Languages

Senaste inlägget

A beautiful mind

Nashjämvikt, ett tillstånd inom ekonomisk teori (spelteori) som vanligtvis brukar illustreras med exemplet ”Fångarnas dilemma”, används vanligtvis av ekonomer för att förutse enskilda aktörers (spelares) agerande i olika situationer. En Nashjämvikt uppstår när spelarna inte har något att tjäna på att ensam byta strategi utan måste göra det tillsammans med övriga spelare för att tjäna på sitt strategibyte.

Hemsidan omarbetad

Som ett led i arbetet med Förenkla, helt enkelt (och kommunens aktuella projekt för att förbättra vår digitala kommunikation) har jag omarbetat vår hemsida som berör upphandling och inköp.

Direktupphandling av kundtjänstsystem till Kontakt Simrishamn

I början av april nästa år är tanken att medborgare ska kunna nå kommunen med bara ett telefonnummer eller genom att besöka Kontakt Simrishamn på webben eller i stadshuset. Den första rekryteringsannonsen till Kontakten har redan varit ute, och i fredags annonserade vi efter en leverantör av ett kundtjänstsystem.

Avrop från frivillig bilaga var otillåtna direktupphandlingar

- En förändring av ett ramavtals värde med cirka 20 % till leverantörens fördel anses vara en väsentlig förändring.

 - Inköp av varor och tjänster som inte konkurrensutsatts prismässigt eller varit en del av utvärderingsmodellen ska vanligtvis anses vara direktupphandlingar, även om det framgår av kontraktet i övrigt att dessa varor och tjänster kan komma att omfattas av avtalet.

 -  Användning av varukorgar, där man utvärderar ett urval av produkter, kan vara tillåtet vid upphandling av större sortiment (exempelvis kontorsmaterial).

Aktuella upphandlingar 2016-07-29

Just nu har vi många upphandlingar annonserade på hemsidan varav en del har sista anbudsdag inom några dagar. Det rör sig både om direktupphandlingar som annonserats via vår nya direktupphandlingsmodul (se blogginlägg från början av juni), men även större upphandlingar.

Tillbaka från semestern

Efter fyra veckors välbehövlig semester har jag nu snart jobbat en vecka igen. De första dagarna har mycket handlat om att besvara mail som har legat och väntat och om att komma vidare i processen f…

Direktupphandlingsmodul och en vilande blogg

Kommunen har idag börjat använda en modul som underlättar för chefer och beställare att genomföra direktupphandlingar enligt kommunens interna riktlinjer.

Besök av Upphandlingsmyndigheten

Syftet med mötet för min del var att få ge en bild av hur olika delar av upphandlingsprocessen, och även andra närliggande processer, kan bidra till vissa problemområden som Upphandlingsmyndigheten aktivt arbetar för att förbättra (Exempelvis små företags möjlighet att lämna anbud). Syftet var också att förmedla våra kommuners bild av vilka områden Upphandlingsmyndigheten bör arbeta vidare med för att förenkla det dagliga arbetet för oss.

Hur utser vi världens snabbaste person?

Sverige har beslutat om att anordna en tävling där målet är att världens snabbaste person ska utses. En person har anställts för att leda projektet, en projektgrupp har sammanställts och man sitter och diskuterar vad som behöver göras innan man kan anordna tävlingen.

Vägledande avgörande i Högsta Domstolen

En ny dom från Högsta Domstolen (HD) ger lite mer vägledning kring huruvida en leverantör kan bli berättigad till skadestånd till följd av att den upphandlande myndigheten (UM) brister i upphandlingsprocessen eller inte.

Gå till sida: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.