Languages

Senaste inlägget

Användaranpassad information

Ett område som vi har jobbat en del med det senaste året är hur avtal när de är upphandlade överlämnas till verksamheterna. Vanligtvis när en upphandling är avslutad så övergår ansvaret för (ram)avtal…

Vad menas med en upphandlingsprocess?

En lyckad upphandling förutsätter en tydlig och kvalificerad beställarorganisation. Texten är från Upphandlingsmyndighetens hemsida och tycker jag säger rätt mycket…

Varför, varför, varför?

”5 varför” är en metod som Toyota använder sig för att komma till roten av en frågeställning eller ett problem. Kortfattat går det ut på att man ställer frågan ”Varför”, sen svarar man på den och upprepar processen minst fyra gånger till för att komma till källan av ett problem.

Kan man spara pengar genom att köpa strumpor för 6 000 kronor paret?

 Rubriken anspelar förstås på den omtalade upphandlingen som Stockholms Läns Landsting gjorde av förbrukningsvaror, där det mest bestående intrycket från tidningsartiklarna nog är att man i avtalet köpt strumpor för 6 000 kronor paret, att avtalet blivit fem gånger dyrare än beräknat och att man var tvungen att avsluta avtalet i förtid. Trots detta skulle jag vara beredd att svara Ja på rubricerad fråga – ett påstående som jag förstår att man kanske inte kan göra utan en närmare förklaring.

Ny organisation för upphandlingsverksamheten

Simrishamns kommun har fått en ny organisation för upphandlingsverksamheten!

Ny lagstiftning och dynamiska inköpssystem

​Den 1 januari 2017 kommer den nya upphandlingslagstiftningen att börja gälla i Sverige. Delar av lagstiftningen har varit i effekt sedan början av året eftersom det är ett EU-direktiv, men vid årsski…

10 principer för en lyckad upphandling

Ny bok om offentlig upphandling

Upphandlingsseminarium för företagare med mera

November månad brukar varje år vara rätt fullt med olika utbildningar och föreläsningar för min del, och i år är inget undantag. Förutom julklappsmässan, utbildning i direktupphandling och utbildning …

Samordnad varudistribution: Leverantörsdialog och RFI

I mitten av nästa år löper kommunens nuvarande avtal för samordnad varudistribution ut och därför håller vi för tillfället på med en ny upphandlingsprocess. För närvarande ligger distributionscentra…

Leverantörsträff samordnad varudistribution

Kommunens nuvarande avtal för samordnad varudistribution - där Akkafrakt är leverantör - löper ut 2017-06-30. Kommunen håller för tillfället på att undersöka förutsättningarna för att genomföra en ny …

Gå till sida: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.