Taxor

Här återfinns de aktuella taxor för 2017 som kommunfullmäktige fastställt. Flertalet länkar nedan går till dokument i pdf-format. I respektive dokument återfinns vanligen också kontaktuppgifter till aktuell förvaltning om du har frågor kring en särskild taxa.

Observera! Flertalet taxor för 2017 gäller fr.o.m. 1 januari 2017. Socialnämndens taxor gäller fr.o.m. 1 februari 2017.

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens taxor

Kultur- och fritidsförvaltningens taxor

Myndighetsnämndens taxor

Renhållningstaxa

Samhällsbyggnadsförvaltningens taxor

Socialnämndens taxor