Languages

Senaste inlägget

Förenkla - Helt enkelt

Igår var jag på SKL-kurs i Kristianstad som behandlade hur man genom ökad samverkan kan förbättra sitt arbete med upphandlingar och inköp. Med samverkan menas inte bara intern samverkan (exempelvis mellan olika förvaltningar och/eller funktioner i kommunen) utan även extern (exempelvis genom företagarträffar). Förutom undertecknad deltog Lars Persson, Ann-Marie Camper, Gunilla Persson och Sofie Bredahl från Simrishamns kommun och ett 20-tal personer från kommuner i nordöstra Skåne...

Igår var jag på SKL-kurs i Kristianstad som behandlade hur man genom ökad samverkan kan förbättra sitt arbete med upphandlingar och inköp. Med samverkan menas inte bara intern samverkan (exempelvis mellan olika förvaltningar och/eller funktioner i kommunen) utan även extern (exempelvis genom företagarträffar). Förutom undertecknad deltog Lars Persson, Ann-Marie Camper, Gunilla Persson och Sofie Bredahl från Simrishamns kommun och ett 20-tal personer från kommuner i nordöstra Skåne.

 

I Simrishamn har vi en del tidigare erfarenhet av samverkan. Internt samverkar vi genom att ha en upphandlingsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar där vi regelbundet diskuterar aktuella upphandlingar. Det upplever vi har gett en positiv effekt. Till exempel genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen en upphandling av snöröjning i slutet av förra året. Eftersom vi tog upp och diskuterade upphandlingen i vår interna samverkansgrupp gavs barn- och utbildningsförvaltningen en möjlighet att ge synpunkter på förfrågningsunderlaget då man särskilt ville säkra vissa områden runt skolorna.

 

Exempel på extern samverkan med leverantörer har vi också. I Sösk-kommunerna genomför vi regelbundet leverantörsträffar vid upphandlingar som är av särskilt intresse för lokala företag, exempelvis livsmedelsupphandlingar, fordonsupphandlingar och resebyråupphandlingar. Dessa träffar har ofta varit rena informationsträffar där vi presenterar att en upphandling är på gång och vad man ska tänka på vid anbudslämnande. En sak som vi tar med oss från utbildningen igår är att leverantörer har möjlighet att ge synpunkter på ett förfrågningsunderlag i större utsträckning än vad jag tidigare trodde var möjligt, givetvis med hänsyn till likabehandlingsprincipen.

 

Utbildningen igår är en del i en större utbildningsinsats i Simrishamns kommun som framöver ska resultera i en handlingsplan för hur vi inom samtliga verksamheter kan bli bättre i vår samverkan med externa aktörer, exempelvis företag och medborgare. Detta kommer till slut att resultera i en handlingsplan som jag hoppas få möjlighet att återkomma till och diskutera i framtida inlägg.

 

Inför utbildningen igår fick vi en hemläxa, nämligen att vi skulle fundera på följande frågor:

 

1.      Hur kan dialog mellan företag och kommunen ge bättre offentliga affärer idag och i morgon?

Den här frågan är den svåraste att ge ett kort svar på. Kortfattat kan man säga att vi i Simrishamn tror på att öka kunskapen om offentlig upphandling både internt i den egna organisationen och externt bland de lokala företagen. Om dessutom samtliga kommuner har samma approach, att utbilda och få de lokala företagen i respektive kommun intresserade för offentlig upphandling, så är detta något som i förlängningen kommer gynna samtliga kommuner då vi kan öka antalet anbud och få bättre konkurrens. Jag tror också på en ökad transparens, det vill säga att man diskuterar både vad som fungerar bra och vad som går att förbättra samt att man i större utsträckning än tidigare väljer att annonsera även mindre upphandlingar. För några veckor sedan skrev jag om en direktupphandling av grafisk produktion där närmare 20 anbud inkom eftersom vi valde att annonsera den. Det var lokala företag, stora företag, små företag, företag från branscher som vi inte hade tänkt på själva och så vidare... Effektivare konkurrens går inte att få, och att ett lokalt företag lyckades vinna i den här konkurrensen gör bara det hela ännu roligare. Förhoppningsvis är det något som kan uppmuntra det lokala företaget till att fortsätta delta i liknande upphandlingar i andra kommuner.

 

Slutligen tror jag att det är viktigt att förbättra den interna organisationen och att ha väldokumenterade och tydliga upphandlings- och inköpsrutiner. Företagare ska ha rätt att komma med synpunkter och förbättringsförslag på dessa rutiner och då underlättar det om de är lätta att ta till sig och tillgängliga för alla externt. Jag har tidigare i bloggen kommenterat våra riktlinjer för direktupphandling och kommer framöver att skriva inlägg om upphandlingsprocessen, var företagare blir involverade i denna och på vilket sätt.

 

2.      Hur kan vi i kommunen ta ett gemensamt ansvar för dialog, före under och efter en upphandling?

Före upphandling: Utbilda små, lokala leverantörer, involvera små, lokala leverantörer i lämpliga upphandlingar och håll informationsmöte med leverantörer (både mindre och större) och leverantörsorganisationer inför upphandlingar.

 

Under upphandling: Tydliga förfrågningsunderlag, inga onödigt konkurrensbegränsande krav.

 

Efter upphandling: Uppföljningsmöte med leverantörer som lämnat anbud där man får möjlighet att ifrågasätta upphandlingen och utvärderingen, tydligare avtalsuppföljning och ökad transparens (exempelvis genom att publicera viss information och vissa nyckeltal från upphandlingar på hemsidan.)

 

3.      Finns det myter om offentlig upphandling som vi kan avliva för att komma vidare?

Den myt som jag tycker man kan avliva är att offentlig upphandling behöver vara krångligt och svårt. Jag tror att man genom en utbildning i hur man läser förfrågningsunderlag kan underlätta väldigt mycket för mindre företag att lämna anbud, då de flesta kommuner är väldigt duktiga på att följa vissa fastställda ”mallar” för hur ett förfrågningsunderlag bör se ut. Förhoppningsvis kan man med sådana små åtgärder underlätta för små företag att delta i och vinna upphandlingskontrakt i offentlig sektor.

 

Frågorna är egentligen mer omfattande och komplexa än vad jag beskrivit ovan, men det ger i alla fall en sammanfattning av några möjliga åtgärder och kan ligga till grund för en framtida diskussion i ämnet.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bäckström

0414-819123

marcus.backstrom@simrishamn.se

Ny länk för aktuella upphandlingar

Sydöstra skånes kommuner använder Visma Tendsign för att annonsera sina upphandlingar och direktupphandlingar. Från och med idag har listan med aktuella upphandlingar fått ett något nytt utseende. Jag har bara provat den nya sidan som hastigast, men det verkar vara lättare att söka efter upphandlingar och framför allt få fram information om avslutade upphandlingar än vad det varit tidigare.

Utbildning i Vård och Omsorg

Förra veckan var Elisabeth Åkrantz och Pernilla Andersson från Upphandlingsmyndigheten nere och utbildade i hur man bäst upphandlar vård och omsorg. Upphandlare och chefer inom sociala verksamheter från Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad deltog och dagen var mycket uppskattad.

Tilldelningsbeslut i direktupphandling av grafisk produktion

Kommunen har i fredags tilldelat kontraktet för grafisk produktion till Åkerbergs Ord och Form AB.

Vårens utbildningar

En genomgång av vårens utbildningar, både för mig själv och där allmänheten / leverantörer har möjlighet att anmäla sig.

Hur utvärderar man en konsult?

Vi har på senare tid genomfört flera upphandlingar av konsulter till olika områden. Med anledning av detta valde jag att ta fram en mall för konsultupphandlingar som, efter att ha provats och utvecklats lite till i praktiken, är tänkt att kommuniceras ut i organisationen. Syftet är att underlätta vid framtida konsultupphandlingar. Eftersom jag har jobbat med detta till och från ett tag så är det nu dags att sammanfatta arbetet i det här blogginlägget...

Ytterligare ett par upphandlingar annonserade

Simrishamns kommun genomför upphandlingar av grafisk produktion och drift av Lillevånghemmet. Vid arbetet med förfrågningsunderlaget till driften av Lillevångshemmet har vi tillämpat ett nytt tankesätt som beskrivs i blogginlägget...

Aktuella upphandlingar

Den senaste tiden har det inte blivit så många inlägg, och det beror på att det har varit väldigt mycket att göra i övrigt. Vi har för närvarande flera upphandlingar som är i annonseringsfasen, och fler kommer att läggas ut de närmsta dagarna för annonsering en bit in på nästa år.

Tankar kring LOU (del 1)

Med jämna mellanrum kollar jag igenom relevanta lagtexter i Lagen om Offentlig Upphandling eftersom man alltid läser med nya ögon i takt med att man får nya erfarenheter. Ibland fastnar jag vid något intressant som jag tittar vidare på. I de här inläggen som heter Tankar kring LOU tänkte jag dela med mig av sådana tankar och funderingar.

Julklappsmässan - Ny information

Jag har tidigare skrivit om julklappsmässan och lovade då att återkomma med mer information när den fanns tillgänglig. Nu är tid och plats bestämt, och mässan kommer att hållas Tisdagen den 20:e oktober mellan klockan 10.00 – 13.00 i Fullmäktigesalen i Kommunhuset, Simrishamn...

Gå till sida: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.