Languages

Senaste inlägget

Avrop från frivillig bilaga var otillåtna direktupphandlingar

- En förändring av ett ramavtals värde med cirka 20 % till leverantörens fördel anses vara en väsentlig förändring.

 - Inköp av varor och tjänster som inte konkurrensutsatts prismässigt eller varit en del av utvärderingsmodellen ska vanligtvis anses vara direktupphandlingar, även om det framgår av kontraktet i övrigt att dessa varor och tjänster kan komma att omfattas av avtalet.

 -  Användning av varukorgar, där man utvärderar ett urval av produkter, kan vara tillåtet vid upphandling av större sortiment (exempelvis kontorsmaterial).

Aktuella upphandlingar 2016-07-29

Just nu har vi många upphandlingar annonserade på hemsidan varav en del har sista anbudsdag inom några dagar. Det rör sig både om direktupphandlingar som annonserats via vår nya direktupphandlingsmodul (se blogginlägg från början av juni), men även större upphandlingar.

Tillbaka från semestern

Efter fyra veckors välbehövlig semester har jag nu snart jobbat en vecka igen. De första dagarna har mycket handlat om att besvara mail som har legat och väntat och om att komma vidare i processen f…

Direktupphandlingsmodul och en vilande blogg

Kommunen har idag börjat använda en modul som underlättar för chefer och beställare att genomföra direktupphandlingar enligt kommunens interna riktlinjer.

Besök av Upphandlingsmyndigheten

Syftet med mötet för min del var att få ge en bild av hur olika delar av upphandlingsprocessen, och även andra närliggande processer, kan bidra till vissa problemområden som Upphandlingsmyndigheten aktivt arbetar för att förbättra (Exempelvis små företags möjlighet att lämna anbud). Syftet var också att förmedla våra kommuners bild av vilka områden Upphandlingsmyndigheten bör arbeta vidare med för att förenkla det dagliga arbetet för oss.

Hur utser vi världens snabbaste person?

Sverige har beslutat om att anordna en tävling där målet är att världens snabbaste person ska utses. En person har anställts för att leda projektet, en projektgrupp har sammanställts och man sitter och diskuterar vad som behöver göras innan man kan anordna tävlingen.

Vägledande avgörande i Högsta Domstolen

En ny dom från Högsta Domstolen (HD) ger lite mer vägledning kring huruvida en leverantör kan bli berättigad till skadestånd till följd av att den upphandlande myndigheten (UM) brister i upphandlingsprocessen eller inte.

Förenkla - Helt enkelt (avslutande del)

I torsdags var politiker och tjänstemän samlade i möteslokalen Skeppet på Marint Centrum för den avslutande delen av Förenkla, helt enkelt, utbildningen som syftar till att förbättra kontakten mellan kommun och näringsliv.

Krönika i Österlenmagasinet

Krönikan som publicerades i Österlenmagasinet i torsdags går att läsa nedan. Kan också tipsa om ett välskrivet debattinlägg från Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) som publicerades i Dagens Samhälle i måndags.

Om kravställning - Del 5/5

Den här veckan tänkte jag lägga upp en följetong i fem delar som handlar om hur jag som upphandlare arbetar med att ställa krav i kommunen. En del per dag kommer att publiceras och rubriken för de o…

Gå till sida: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 911.