Taxor

Här återfinns de aktuella taxorna för 2018 (och 2017 under en övergångsperiod) som kommunfullmäktige fastställt. Flertalet länkar nedan går till dokument i pdf-format. I respektive dokument återfinns vanligen också kontaktuppgifter till aktuell förvaltning om du har frågor kring en särskild taxa.

Taxor för 2018

Kommunstyrelsens taxor

Samhällsbyggnadsnämndens taxor

Byggnadsnämndens taxor

Kultur- och fritidsförvaltningens taxor

Socialnämndens taxor