstra skåne en träff där vi hade bjudit in både lokala och större resebyråer för en dialog inför den stundande upphandlingen av dessa tjänster...

Livsmedelsdialog i Ystad

Jag har med jämna mellanrum skrivit om vår distributionscentral (DC) som vi driver tillsammans med Tomelilla, Ystad och Akka Frakt. Anledningen till att projektet samordnad varudistribution blev verklighet var bland annat för att underlätta distributionen för små- och medelstora företag som vill leverera livsmedel till våra kommuner...

Nya upphandlingsdirektiv

Igår var vi några upphandlare som var inbjudna till SKLs kontor i Malmö för att gå igenom de nya EU-direktiven om offentlig upphandling och vad dessa kommer innebära när de införlivas i svensk lag i april nästa år. Kortfattat kan man säga att vi som upphandlande myndigheter kommer få bättre möjligheter att verka för en socialt och lokalt hållbar upphandling. Nedan går jag igenom några av de intressantaste punkterna som kom upp.

Upphandlingspolicy del 4

Idag fortsätter genomgången av upphandlingspolicyn med de delar som behandlar miljö och hur kommunen ska förhålla sig i dessa upphandlingar.

Upphandlingspolicy del 3

Idag fortsätter genomgången av kommunens upphandlingspolicy med en förklaring av nedanstående stycken.

Annonsering: Skolmatstransporter

Simrishamns kommuns avtal avseende skolmattransporter går ut 2015-01-31. Vi genomför därför en direktupphandling som avser skolåret 2015, från och med 2015-02-01. Varje skoldag ska mat hämtas på Korsavadsskolan och i Borrbyköket för vidare transport till Simrislundsskolan, Österlengymnasiet, Hammenhög förskola, Skillinge förskola samt fyra mindre LSS-enheter inne i Simrishamn.

Upphandlingspolicy del 2

Efter jul- och nyårsfirandet så fortsätter idag genomgången av kommunens upphandlingspolicy. Stycket som följer närmast på de delar som senast behandlades är formulerat såhär:

Kommunen ska inte genomföra upphandlingar på egen hand där samordnad upphandling är möjlig. Kommunen ska delta i upphandlingssamverkan inom Ystad-Österlenregionen.

Upphandlingspolicy del 1

Jag har ju utlovat en fördjupning och tydliggörande av mina tankar om den nya upphandlingspolicyn och de formuleringar som den innehåller. Detta är del 1 i genomgången...

Gå till sida: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.