Samrådshandlingen

Den tidigare samrådshandlingen återfinns här (filerna är i PDF-format):