Languages

Senaste inlägget

Kan man spara pengar genom att köpa strumpor för 6 000 kronor paret?

 Rubriken anspelar förstås på den omtalade upphandlingen som Stockholms Läns Landsting gjorde av förbrukningsvaror, där det mest bestående intrycket från tidningsartiklarna nog är att man i avtalet köpt strumpor för 6 000 kronor paret, att avtalet blivit fem gånger dyrare än beräknat och att man var tvungen att avsluta avtalet i förtid. Trots detta skulle jag vara beredd att svara Ja på rubricerad fråga – ett påstående som jag förstår att man kanske inte kan göra utan en närmare förklaring.

Ny organisation för upphandlingsverksamheten

Simrishamns kommun har fått en ny organisation för upphandlingsverksamheten!

Ny lagstiftning och dynamiska inköpssystem

​Den 1 januari 2017 kommer den nya upphandlingslagstiftningen att börja gälla i Sverige. Delar av lagstiftningen har varit i effekt sedan början av året eftersom det är ett EU-direktiv, men vid årsski…

10 principer för en lyckad upphandling

Ny bok om offentlig upphandling

Upphandlingsseminarium för företagare med mera

November månad brukar varje år vara rätt fullt med olika utbildningar och föreläsningar för min del, och i år är inget undantag. Förutom julklappsmässan, utbildning i direktupphandling och utbildning …

Samordnad varudistribution: Leverantörsdialog och RFI

I mitten av nästa år löper kommunens nuvarande avtal för samordnad varudistribution ut och därför håller vi för tillfället på med en ny upphandlingsprocess. För närvarande ligger distributionscentra…

Leverantörsträff samordnad varudistribution

Kommunens nuvarande avtal för samordnad varudistribution - där Akkafrakt är leverantör - löper ut 2017-06-30. Kommunen håller för tillfället på att undersöka förutsättningarna för att genomföra en ny …

A beautiful mind

Nashjämvikt, ett tillstånd inom ekonomisk teori (spelteori) som vanligtvis brukar illustreras med exemplet ”Fångarnas dilemma”, används vanligtvis av ekonomer för att förutse enskilda aktörers (spelares) agerande i olika situationer. En Nashjämvikt uppstår när spelarna inte har något att tjäna på att ensam byta strategi utan måste göra det tillsammans med övriga spelare för att tjäna på sitt strategibyte.

Hemsidan omarbetad

Som ett led i arbetet med Förenkla, helt enkelt (och kommunens aktuella projekt för att förbättra vår digitala kommunikation) har jag omarbetat vår hemsida som berör upphandling och inköp.

Direktupphandling av kundtjänstsystem till Kontakt Simrishamn

I början av april nästa år är tanken att medborgare ska kunna nå kommunen med bara ett telefonnummer eller genom att besöka Kontakt Simrishamn på webben eller i stadshuset. Den första rekryteringsannonsen till Kontakten har redan varit ute, och i fredags annonserade vi efter en leverantör av ett kundtjänstsystem.

Gå till sida: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 911.