Öppna data

"Öppna data" avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen bidrar till att främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, t.ex. SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Brottsförebyggande rådet m.fl., och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar. 

På denna sida så har vi samlat ett stort urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. 

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada. Om du vill se exakt vilka värden som gäller från år till år, håller du musen över prickarna på grafen.