Vänsterpartiet

Frågor

 • Ebola

  • Bäste SverigevänJag tycker nog inte att varken du eller någon av våra äldre invånare behöver oroa sig för att anlita Simrishamns sjukhus, eller något annat sjukhus p g a risk för att smittas av Ebola.Jag…
 • information

  • Information

   Förstår inte riktigt vad det är du förväntar dig. Valresultatet visar tydligt att väljarna önskar en förändring. S är största parti och kommer få uppdraget att försöka bilda regering. Hur denna kommer…
 • Hej

  • Tiggare/uteliggare

   Att vi ser tiggare på våra gator och att det finns människor som inte har bostad är ett tecken på att samhället inte klarar av att ta hand om sina medborgare, skapa jobb åt alla etc.. Man bör fråga sig…
 • Hej

  • Lägre skatter

   Vi tror inte att det är möjligt att sänka skatterna. Skatter behövs för att alla ska kunna få gå i en bra skola, ha gratis skolböcker och generösa studiemedel. Sjukvård o omsorg om gamla och unga tycker…
 • Hej

  • Skola o utbildning

   Självklart ska alla ha rätt att gå i skola och ges möjlighet till en bra utbildning. Vänsterpartiet vill ha en offentlig skola där alla ges samma möjligheter till en bra utbildning. Vi vill inte att riskkapitalister…
 • Fartnedsättning

  • Om jag förstått rätt så är anledningen att fartnedsättande bubblor utgör bl a ett arbetsmiljöproblem för de som kör kollektivtrafiken. Däremot kan jag inte se att det skulle finnas något hinder att t…
 • Mobilt bredband & telefoni.

  • Mobilt bredband & telefoni

   Problemen du beskriver är inte unika för Hammenhög. Kommunen måste självfallet ta ett stort ansvar för att infrastrukturen är tillgänglig och fungerar för oss alla. Vi får se vad det samarbetsavtal som…
 • Fria skolvalet

  • Hej Sigge,Vänsterpartiet är ytterst kritiska till det fria skolvalet. Det finns uppenbara samband mellan det fria skolvalet och en ökad segregation, lokalt och mellan stad och landsbygd. Det sociala arvet…
 • Cykelväg

  • Alla är nog överens om behoven att bygga ut cykelvägarna. Flera parter är involverade så vi hoppas på att båda kommunerna och vägverkat kan lösa markfrågorna och skrida till verket så snart det är möjligt.HälsningAnders…
 • Pågatågen

  • Mats!Från Vänsterpartiets sida är det självklart med en väl fungerande och billig kollektivtrafik. Din idé om buss är klok och jag vidarebefordrar den till V:s representanter i kollektivtrafiknämnd och…
 • Finns det en framtid i Simrishamn

  • Självklart finns det en framtid och en framtidstro. Ett handlingsförlamat majoritetsstyre som tror att man kan bromsa sig upp för en backe är det stora hindret för utveckling av vår kommun. Eftersatt…
 • MAT

  • Mat

   JennnieKostutredningen är i slutfasen och före midsommar har jag förstått att slutredovisning presenteras. Den arbetsgrupp som finns har redovisat för en referensgrupp och jag har hopp om att den kostpolicy…
 • Rondellbehov

  • Hej Bo!Delar din uppfattning om behovet av rondell vid återvinningsstationen/Statoil. Har ingen insikt i hur turerna går i övrigt. Christer W har gett en redogörelse som förhoppningsvis är korrekt.Hälsning/Anders…
 • Avgifter

  • Svaren du fått av s resp Fi är väl tillräckliga!Glad Påsk!Anders Arenhag
 • Friskolor

  • Bättre än att lägga ner St Olof o Skillinge som nu föreslås. Hälsning/Anders Arenhag
 • Varför fungerar inte Fråga din politiker

  • Bäste Fredrik Kan inte annat än hålla med dej! Det är lika illa för oss partirepresentanter att inte kunna svara på de frågor som ställs p g a tekniska problem. Vad som gått fel vet jag inte. Kan bara…
 • Vision 2040

  • Hej Bo!Det visionsutkast som presenterades har vi lämnat ett remissvar på. Som du fått svar på från s och öp så har det nu tillsatts en parlamentarisk grupp med en deltagare från resp parti som ska jobba…
 • Språkbruk

  • Bäste J.NDen s.k. visionen är fortfarande på remiss.De synpunkter du för fram finns också som en del i vänsterpartiets remissvar. Jag utgår från att de synpunkter som framkommer på denna sida når "rätt"…
 • Visionen

  • Vision

   Vänsterpartiet är i grunden positiva till processen men vi har en hel del synpunkter och förslag i vårt remissvar som vi just nu håller på att färdigställa. Alla har ju möjlighet att tycka till. Gör det!Hälsning/Anders…
 • Medborgardialog

  • Hej!Se Fi:s svar.Hälsning/Anders Arenhag
 • Fast bredband

  • Bredband

   Vi har alla samma intresse av att få till stånd en snabb och tillförlitlig lösning.Mvh/Anders Arenhag
 • Framtids-verkstäderna

  • Framtidsverkstäderna

   Hej!Om vi inte har en vision om vad vi vill och hur vi ska nå dit så är risken stor att vi , som hittills, fastnar i kortsiktiga förslag och lösningar. Självklart har du en poäng i att grunden måste omfatta…
 • Mat inte bara något att äta...

  • Mat inte bara någor att äta

   Bäste Göran!Svar på dina frågor:1. Ja2. Ja3. Nej4. Nej5 Vet ejBedrövligt och smått föraktfullt att inget har hänt hittills - både mot dig som förslagsställare och fullmäktige som antagit förslaget. Frågan…
 • Källsorteringen vid Coop

  • Källsortering

   Utmärkt idé!Hälsn/Anders Arenhag
 • Vad gör ni åt detta?

  • Hej Marcus!Både Fi och S har svarat och jag instämmer i vad de säger. Hälsn/Anders Arenhag
 • Sena tåg på Österlen-Vi kräver fungerande tåg!

  • Sena tåg på Österlen

   Bra och pålitliga kommunikationer är nödvändigt. Det jobbas ganska intensivt på att lösa problemen. Ju fler vi är som trycker på ju snabbare tror jag att vi kan få en förändring. Anders Arenhag
 • Storregion Skåne - Kronoberg

  • Storregion

   Hej Kerstin!Vänsterpartiet i Skåne har gjort en enkät bland de skånska medlemsorganisationerna nyligen. Någon sammanställning föreligger inte ännu.Inom kort ska de berörda partidistrikten träffas ang…
 • Sjöfartens dag

  • Ännu ett medborgarförslag?Hälsning/Anders Arenhag
 • Medborgar-förslag ???

  • Medborgarförslag

   Hej!Skulle kännas fel att i politikerpanelen ha åsikt om huruvida ett medborgarförslag är lämpligt eller ej att lämna in. Alla medborgarförslag borde välkomnas och behandlas seriöst.Hälsning/Anders Arenhag
 • Östersjöns botten

  • Hej! Det här problemet är välkänt och såvitt jag erinrar mig så förs diskussioner mellan fiskarena och deras företrädare och fiskeriverket. Det har talats om trålar som inte drar längs botten. Hur långt…
 • Chans för politiker

  • Jag tycker nog att flera av oss försöker leva upp till dina krav. Glöm bara inte att vi är fritidspolitiker - de flesta av oss - och vanliga människor med alla de fel och brister som följer av det. Moderatorns…
 • "TyckTill"-möjlighet

  • TyckTill-möjlighet

   Hej!Känner inte riktigt igen din beskrivning. Vänsterpartiet/jag försöker svara på de allra flesta frågor som ställs. Det händer att jag inte gör det - när frågeställningen är oklar eller frågeställaren…
 • Vårdnadsbidrag

  • Från Vänsterpartiets sida är det inte aktuellt att väcka frågan om införande av vårdnadsbidrag.Mvh/Anders Arenhag
 • Marint center/Övergödning Östersjön/Åar & vattendrag

  • Marint Center/Övergödning ......

   Hej!Jag kan bara hålla med dej. Vattenriket i Kristianstad är fantastiskt på många sätt.Det finns anledning att vi lär av Kristianstad. Men vad är din egentliga fråga?Hälsar Anders Arenhag
 • Återvinningsstationen och återvinningscentralen.

  • Återvinningsstation och -central

   Hej!Jag tycker du ska vända dig till det för Tomelilla och Simrishamn gemensamma ÖKRAB med dina synpunkter. Du kan kolla upp deras hemsida - www.okrab.seAnders Arenhag
 • Felaktig beslutsprocessen enl PBL

  • Felaktig beslutsprocess

   Hej!Eftersom Vänsterpartiet inte har någon representant i KsAU och inte ordinarie ledamot i Ks kan jag dessvärre inte svara på din fråga. Låter oroväckande det du beskriver.Hälsning/Anders Arenhag
 • Ungdomar och droger i Simrishamn

  • Ungdomar o droger

   Hej Carina!Att arbeta förebyggande mot all form av droganvändning är ett ansvar som vi alla måste dela. Socialförvaltningens ungdomsgrupp är en viktig del i detta arbete och arbetar intensivt med förebyggande…
 • Lokalpolitiker i Östra Skåne måste lobba i Region Skåne för bättre kommunikationer i och från Simrishamn.

  • Lobba för bättre kommunikationer

   Hej!Jag tror att alla politiker och partier ständigt jobbar och lobbar för bättre kommunikationer i vår del av länet. Vi kan alla försöka påverka egna och andras förtroendevalda att kämpa för bättre kommunikationer…
 • Angående nya de bryggorna vid småbåtshamnen.

  • Bryggorna vid småbåtshamnen

   Hej!Även för oss fritidspolitiker gäller att se helheter. Det är många behov som ska tillgodoses i vår kommun. Eftersatt underhåll leder oftast till högre kostnader i slutänden. Bryggorna var det nog…
 • PENGAR

  • Pengar

   Hej!Ärligt talat så vet jag inte hur mentorskapet inom BUN har tillkommit. Av media att döma så har kommunstyrelsens ordförande agerat, så du bör kanske fråga honom direkt.När det gäller inkomster för…
 • Ekologiskt och närodlat till barnen i kommunen.

  • Ekologiskt och närodlat till barnen i kommunen

   Hej!Det är viktiga frågor du ställer. Att nå upp till de nationella målen borde ju vara minimum för kommunens ambitionsnivå. Såvitt jag har förstått är man ännu inte där.Bra, närproducerade och ekologiskt…
 • Hur stor (eller liten) är skolpengen i Simrishamn?

  • Skolpengen

   För 10 år sedan fanns inte begreppet "skolpeng".I övrigt har s, via Karl-Erik, redovisat vilka belopp som gällt under de senaste åren. En förutsättning för höjd skolpeng är att skolan tilldelas mer pengar…
 • Cykelaffären nere viid hamnen

  • Cykelaffären nere vid hamnen

   Förslår att du vänder dej direkt till samhällsbyggnadsförvaltningen. Mvh / Anders Arenhag
 • Undersökning

  • Hoppas att vi alla antar utmaningen! Målsättningen är solklar nu handlar det om vägen dit!Hälsning/Anders Arenhag
 • Hyra av skollokaler

  • Det är orimligt att belastas för lokaler som man inte är i behov av och inte nyttjar. Som framgår av andras svar försöker man nu hitta rimligare lösningar. Hälsning/Anders Arenhag
 • Skolpengen

  • Jacob!Ärligt talat - jag har inget bra svar och tänker inte spekulera. Ska försöka få fram skälen!Med hälsning/Anders Arenhag
 • Byskolorna

  • Hej (igen får man väl säga)Bra frågor som vi också ser fram emot ett svar på.Med hälsningAnders Arenhag
 • Framtidsverkstad

  • Bäste J.N.Kommer just från ett möte i Kivik en s.k. visionsverkstad och jag kan försäkra dej att brain-stormingmetoden är lika aktuell idag som någonsin under 70-talet.Synd bara att inte fler kommuninvånare…
 • "TyckaTill"-möjlighet

  • Tycka Till-möjlighet

   Delvis kan man väl säga att den här politikerpanelen har en sådan karaktär, men finns det möjlighet att utveckla det så är det välkommet.Hälsning /Anders Arenhag
 • Syre-sättning av Hanöbukten

  • Syresättning av Hanöbukten

   Instämmer i vad Fi anfört. Hur det går får väl de fortsatta försöken visa.Hälsning/Anders Arenhag
 • Österlengymnasiet

  • Hej!Vänstern kommer inte att medverka till en nedläggning av gymnasiet. Bra att ni är aktiva och ställer oss politiker mot väggen. Tyvärr får ni nog vänta på svar från den politiska majoriteten.Hälsning/Anders…
 • Byskolorna

  • Det gäller att se möjligheterna till utveckling av våra byar och samhällen och i det perspektivet är byskolorna centrala. Hälsning/Anders Arenhag
 • Samverkan mellan sokola och arbetsliv

  • Samverkan mellan skola och arbetsliv

   För oss är det ganska självklart att det ska finnas klara samband mellan skola och arbetsliv. Skolans uppgift är ju bl a att rusta våra ungdomar för att kunna göra sig en framtid på arbetsmarknaden.Det…
 • Åldershomogena klasser

  • Jacob,Kan inte heller se att frågan är riktad till oss i Vänsterpartiet.När det gäller frågan om åldershomogena eller -blandade klasser så finns det ju ingen entydig forskning som visar att det ena är…
 • Tävling om vindfångare

  • Bäste J.N.Kul idé men jag tycker inte att det är en kommunal angelägenhet.HälsningAnders Arenhag
 • Imponerande maskiner

  • Förnyelsebar energi är ett måste. Vi följer och medverkar i den demokratiska process som nu är igång kring vindkrafts- och översiktsplan.Sol- och vind är i huvudsak fria nyttigheter och rätt använt av…
 • Vem rekryterar dessa usla Barn- och ungdomsförvaltningschefer?

  • Vem rekryterar....

   Politiken har alltid det yttersta ansvaret för de beslut som fattas. Tjänstemännen levererar de underlag politiken efterfrågar.HälsningAnders Arenhag
 • Strategisk plan?

  • Camilla!Jag är rädd för att de inte ens har förmågan att tänka strategiskt. Låt oss nu hoppas att flera i majoritetsstyret förstått att lyssna till vad en bred opinion tycker i skolfrågorna och helt och…
 • Varför svarar inte majoriteten?

  • Varför svara inte majoriteten

   Ja, varför gör de inte det?/Anders Arenhag
 • Piratenskolan

  • Som vi tidigare sagt så är förslagen ogenomtänkta och utan relevant konsekvensanalys. Vi får hoppas att flera i majoritetetsalliansen har förstånd att dra tillbaka sina förslag.HälsningAnders Arenhag
 • Skolan i kommunen

  • Hej Carina! Tack för dina kloka synpunkter. Du pekar, som så många andra, på de viktiga konsekvenserna av den föreslagna politiken. Den sämsta tänkbara marknadsföringen av vår kommun är just att lägga…
 • Österlengymnasiet

  • Hej Hilda!Nu när vi är många, elever, lärare, föräldrar och politiker, som motsätter oss en nedläggning av Österlengymnasiet så hoppas jag att den politiska borgerliga majoriteten tar sitt förnuft tillfånga…
  • Hej Hilda!Nu när vi är många, elever, lärare, föräldrar och politiker, som motsätter oss en nedläggning av Österlengymnasiet så hoppas jag att den politiska boregerliga majoriteten tar sitt förnuft tillfånga…
 • Kvaliteten på undervisningen

  • Kvalitet på undervisningen

   Hej!Hänvisar man till forskning så borde man åtminstone läsa hela forskningsrapporten. Rycker man ut valda delar som passar i ens egen argumentation så är det försök till manipulation. Som sagts tidigare…
 • Hallå!!! Kan någon ge mig ett svar?

  • Maria!Antingen vill de inte svara eller, vilket är troligare, de har inga bra svar! Hur har borgerligheten det med sitt medborgarperspektiv?HälsningAnders Arenhag
 • Skolor och handel

  • Hej!Oavsett IKEA så pekar du just på sådana samband och konsekvenser som borde ingå i en ordentlig konsekvensanalys - före beslut. Att ha skolorna kvar betyder mycket för ett samhälles kvar- och fortlevnad.Hoppas…
 • Hur har ni tänkt egentligen?

  • Hej!Det enkla svaret är att den borgerliga majoriteten inte tänkt alls. Ditt och flera andras konkreta exempel visar tydligt på behovet av ordentliga konsekvensanalyser innan man fattar beslut. En enkel…
 • Grov manipulation i byskola-argumentation

  • Grov manipulation i byskoleargumentation

   Jacob!Delar din upprördhet över hur majoriteten försöker manipulera oss alla. Det engagemang och den kunskap som föräldrar och elever visar är ett gott stöd för oss som inte delar den politiska majoritetens…
 • Angåeende byskolorna

  • Angående byskolorna

   Hej!Delar er uppfattning och förväntar mig, liksom ni, att de som ligger bakom förslagen svarar på era frågor. Den totala bristen på konsekvensanalys av effekter på alla annan verksamhet i våra byar är…
 • Österlengymnasiet och byskolorna

  • Hej Anna!Vänsterpartiet vill, liksom s och Fi, att byskolorna ska finnas kvar. Den brist på respekt för en demokratisk process och dialog som den borgerliga majoriteten visar är fullständigt oacceptabel.Vi…
 • Höjd skatt, för Österlengymnasiet

  • Höjd skatt för Österlengymnasiet

   Hej Mikael!Kommunalrådets uttalande har ingen som helst verklighetsförankring. Tyvärr finns det en del oseriösa uttalanden av liknande karaktär som sprids utan att kritiskt granskas. Avsaknaden av en…
 • Gymnasieskolan

  • Hej Lars!Vänsterpartiet vill ha gymnasiet kvar!HälsningAnders Arenhag
 • Finns det någon anledning att stanna kvar?

  • Hej Jenny!Jo, det finns en viktig anledning att stanna kvar. Om vi är tillräckligt många som kämpar tillsammans för att få en positiv förändring till stånd för flertalet av kommunens invånare, barn och…
 • Byskolor bort - en katastrof för framtiden!

  • Hej Agneta!Du har så rätt!'Tycker ändå att det inte är dags att ge upp. Den massiva opinion som nu finns innebär trots allt ett hopp om att de borgerliga förslaget kan stoppas i papperskorgen och att…
 • Långsiktighet i skolan?

  • Långsiktighet i skolan

   Hej Johan!Det är inte precis de borgerligas styrka att ha en dialog med berörda invånare.De är förmodligen inte ens intresserade av lyssna till vad föräldrar och elever tycker. Deras hantering av frågan…
 • Nedläggning av gymnasiet

  • Nedläggning

   Hej Ingvar!Dagens manifestation, anordnad av elevrådet, visar att det finns ett kraftigt motstånd till det förslag som den borgerliga majoriteten lagt fram. Jag tycker du ska avvakta ett tag innan du…
 • Ang byskolorna

  • Hej Maria!Du uttrycker väl det som vi står för. Vad säger borgarna?HälsningAnders Arenhag (V)
 • Byskolorna

  • Du borde rikta frågan enbart till de som lagt förslaget dvs den borgerliga majoriteten.Hälsar Anders Arenhag (V)
 • Amen herreGUUUD inte nu igen! Hammenhögsbarn/7-12 år

  • Amen herreGUUUD

   Hej Åsa!Kan bara instämma i dina åsikter. Tyvärr har den borgerliga majoriteten inte haft förmågan att ta till sig alla goda argument. Låt oss hoppas att det engagemang som du och andra nu visar ändå…
 • Österlengymnasiet

  • Hej Gabriella!Jag håller med dej om att det är respektlöst att skapa denna oro som den borgerliga majoritetet nu gjort. Det är inte svårt att förstå hur du och din familj känner inför de föreslagna förändringarna.Förhoppningsvis…
 • Byskolorna

  • Hej!Jag hoppas att representanter för den borgerliga majoriteten, som ligger bakom de här förslagen, kan förklara hur de tänkt - om de tänkt!HälsningAnders Arenhag
 • Vad händer???

  • Vad händer?

   Hej Ronny!Förstår din oro och är också upprörd över hur den borgerliga majoriteten går tillväga. Er situation visar tydligt på vilket bristfälligt underlag besluten fattas.Vi kommer tillsammans med de…
 • Skolan i Simrishamn

  • Hej Jeanette!Du får det korta svaret. Alla byskolorna ska vara kvar. Det finns många skäl till det. Levande landsbygd, trygghet för våra barn, skolans betydelse för annan verksamhet m.m..Vill vi att barnfamiljer…
 • Konsulter

  • Hej!Politiker klarar sig utan konsulter men inte utan bra beslutsunderlag. I en liten kommun, som Simrishamn, är det orimligt att ha tillgång till all möjlig kompetens. Därf��r kan det ibland vara nödvändigt…
 • När ska ni lyssna på barn och föräldrar??

  • När ska ni lyssna på barn o föräldrar

   Hej Johanna!Förstår din upprördhet och jag instämmer i huvudsak i svaret som socialdemokraterna lämnat.Visst är det märkligt tyst från de borgerliga partiernas sida. Här har de ju verkligen möjlighet…
 • Byskolorna

  • Hej!Förstår din oro och ängslan och hoppas att de förslag som nu lagts fram snarast förpassas till papperskorgen. Det är just helhetssynen som saknas och en ordentlig konsekvensanalys. Barnfamiljer är…
 • byskolor och forskning

  • Byskolor och forskning

   Hej!Vet inte vilken forskning man hänvisat till. Du nämner själv Gunilla Granlund o den kan det ju knappast vara.Har själv haft barn i åldersblandad klass i Gladsax innan den borgerliga majoriteten lade…
 • Hur ska jag nå fram till er?

  • Hur ska jag nå fram?

   Maria!Du har nått fram! Jag hoppas verkligen att ditt budskap också når fram till den borgerliga majoritet som "snickrat ihop"det här förslaget, och att de svarar dej. Vi kommer att på alla sätt försöka…
 • Skolorna i kommunen!

  • Skolorna i kommunen

   Hej Sarah!Visst är det besynnerligt att de som står bakom förslaget är så tysta.Vi kan lova dej att vi kommer att kämpa mot den borgerliga majoritetens förslag. Det är kommunfullmäktige som i slutänden…
 • Byaskolorna

  • Hej!Nej, det jobb ni lagt ner är inte förgäves. Hammenhögsbornas engagemang för byn och skolan är fantastiskt bra. Vänsterpartiet står fast vid vår inställning att byskolorna ska finnas kvar och vi anser…
 • Byskolor !?

  • Byskolor!

   Sten!Från Vänsterpartiet kommer vi att göra vad vi kan för att byskolorna ska finnas kvar. Vi tror inte att "slaget" är förlorat. Engagerade kommuninvånare som höjer sina röster är ett starkt stöd för…
 • SKA POLITIKERNA HÅLLA SITT VALLÖFTE FRÅN I HÖSTAS ATT BEHÅLLA BYSKOLORNA OCH SATSA PÅ ATT DOM UTVECKLAS?

  • Ska politikerna hålla sitt vallöfte

   Vänsterpartiet står för de utfästelser vi har i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram. De byskolor som är verksamma idag ska finnas kvar.HälsningAnders Arenhag
 • Mötesplats / Profilering av kommunen

  • Mötesplats

   Hej SiggeVisst behövs det en "mötesplats", en plats som fungerar hela året. Simrishamn vill gärna profilera sig som en kulturkommun ändå saknas det lämpliga lokaler för bl a scenkonst och konferens.Bra…
 • Logistiska glasögon

  • Jag hoppas att dialogen mellan bybor, politik och tjänstemän blir just så fruktbar som jag antar att du önskar.HälsningAnders Arenhag(V)
 • Bättre information tack!

  • Bättre information

   Jag kan bara instämma i kören. Ansvarig förvaltning torde ha god kunskap och kunna ge vederhäftig information. HälsningAnders Arenhag (V)
 • Öppna landskap

  • Hej Lennart!Titta gärna in på vår hemsida och läs valda delar i vårt kommunpolitiska program.(http://simrishamn.vansterpartiet.se)Du kommer att se att vi verkligen vill värna om strandskyddet och miljövärdena…
 • Hundbajs

  • Det är trist om folk inte plockar upp efter sina små telningar. Mitt intryck är ändå att de flesta hundägare sköter det här på ett bra sätt. Ansvaret måste i första hand ligga på hundägarna.MvhAnders…
 • Dialog i Hammenhög- Välkommen!

  • Dialog i Hammenhög

   Vi tackar för inbjudan och kommer att delta.mVhAnders Arenhag
 • Jonebergsskolan

  • Att etablera en högskola kräver betydligt mer än en ev. tänkbar lokal. mVhAnders Arenhag
 • Om-organisationen

  • Om organisation

   Intressant tanke men frågan är knappast aktuell i nuläget.
 • Europeisk deklaration

  • Visst bör den finnas tillgänglig både på biblioteken och på kommunens hemsida.
 • Andra sidan Östersjön

  • Varför inte! Det kan finnas ett allmänintresse att få information om hur livet ter sig i våra vänorter.
 • österlen museum

  • Österlens museum

   Jag citerar ur vårt kommunalpolitiska handlingsprogram: "Österlens museum har en stor betydelse när det gäller att sprida kunskap om de historiska, samhälleliga och kulturella rötter som finns. För att…
 • Vill ni ha min röst ?

  • Vill ni ha min röst

   Det svar du fått från miljöpartiet är i mångt o mycket en spegel av vänsterpartiets politik i vår kommun.Vi tror på en framtid för vår kommun som bygger på att vi tillsammans bygger upp en bra skola och…
 • LOVA-bidrag för havsmiljön

  • Jag utgår från att satsningen på marint center innefattar att man har full koll på vilka möjligheter som finns att skapa finansiering till olika lovvärda projekt för en bättre havsmiljö.Hälsar Anders…
 • Arbete för ungdomar

  • Efter att ha tittat på det material som presenteras i den länk du hänvisar till så är förutsättningarna att göra motsvarande i Simrishamns kommun väldigt annorlunda. Endast ett vattendrag är listat -…
 • Tommarpsåns avrinningsområde

  • Tommarpsåns avrinning

   Miljöpartiets initiativ är mycket bra. Synd att sno den. Det finns åtskilliga tillfällen ni i valrörelsetider att diskutera de här viktiga frågorna med oss och med de andra politiska partierna. På vår…
 • Praktik

  • Hej Marina!Kul att du delar våra värderingar och vill engagera dig.Om du tittar in på vår lokala hemsida så ser du var och när du kan träffa oss nu i valrörelsen. Du får gärna kontakta mej via E-post…
 • Tommarpsåns avrinnings-område

  • Tommarpsåns avrinning

   Hej miljövän!Centerns företrädare har redogjort för bl a var tillsynsansvaret ligger. Lantbrukets påverkan på Östersjön och andra vatten är omfattande. Det krävs dels hårdare regelverk kring användningen…
 • Vård i livets slutskede,palleativ vård,sjukhus

  • Vård i livets slutskede

   Hej!Huvudansvaret för den pallitaiva vården åvilar sjukvården och därmed våra landstings-/regionpolitiker. Samarbetet och dialogen med den kommunala hemsjukvården är mycket viktig.Jag är helt ense med…
 • Konstgräs

  • Hej Joakim!Har stor förståelse för de tankar du för fram. Vill ändå passa på att tala om för dig att det inte planeras att lägga ner Jonebergshallen. Den kommer att finnas kvar även om det planeras för…
 • Kansli-språk

  • Kanslispråk

   Språket måste alltid anpassas så att det blir begripligt för de allra flesta, oavsett vem/vilka man egentligen vänder sig till.Jag tvivlar på att Löderup- och Brösarpsbor ifrågasätter Simrishamn som Österlens…
 • Lösspringande hundar

  • Siv B har redogjort för regelverket.Inga hundar ska springa omkring utan husses/mattes tillsyn/kontroll. Ett generellt koppeltvång är att gå för långt.mVhAnders Arenhag
 • Tydliga förslag

  • Se tidigare svar. MvhAnders Arenhag
 • Övertro på konsulter

  • Nej, någon övertro på konsulter har vänsterpartiet inte. När egen kompetens inte finns kan upphandling av konsult bli aktuell men..det är viktigt att komma ihåg att det förfrågningsunderlag inför upphandlingen…
 • Konsult-upphandling

  • Konsultupphandling

   Politiken har beslutat att ta fram en plan.Av tids- och kompetensmässiga skäl kan det finnas skäl att anlita konsulter.Transperans(synlighet/genomskinlighet) är viktig i alla politiska processer. mVhAnders…
 • Vindkraftsplan

  • De småskaliga lösningarna måste rimligtvis också ha en självklar plats i planen.mVhAnders Arenhag
 • Dinosaurie-vindkraftverk

  • Dina exempel visar flera möjligheter på småskaliga lösningar. Möjligheterna för småskalig elproduktion med hjälp av vind och sol är under ständig utveckling och teknikerna blir allt bättre och effektivare.Ser…
 • Vindkraftverk

  • Beräknad kostnad får, som sagts tidigare, samhällsbyggnadskontoret svara på.Jag utgår från att anvariga politiker i samhällsbyggnadsnämnden godkänt upphandlingsunderlaget.Anders Arenhag (V)
 • Fotogen-avgaser på Österléns himmel

  • Fotogen-avgaser på Österlens himmel

   Bra att du tänker på vår miljö. Det borde vi alla göra i större utsträckning. Samtidigt tror jag som vänsterpartist att vi ska undvika att skuldbelägga varje enskild individ. Genom gemensamma ansträngningar…
 • "Vi politiker ...."

  • Vi politiker

   Nu är det ju så ordnat i det här landet att vi har ett valsystem som bygger på att vi har olika partier, med olika program och olika värderingar/ideologier.I öppna demokratiska val ges du som väljare…
 • Program för Österlén

  • Program för Österlen

   Oj, det var mycket på en gång. Både intressant och tänkvärt. En del av dina frågor/funderingar får du svar på om du tittar i vårt kommunala handlingsprogram. Det finns på följande länk: http://simrishamn.vansterpartiet.se…
 • "Göra-lista"

  • Göra-lista

   Det skulle vi säkert kunna. Våra huvudsakliga idéer finns i vårt kommunalpolitiska program. En faktisk "göra-lista" får vi komma överensom med ev. samarbetspartners - efter valet.MvhAnders Arenhag (v)
 • Politikernas verkliga lokala förslag

  • Verkliga förslaq

   Erik!Det finns många saker som behöver göras eller förändras. Titta gärna in på vår hemsida: http://simrishamn.vansterpartiet.seHälsningAnders Arenhag (v)
 • Meningsfull sysselsättning

  • Hej John!Någon förteckning har vi inte.Ännu bättre kvalité i skola och omsorg kräver fler jobb/händer. Det är i högsta grad meningsfullt att satsa på våra barn. Det är också meningsfullt att skapa utrymme…
 • Vända på utvecklingen

  • Hej Erik!Du tar upp problemet med höga fastighetspriser och livlösheten i byarna. En sak vi kan göra kommunalt är att se till så att våra skolor och annan kommunal service får vara kvar i byarna. Det…
 • Strandskydd

  • Vänsterpartiet värnar strandskyddet. Riskerna med större lokalpolitiskt inflytande är uppenbara.MvhAnders Arenhag (v)
 • Tack för snabbt svar :)

  • Tack för snabbt svar

   Hej Eva!Vi ses den 4 augusti. Du kan nå mej på: anders.arenhag@vansterpartiet.sealt. mobil 073-200 52 42.Mvh/Anders Arenhag(v)
 • Småskaligt socken-styre

  • Småskaligt sockenstyre

   Hej Erik,Jag tror inte att vår kommun förlorar eller förlorat på samarbete med grannkommunerna. Däremot tror jag att vi ska hålla fast vid att det handlar om samarbete och inte samgående.Att åter skapa…
 • Brandstationen i Sankt Olof

  • Brandstationen i St Olof

   Hej orolig,jag förstår verkligen dina oroskänslor.Från Vänsterpartiets sida kommer vi att stödja de initiativ som kommunstyrelsen kan initiera och som kan rädda St Olofskåren.HälsningAnders Arenhag
 • HUr ska simrishamn se ut?

  • Hur ska Simrishamn se ut?

   Hej!Slå mej en signal på mobil: 073-2005242 eller E-posta till: anders.arenhag@vansterpartiet.se så vi kan komma överens om tid och plats.HälsningAnders Arenhag (v)
 • Öppet hus på Strandvägen

  • Öppet hus

   Hej,självklart att vi medverkar. Du kan väl återkomma med upplägg och dag som du anser lämplig.Gärna via E-post: simrishamn@vansterpartiet.seHälsning/Anders Arenhag
 • Angående skolbarnen

  • Skolfrågor

   Hej!Bra att ni är aktiva och funderar på hur det fungerar i skolan.Min och vänsterpartiets utgångspunkt är att elever ska utveckla sina kunskaper gemensamt. Elever som utvecklas i annan takt än vad som…
 • Vård

  • Jag utgår från att den bemanning som finns nattetid är anpassad till de behov som finns. Skulle det inte vara så hoppas jag att personal och facken slår larm till ansvariga på socialförvaltningen. Din…
 • Grundläggande värderingar

  • Hej!Jodå, vi kämpar för våra värderingar.Det innebär dock inte att vi kan medverka till att sätta oss över det regelverk som finns kring upphandling. Det är bedrövligt att media är så dominerat av borgerligheten…
 • Bedömning av offert

  • Bäste Erik!Att upphandlingen gått rätt till har du tidigare fått bekräftat. Vid upphandling vägs alltid för- och nackdelar hos de anbud som lämnats mot det förfrågningsunderlag och krav som den upphandlande…
 • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp

  • Tågstopp i Järrestad o Tommarp

   Hej Erik!Från Vänsterpartiets sida är vi i likhet med övriga starka förespråkare för att vi ska få realiserat Simrishamnsbanan så snart det bara är möjligt. Frågan om stopp i Järrestad och Tommarp får…
 • Grön Flagg

  • Grön flagg

   Hej Ninni!Du har ju redan fått flera positiva svar så jag kan bara önska lycka till. Självklart har ni både mitt och mitt partis fulla stöd.Hälsningar/Anders
 • Kommunikation - bredband

  • Bredband

   Jag kan bara instämma i dina synpunkter. Tydligen är inte täckningen så fullständig som vi informerats om, och trott. Jag utgår från att de närmast ansvariga för bredbandsutbyggnaden tar tag ifrågan.MvhAnders…
 • Cykelväg

  • Hej!Det enkla svaret på din fråga är sannolikt pengar. Men, det är ju naturligtvis inte hela sanningen. Planering och prioritering är viktigare faktorer.Cykelvägar och cyklandet i sig bidrar till både…
 • 150 personer per politiker i Stan

  • Antal personer per politiker

   Hej!Visst är det viktigt med så bred representation som möjligt. Viktigast är ändå att komma ihåg att även om man bor i en viss del av kommunen så är ju det politiska uppdraget att företräda samtliga…
 • Upphandling. Fortsättning.

  • Upphandling, forts..

   Bäste pensionär!Det ligger en hel del i det du säger men...vad är din fråga?Anders Arenhag (v)
 • Mandatperiodens sista skälvande månader

  • Omorganisation

   Det finns uppenbarligen ett missnöje med den organsiation som finns, både bland medborgare och politiker. Att ha en diskussion före årets val behöver inte vara fel, förutsatt att det finns en stor enighet…
 • Upphandling

  • Svaret från Karl-Erik (s) torde ge den klarhet som behövs i den här frågan.HälsningAnders A (v)
 • Organisations-utredningen

  • Organisationsutredningen

   Bäste skattebetalare,Kan bara instämma i de svar som s och mp lämnat. Från vänsterpartiet har vi också lämnat kritiska synpunkter på förslaget. Har du konstruktiva förslag på hur en optimal organisation…
 • Segla till Palanga

  • Visst! Hamnchefen har ju redan fått impulsen från dig. Vår turistbyrån fångar säkert också upp ditt budskap.MvhAnders AVänsterpartiet
 • Invånarekontakt mellan vänortskommuner

  • Invånarkontakt mellan vänorter

   Som du ser av svaren så finns det rätt väl fungerande nätverk för kontakter.Utbyte av erfarenheter och samarbete mellan vänorter och människor i och från andra länder berikar oss alla.HälsningAnders Arenhag…
 • Vem vill bo i närheten av en järnväg ?

  • Järnväg

   Hej Erik!Goda kommunikationer är en förutsättning för glesbygdskommunernas fort-/och överlevnad.Av miljöskäl är järnväg bästa alternativet som finns att tillgå.mVhAnders Arenhag
 • Alla skattebetalare involverade i förändringsarbetet

  • Involvera alla i förändringsarbetet

   John!Informationen om vilka förslag som diskuteras kan alltid bli bättre. Jag hade gärna sett att underlagen för beslut - i det här fallet förslag till organisatorisk förändring - gjordes tillängliga…
 • Organisationsöversyn

  • Hej John!Finns inte anledning för mej att upprepa vad de andra svarat. Av protokoll från kommunstyrelsens utskott för beredning framgår att kommunstyrelsens ordförande gett uppdrag åt kommundirektören…
 • Den demokratiska processen

  • Den demokratiska processen

   Hej igen John!Självklart ska alla kommuninvånare få framföra sina åsikter och mötas med respekt. I mitt förra svar pekade jag på möjligheten att aktivt delta i det politiska arbetet. Det passar inte alla…
 • Dubbelarbete, glapp, handlingsförlamning

  • Hej John!Du vet ju redan att det pågår en organisationsöversyn.Det är viktigt att kommunens medborgare vill och kan vara med och påverka.I en representativ demokrati, som vi ju har, är det allra bästa…
 • Vårstädning

  • Hej!Det som göms i snö - kommer fram vid tö! Den sena snösmältningen kan nog vara en del av förklaringen till den nedskräpning du och dina vänner uppmärksammat. Naturligtvis ska en kommun som delvis "lever…
 • Tydligt, detaljerat organisations-schema

  • Organisation

   Hej John!Förslag til en ev. ändrad organisation är nu föremål för en remissrunda. Självfallet ska organiseringern av vår kommun vara tydlig för alla och åskådliggöras i ett organisationsdiagram/-schema.Viktigast…
 • Sänkta kostnader räddar jobb

  • Majoriteten av kommunernas och landstingens anställda tillhör de lågavlönade kvinnornas skara. Att sänka deras lön och arbetstid kan inte vara riktigt. Snarare är det så att det behövs fler händer i vård…
 • Kommunalvalen 2010

  • En genomtänkt, politisk ideologi!Vänsterpartiet
 • Har ni ingen ungdomsverksamhet i era partier ?

  • Ungdomsverkasmhet

   Ungdomsverkasmhetårt ungdomsförbund heter Ung Vänster och jobbar hårt för att förändra samhället!Vänsterpartiet
 • Vem har makten över skolan

  • Som politiker kan man aldrig gömma sig bakom en delegationsordning. Det är ju politiken som lämnar delegation till tjänstemännen i vissa frågor. Om politiken anser att delegationen missbrukas, eller inte…
 • Rallyvägen

  • Detta är ju i första hand en polisiär fråga, men vi förstår din oro.Vänsterpartiet
 • Levande byar

  • Som alla andra sagt; det är inte kommunens uppgift att etablera affärer i byarna!Vänsterpartiet
 • Ännu har ni inte tagit ställning

  • Ännu inte...

   Definiera tvärvetenskaplig!
 • Fler chatt tillfällen?

  • Fler chatt tillfällen

   Observera att inte alla partiet deltog i chatten. Ska vi utöka chatten måste alla partier vara med.Vänsterpartiet
 • Kortsiktigt tänkande

  • Kortsiktigt tänkende

   Skolan stängs ju inte!Vänsterpartiet
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Det råder relativt stor politisk enighet om att inga s.k. by-skolor ska läggas ned. Vänsterpartiet i vår kommun har kämpat för bevarande av dessa och är övertygat om att det är en viktig faktor när människor…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i skilllinge skola till borrby

  • Beslut att flytta

   Kvalitet i vård, omsorg och skola! Det är ord som sannolikt de flesta politiker har yttrat och också vill leva upp till. Att lyssna och respektera människors åsikt är en del i kvalitetstänkandet. En…
 • Farlig korsning

  • Som sagt en tjänstemannafråga!
 • varför läggs allt ner?

  • Varken sjukhuset eller Österlengymnasiet har lagts ned!Sjukhuset är en fråga för regionen medan gymnasiet är en kommunal angelägenhet. Antalet sökande till gymnasiet har minskat och därför diskuterar…
 • VA avgifterna igen

  • Vi håller med om att den ekonomiska krisen inte har något med löneökningar att göra!Vänsterpartiet
 • Livsmedels-affärer i byarna

  • Det finns ju olika anledningar till att affärerna har lagts ner.En är att de stora kedjorna inte så gärna levererar till de små butikerna. De beställer för små partier.En annan är att de stränga EU-reglerna…
 • VA avgiften orimligt hög

  • Att VA-avgiften höjs enligt konsumentprisindex är ju rimligt. Frågan är om utgångsläget är rimlig?!Det finns så många aspekter på vatten; en är att vatten faktiskt är livsmedel. Hur mycket ska man betala…
 • Kulturhus/ungdomens hus

  • Angående beslutsgången se Karl-Eriks svar.I Vänsterpartiet är vi förtjusta i förslaget att placera ungdomens hus i Valfisken. Vi tror att det är bra att unga och gamla har en plats där de kan mötas.Vänsterpartiet
 • Borrbyhemmet

  • Borrbyhemmet

   Socialnämnden har i enighet beslutat. Ombyggnaden är nödvändig. När beslutet togs fanns det planer på, och ett bedömt behov, att skapa ett boende för yngre människor med demens eller svåra hjärnskador.Frågan…
  • Borrbyhemmet

   Socialnämnden har i enighet beslutat. Ombyggnaden är nödvändig. När beslutet togs fanns det planer på, och ett bedömt behov, att skapa ett boende för yngre människor med demens eller svåra hjärnskador.Frågan…
 • Omflyttning

  • De lediga lokaler som finns på sjukhuset säljs i dagarna till privata intressenter. Vilken verksamhet som kommer att finnas där i fortsättningen får i första hand bli en fråga för de nya ägarna. Längs…
 • Internet-café och medborgarkontor

  • Jag hänvisar till vårt svar under frågan Benka-di:s framtid.Vi är alltså för att ungdomens hus flyttas till Valfisken.Vi tror att det är bra att ungdomar och gamla har en gemensam mötesplats!Gun Hammar(v)
 • Mistluren

  • Jag vill också höra mistluren! Hur det ska gå till och vad det kostar,vet jag inte. Vi får titta på det.Gun Hammar (v)
 • Utsläppen från flygplan över Österlén

  • Utsläppen från flygplan över Österlen

   Det enda jag kan göra är att ta upp frågan med våra riksgads- och EUl-edamöter.Gun Hammar(v)
 • Gångfartsgatorna

  • Gångfartsgatorna

   Bra att du väcker frågan! Vi tror ju att alla som har körkort förstår vägverkets skyltar.Men tyvärr, så är det inte! Jag tror inte på övervakning i allmänhet, jag vill lita på människors ansvarstagande.Att…
 • Branteviks varv - varför 70.000 kr per år nu?

  • När det gäller hyran och dess höjning har jag som många av de andra politikerna svårt att svara.Vi får lita på moderaternas svar!Givetvis ska det finnas rena och snygga toaletter.Gun Hammar(v)
 • Jobbmodell

  • Idén om landsbygdsnätverk verkar intressant. Ärligt talat vet jag alldeles för lite för att uttala mig om modellen. Men det är väl som socialdemokraterna att vi får prata med vår näringslivsutvecklare.Gun…
 • Simrishamns kommuns kulturhus

  • Givetvis ska alla kunna ta sig till kommunens kulturhus - tillgänglighet är viktigt.Kanske det är en bra idé att reservera ett antal platser för bibliotekets besökare.Annars finns det, som sagt gottom…
 • Aktiva medvetna politiker låter inte slumpen styra!

  • Jag håller med dig - slumpen ska inte styra! Och det tycker jag inte att vi låter den göra!Vänsterpartiet lämnade in en motion om att kommunen ska starta ett "visionsarbete", där vi politiker ställer…
 • Parkering vid biblioteket (forts)

  • Parkering vid biblioteket

   Hej!Som fritidspolitiker boendes utanför Simrishamn har jag absolut ingen möjlighet att kolla hur många lediga parkeringsplatser under bibliotekets öppettider.Gun Hammar
 • Parkerings-möjligheter för de som kommer från byarna och landsbygden

  • Parkering

   Hej, Erik!Jag håller inte med dig - jag ycker det finns gott om parkeringsmöjligheter!Gun Hammar
 • Förfrågan

  • Hej!Det är ju lovvärt att du har ideér riktade mot ungdom! Kommunen kan säkert hjälpa till med olika kontakter.Gun Hammar
 • Fler invånare

  • Pågatåg

   Javisst ska vi utöka och förbättra kollektivtrafiken. Det är ju en fråga som bestäms av Region Skåne och där driver våra representanter hela tiden att kollektivtrafiken förbättras.Vänsterpartiet
 • Utveckla byarna och landsbygden

  • Givetvis vill vi ha en levande landsbygd och byar som blomstrar. Vi kämpade hårt för att bevara Ö.Vemmerlövs och Gladsax skolor.Byarna dör utan skolor.Vi vill se olika alternativa energikällor även på…
 • Varför får inte mina barn möjlighet att gå musikskola?

  • Vänsterpartiet tycker att kultur; musik, teater, dans...borde ingå i den ordinarie verksamheten. Därmed blir ju kulturverksamheten gratis och alla barn får tillgång till kultur. Det ska inte vara föräldrarnas…
 • flygbuss

  • Flygbuss

   Jag åker själv kollektivt och har ofta irriterats av den dåliga synkroniseringen. Det är ju Skånetrafiken som bestämmer tiderna, kommunen kan bara försöka påverka i rätt riktning.Gun Hammar (v)
 • Stranden - en god affär

  • Hur mycket stranden genererar i pengar kanske inte är så viktigt att ta reda på. Det viktiga är att värna om stranden och att stärka strandskyddet.Vänsterpartiet
 • Att vara företagare på Österlen

  • Att vara företagare

   Vi har på riksplanet en politik som, om den skulle få genomslag och trots nuvarande kris i det förhärskande kapitalistiska systemet, ger förutsättningar för fler jobb i såväl offentlig som privat sektor…
 • Hoj

  • Hej, Hoj!Visst kan det vara kul att gå omkring i ett shoppingcenter. Men frågan är om det platsar i Simrishamn! Ett köpcentra ökar inte mångfalden, tvärtom är risken stor att de små affärerna slås ut.Vi…
 • Ekobyn!, har vi råd att missa detta tillfälle?

  • ekobyn

   Det är väldigt positivt att vi har en ekoby i vår kommun. Det finns tyvärr inga möjligheter att särbehandla en viss grupp. Principen "alla är lika" är viktig.Gun Hammar (v)
 • Vindkraft - är ni villiga att arbeta för mer?

  • Vindkraftverk

   Industrins kraftbolag, Bas-el, vill satsa 100 miljarder kronor på två nya kärnkraftverk i Sverige för att försöka få ner elpriserna. Vänsterpartiet anser att en utbyggnad av kärnkraften är utesluten och…
 • Kommunrevisionen måste vara fläckfri

  • Kommunrevisionen måste vara fläckfri

   Du har rätt! Politiken har inte råd med ”förtroendeförluster”. Ett tydligt regelverk och en fungerande intern kontroll ska förhindra olika tolkningar och säkerställa att förtroendevalda inte kan få ersättning…
 • Finns Vänsterpartiet i kommunen?

  • Finns Vänsterpartiet i kommunen

   Hej, undrande demokratisk medborgare!Tack för din fråga! (v) saknar varken dator eller ansvarsfulla politiker. Anledningen att vi inte har svarat får du fråga ansvarig för politikerpanelen. Vi har nämligen…
 • skall det ta 2 1/2månad för att få en ny glödlampa till gatubelysningen?

  • Nej, givetvis inte. Hoppas berörd tjänsteman tar kritiken till sig.Gun Hammar (v)
 • Juldekorationer

  • Visst ska vi ha juldekorationer! Mycket mer än vi har nu! Ljus är viktigt under denna mörka, rätt trista tid av året. Det är inte bara viktigt för handeln utan också oss medborgare.Gun Hammar (v)
 • Geografisk jämställdhet

  • John, jag känner inte riktigt igen mig i din fråga. När det gäller Vänsterpartiet så bor de flesta förtroendevalda i "byarna". Själv bor jag i skogen.Jag känner inte heller igen konflikten stad/landsbygd…
 • Polisens organisation och effektivitet

  • Polisens organisation och effektivitet är ju en statlig fråga. Vänsterpartiet vill ha fler välutbildade poliser i Simrishamn. Upprätthållande av ordningen ska skötas av poliser inte av privata vaktbolag.Gun…
 • Landsbygds-utveckling

  • Landsbygdsutveckling

   Kan Simrishamn bli mera "slow" än nu? När det gäller landsbygdsutveckling så finns det lokala entrepenörer som bör stödjas!Här finns lokal förädling av: rapsolja, fisk, hjort,fjäderfä...låt hundra blommor…
 • Expandera sin verksamhet får ofta nej

  • Expandera sin verksamhet får ofta nej

   Givetvis ska du få skäl till varför du får nej. Som politiker har jag svårt att lägga mig i, vilket är bra, för detta är en tjänstemannafråga.Jag vet ju inte vilken verksamhet du bedriver och det är därför…
 • Medborgarförslag Dnr 2008/228

  • Medborgarförslag

   En fråga till dig John: Vad menar du med tvärvetenskaplig? Definiera gärna!Gun Hammar(v)
 • Idéer för Marint Center

  • HavsPortalen

   Vi har inte fått någon inbjudan. Får kolla med vår representant i myndighetsnämnden.Gun Hammar (v)
 • Enkäter till kommuninvånarna

  • Enkäter till kommuninvånarna

   Andrea!Enkäter är ju en kvantitativ metod för att undersöka hur många tycker si eller så. Jag tror mer på en kvalitativ metod, där man gör djupintervjuer. Det ger en djupare och bredare kunskap.Som politiker…
 • Spännande och omväxlande kust

  • Spännande kust.

   Detta är ingen kommunal fråga!
 • Benka-dí:s framtid

  • Vi tycker att Valfisken/Kaskelotten är ett bra alternativ för ungdomens hus(Benka Dí). Bättre läge i stan, i förhållande till kommunikationer etc.. Kanske kan Valfisken äntligen bli det KULTURHUS som…
 • Alliansen!?

  • På både riks och kommunalnivå samarbetar vi redan med olika partier. Vårt grundpostulat är; javisst, samarbete är OK men vi kan inte ge upp våra grundläggane värderingar. Det är utgångspunkten i framtida…