Moderaterna

Vi Moderater vill att Simrishamns kommun skall vara en framtidsinriktad kommun med attraktivt boende, goda kommunikationer och en god kommunal service.
Vi vill att kommunen skall inbjuda till ökad inflyttning. Det behövs därför en utbyggnad av infrastrukturen. Det måste bli lättare att pendla till som från vår kommun. Vi vill satsa på en utbyggnad av järnvägstrafiken, på bättre vägar och utökad kollektivtrafik. Simrishamnsbanan, den tidigare järnvägen tvärs över Skåne, skall återskapas. Turtätheten på den nuvarande Österlenbanan till Ystad skall utökas till timmestrafik. Bussförbindelserna på Österlen måste också utökas så det blir lättare att åka inom kommunen och till tåget. Väg 11 västerut och väg 9 norrut med en förbifart förbi Kivik vill vi ha utbyggda. Vi vill också ha en utbyggnad av gång- och cykelvägarna i kommunen.
Bostadsbyggandet måste uppmuntras. Det måste byggas fler fullt tillgängliga lägenheter så att våra äldre kan bo kvar i kommunen och fler prisvärda bostäder för yngre.
Kommunen gör nu en stor satsning på ombyggnad av alla våra skolor. Efter ombyggnaden kan vi erbjuda helrenoverade skolor utrustade för modern pedagogik med en god arbetsmiljö för såväl elever som personal.
Äldreomsorgen i kommunen skall ha individfokus. Det innebär att våra äldre i större grad själva skall kunna välja utformningen på sin äldreomsorg, var man vill bo och av vem man vill få sin hemtjänst utförd.
Simrishamns kommun skall vara en attraktiv företagarkommun där såväl befintliga företag trivs som nya etableras. Det skall vara lätt att komma i kontakt med kommunen och kommunen skall vara lyhörd för företagens behov och önskemål.
Vi kämpar för etablering av ett marint centrum i Simrishamn.

Frågor

 • Kommunalt avlopp

  • Kommunalt avlopp i Haväng

   Vi vill att alla ska ges möjlighet att ansluta till kommunalt VA. Det gör att alla ges tillgång till friskt vatten och dåliga avlopp som kan skada grundvattnet försvinner. Dock tar det rent praktiskt…
 • Samarbete/koalition

  • Majoritet

   Vi Moderater strävar efter en Alliansmajoritet med M,C,L och KD. Vi samtalar med alla demokratiskt valda företrädare utan att för den skull ha ett politiskt samarbete. Så har det även fungerat hittills…
 • Bättre förbindelse med bussar

  • Bättre förbindelser

   Hej Birger. Iden är bra, och därför har det beslutatas i politisk enighet så som Karl-Erik beskriver det. Kollektivtrafik är som du vet inte kommunens ansvar, men i nära samarbete med Skånetrafiken tror…
 • Ny bebyggelse i sankt olof

  • Bostäder

   Hej BirgerKommunens bostadsbolag, Simrishamnsbostäder bygger just nu hyresrätter invid stationen i Simrishamn. Man prövar även löpande möjligheten att även bygga marklägenheter. Det blir tyvärr inte avsevärt…
 • Frågor innan valet

  • Svar till Thomas

   1.Vi anser att kvalitén och undervisningen är viktigare än byggnadens placering. Därför föredrar vi att skolområde nord, med Kivik och Sankt Olofs skolor samverkar och ses som en enhet. Förskola i Sankt…
 • Trygghet

  • Hej Charlotta

   Vi i Simrishamn är mindre utsatta än många andra. Statistiken visar detta tydligt. Dock känner sig folk ibland ändå otrygga. Dock ska kan vi inte blunda för att det finns problem, som polisen inte prioriterar…
 • Byggförslag

  • Bygga bostäder

   Vi behöver bygga bostäder i Simrishamn, och det finns alltid någon som har synpunkter, oavsett var man planerar att bygga. Ö Planteringen är dock inte längre aktuellt för byggnation.
 • gratis veterinärvård!

  • Hej Nathalie

   Vården är inte gratis, den betalas med skattepengar. Att även vår av djur skulle betalas med skattepengar tycker vi är fel Då kommer de som inte har djur ändå tvingas betala för vården av andras djur…
 • Trafik i Simrishamn.

  • Rondeller

   Hej Fridolf Att bygga vägar och parkeringar är ett långsiktigt arbete, och efterhand som tomter som idag är parkeringar blir bebyggda, så måste denna frågan lösas. Kanske kan man hitta ytor bakom stationen…
 • Invandring

  • Trygghet

   Hej Sabine!Det är tråkigt om du upplever Simrishamn mer skräpigt och otryggt. Jag skulle gärna vilja snacka med dig om dina upplevelser, så att vi ka sätta in åtgärder på rätt sätt. Låt inte enskilda…
 • IVL

  • IVL ett forskningsprojekt

   Den aktuella investeringen är ingen ny teknik, utan den finns på annat håll. Den kommer inte att klara hela kapaciteten, och hela kostnaden får bäras av VA-kollektivet. Det finns inga beräkningar för…
  • IVL ett forskningsprojekt

   Den aktuella investeringen är ingen ny teknik, utan den finns på annat håll. Den kommer inte att klara hela kapaciteten, och hela kostnaden får bäras av VA-kollektivet. Det finns inga beräkningar för…
 • Tomte

  • Hej Heléne

   Tack för ditt svar. Det finns inga sådana planer så vitt jag vet. Rent spontant tycker jag inte att det är en klok prioritering att ha kommunalt anställd tomte. En extra lärare, eller pedagogisk aktivitet…
 • Medborgarförslag: Större lokal för tex pensionärer

  • Hej Rickard

   Som Du kanske vet så driver vi frågan om att skapa en samlingsplats för såväl seniorer som yngre människor. Som framgår av svaret från Centern, så tycker vi inte att lokalen är prisvärd, men hoppas att…
 • Tillgänglighet

  • Tillgänglighet

   Hej Vi kan inte lova allt till alla. Vi är tveksamma till en del av investeringarna längs sjöfartsstråket I Simrishamn, men en attraktiv huvudort ger en attraktiv kommun även i stort. Skolbiblioteken…
 • Hej

  • Tiggare

   Tyvärr ökar antalet tiggare I Sverige. Det är företrädesvis fattiga människor från Rumänien som söker nya möjligheter att försörja sig. Det är upp till var och en av oss hur vi förhåller oss till om vi…
 • Majoritetsbildning efter valet

  • Hej EC

   Vi vill i första hand bilda majoritet med Allianspartierna.Anders Johnsson, Kommunalråd
 • dollarstore

  • Hej Echi

   Vi instämmer i det Karl-Erik Olsson skriver. Vi är angelägna om att såväl nya som befintliga företag kan växa och utvecklas I Simrishamn. Vi behöver alla arbetstillfällen vi kan få. Båda sager att de…
 • Museimagasin

  • Museiemagasin

   Jag hoppas att vi ska finna en snar och bra lösning för magasinering av alla de föremål som finns I samlingarna, men som inte är utställda. Kommunen äger inte samlingarna, och akn därför inte sortera…
 • Avveckling av Marint Centrum

  • Marint Centrum

   Att möta de allvarliga klimat- och miljöutmaningarna innebär nya krav och behov av att hitta nya lösningar. Vi genomför nu en total omställning av kommunens energisystem. En stor insats för miljön, som…
 • Flyktingmottagningen

  • Klädinsamling

   Hej AlfDet är Migrationsverkets ansvar att flyktingarna får det som de behöver. Dock har flera frivilligorganisationer ställt upp på ett fantastiskt sätt med insamling och utdelning av kläder. Kommunen…
 • Hemsidan ang turism

  • Hemsidan om Turism

   Hej AlfJag är glad att Du engagerar dig i hur kommunen presenteras.Simrishamn och Ystad har under manga år arbetat tätt I besöksnäringsfrågor. Turisterna ser inga kommungränser, och en växande besöksnärning…
 • Kriminalitet i Simrishamns kommun

  • Kriminalitet

   Hej Margareta Din fråga antyder att du är orolig för en mer otrygg kommun. Idag är Simrishamn en av de tryggaste kommunerna i Sverige att bo i, enligt Polisens egna mätningar. Varken kommunen eller polisen…
 • Nobbad vid vallokal

  • Borttappat röstkort

   Det är väldigt många som röstar utan röstkort i sin vallokal på valdagen. Förutsättningen är att man röstar i "sin" vallokal(valdistrikt) och kan legitimera sig, så att avstämning mot rölstlängd måste…
 • "Flyktingar"

  • Flyktingar

   Vi kommer inte att dra ner på något i kommunen, för att delar av sjukhuset blir tillfällig flyktingförläggning. Det är ett statligt ansvar, och vi kommer att kräva full kostnadstäckning för det som skolgången…
 • Medborgardialog

  • Förslöaget som lämnades har beretts och ett förslag till beslut beslutade kommunstyrelsen på sitt möte i mars, att söända ut till samtliga partier, för kommentarer. Därefter kommer ett förslag på hur…
 • Val

  • Byskolorna

   Ingen byskola är stängd under mandatperioden.
 • Bygga inomstrandskyddsområde

  • Strandskydd

   Det är lite svårt att svara, när vi inte vet vilket område som avses. På mark som detaljplaneläggs inom strandskyddat område brukar strandskyddet släckas till förmån för en byggnad eller anläggning. För…
 • Privat äldreomsorg

  • Uppföljning av äldreomsorg

   Vi följer upp verksamheten på alla våra särskilda boenden oavsett om de drivs i vår egen regi eller om de drivs av en entreprenör. Uppföljningen sker enligt ett rullande schema. Det är en omfattande uppföljning…
 • Mobilt bredband & telefoni.

  • Fiberutbyggnad gör skillnad

   Hej MikaelOm en dryg vecka beslutar vi i kommunfullmäktige ett samarbetsavtal med en fiberleverantör, som har för avsikt att bygga ut fiberbredband i hela kommunen. Målet är satt till en täckningsgard…
 • AV-Media??

  • AV-Media

   Innan jag går in på svaret, så är jag lite besviken på att frågeställren inte framträder med namn eller organisation. Det är svårt att få en levande dialog, när man inter vet vem sman talar med.Jag har…
 • Kommunikationer Skånetrafiken

  • Busslinjer

   Hej UlfSom Karl-Erik(S) beskriver är det Skånetrafiken som sätter tiderna, men jag tycker det är märkligt att man inte tar hänsyn till, och prioriterar arbetspendlarna i första hand, vilket inte tycks…
 • Hur mycket utnyttjas detta forum?

  • Hej

   Svaren har givits redan, vad gäller rutinerna. Kanske sakulle vi se över dessa så att frågan går till de som har ansvar för den. I vissa fall tänstemän, i andra fall nämndspolitiker. Det är nog tid att…
 • Vilken äger frågan och vem för de funktionshindrades talan?

  • Hej Carina

   Denna fråga är svårt att ge ett entydigt svar på, då den innehåller många delar. Jag sänder den vidare till berörda tjänstemän, och förväntar mig att de kan ge dig ett svar som Du är nöjd med. Hör Du…
 • Kö till äldreboende

  • Nilsson

   Jag delar i stort Karl-Erik Olssons svar på denna fråga. Att ställa två grupper med olika behov mot varandra är inte relevant. Vi har en hög ambition att ta väl hand om alla med skiftande behov och omfattning…
 • Plan för tillgång till fiber nätet i Simrishamns kommun

  • Hej Michael

   Vi jobbar just nu med frågan, och strax efter midsommar samlade jag ett 10-tal aktörer kring detta ämne, för att få fram ett underlag, en nulägesanalys. Just nu sammanställs olika aktörers befintliga…
 • Dagis/förskola

  • Hej Sigge

   Vi satsar idag ca 10-15% mer än motsvarande kommuner på förskola/barnomsorg. Vi är övertygade om att det går att göra mer för dessa pengar, genom profilering, flexibilitet, och nya arbetssätt. Vi har…
 • Skolpolitik

  • Hej Benny

   Jag tycker att det blivit bättre, de senaste åren. Vi lägger mer fokus på det som är positivt, och lyfter fram goda medarbetare. Vi planerar för ett nytt gymnasium 2014, och kommunfullmäktige har på sitt…
 • Österlengymnasiet 2013

  • Hej Hampus!Det är roligt med elever som vill engagera sig i samhällsfrågor. Ingen skulle vara gladare är Moderaterna om vi haft många sökande till högskoleförberedande klass i höst. Tyvärr är det inte…
 • Havs och Vattenmyndighetens filial

  • Filialen i Simrishamn

   Jag har stämt av med Madeleine Lundin som jobbar på Marint centrum, och här är hennes svar på din fråga:Det stämmer att ett sådant arbete pågår internt på myndigheten, 1 maj ska den nya strukturen vara…
 • Det här med stödröster

  • Stödröster

   Hej JuhaDu har nästan givit svaret själv i din fråga. Stödröster är inget man kan fölita sig på, och inget som vi Moderater uppmanar till, eller uppmuntrar. Det förekommer bara i riksdagsvalet, då vi…
 • Valet 2014

  • Hej Urban

   På vår hemsida, www.moderat.se kan Du läsa om våra olika prioriteringar. Du kan även klicka dig fram till vår lokla Simrishamnssida den vägen. Du är välkommen att komtakta oss i Moderaterna om Du vill…
 • Kommunikationer

  • Internet på tågen

   Det är en viktig funktion som Du skriver. Det ska vara bekvämt att pendla. Vi kommer inom kort att träffa Skånetrafiken ang. resecentrum i Simrishamn, och då ska vi lyfta denna fråga också.Anders Johnsson(M)…
 • Ny tidtabell för Pågatågen

  • Tidtabell

   Som Christer skriver, så har det inte förekommit någon dialog med kommunerna före tidtabell-justeringen. Vi har träffat såväl regionledning som Skånetrafiken i frågan. Vi fick uppfattningen att de tog…
 • Flyktingmottagning Östra Vemmerlöv

  • Flyktingmottagning

   Kommunen har inför behandlingen av bygglovet givit berörda grannar möjlighet att yttra sig. Det är en normal rutin. Kommunen planerar inte att arrangera ett offentligt möte med anledning av bygglovsansökan…
 • Friskolor?

  • Jag kommenterar inte dina uppgifter i övrigt, men kan konstatera att i Sankt Olof värms lokalerna upp med gas från soptippen. Miljövänligt som tusan. Jag ställer mig mycket positiv till att det etableras…
 • Angående byskolorna

  • Hej Maria Du har rätt att det är innehållet i utbildningen som är det viktigaste.  Nya skollagen ställer strängare krav. De senaste årens lärarutbildningar har givit oss lärare med ämneskompetens…
 • Varför svarar ni inte på mail?

  • Jag läser samtliga mail jag får och försöker svara så snabbt jag hinner. Jag får ca 50 mail om dagen, och på senare tid ännu fler, så ibland måste jag tyvärr prioritera, och då tar det ibland tid, tyvärr. Anders…
 • Återigen SÖRF - offentlighetsprincipen

  • Jag vet inte varför SÖRF inte lägger ut dokumenten löpande. En del av det du anger kan ju vara arbetsmaterial, och därmed inte offentligt förrän beslut fattats i de enskilda fallen. Jag ska kolla om…
 • Vilken forskning visar att det är bättre med större skolnenheter?

  • Kvalitén kan inte upprätthållas

   Jag har läst rapporten och den är intressant, och ett inspel i skolfrågorna. I rapporten berörs inte mindre klasser än 15, och digrammet  i rapporten börjar vid 15.  Att man skulle ha klasstorlekar…
 • Att strunta i beslut i fullmäktige?

  • Kan man "strunta" i ett demokratiskt beslut?

   Tack för frågan Jag har aldrig sagt att jag skulle strunta i fullmäktigebeslut. Däremot har jag sagt att i många kommuner fattas besluten om skolans organisation i BUN, och inte i fullmäktige. Vi behöver…
 • Vad är era argument för att lägga ner byskolorna?

  • Tack för din fråga, jag ska kort redogöra för vårt ställningstagande. Vill Du ha en mer utförlig redovisning, så är Du välkommen att ringa mig när det passar, på 0414-819145. Jag har haft många bra samtal…
 • Att kommunicera med sina väljare!

  • Att kommunicera med sina väljare

   Hej Fredrik Enligt den information jag fått, så beror felet inkörningsproblem hos vår dataleverantör efter byte av en server. Det är beklagligt. Våra mail har dock fungerat. Anders Johnsson
 • Nedskräpning

  • Karl-Erik har givit dig ett fullödigt svar, som jag instämmer i. Hoppas att det löser sigMvh Anders Johnsson
 • Vision 2040

  • Vision

   Hej BoMånga synpunkter har inkommit och många har haft synpunkter utifrån sitt sätt att läsa utkastet. Vi har idag, samtliga i referensgruppen enats kring det ett framtidsdokument, som inte alls liknar…
 • Skolmat.

  • Skolmat

   Som Chriser Vigren svarat, så är en utredning tillsatt, som förutsättningslöst ska titta på kostfrågorna totalt sett, över kommunen. Minskade transporter och annat kan frigöra resurser till annat.Senast…
 • Fast bredband

  • Bredband

   Vi har i veckan haft möte med aktörer på området, och ytterligare möten är inplanerade. Att kommunen är en viktig aktör håller jag med om , både som användare och påtryckare. Vi lägger ned tomrör överallt…
 • Sena tåg på Österlen-Vi kräver fungerande tåg!

  • Ang sena Pågatåg

   Jag har den senaste veckan träffat Skånetrafiken två gånger och vid båda mötena påtalat dessa problem. De stora problemen uppstod när Österlenbanan anslöts direkt till citytunneln i Malmö. Två tidigare…
 • Chans för politiker

  • Jag tror att vi ska kan utveckla vårt sätt att kommunicera med våra kommuninnevånare, och bredda möjligheten på olika sätt. I pågående visonsarbete har redan framkommit flera nya spännade lösningar på…
 • "TyckTill"-möjlighet

  • Hej J.N.

   Jag hänvisar till mitt svar till dig i samma ämne. Vänligen! Anders Johnsson
 • Biogas i kommunen

  • Biogas

   Frågan är högaktuell, och jag jobbar aktivt med detta. Just nu är det ingen som visat intresse att etablera en såda i Simrishamn. Tillsammans med aktörer som Skånetrafiken, Region Skåne, hoppas vi inom…
 • Borgerlig vigsel

  • Vigsel

   Vi har mer än ett rum på kommunen som kan användas vid vigsel, beroende av hur många ni är. Under kontorstid bistår kommunen med vittnen. Kommunens vigselförrättare överlämnar en liten gåva till alla…
  • Vigsel

   Vi har mer än ett rum på kommunen som kan användas vid vigsel, beroende av hur många ni är. Under kontorstid bistår kommunen med vittnen. Kommunens vigselförrättare överlämnar en liten gåva till alla…
 • Bättre disciplin

  • Mer svar

   Jag delar din uppfattning att denna funktion kan bli bättre. Skälet till att diciplinen kan vara lite skiftande beror nog främst på att många inlägg inte är frågor, utan påståenden eller tips på förändring…
 • Undersökning

  • Mätning

   Jag vet inte vilka parametrar tidningen har utgått ifrån, men Du har rätt i att vi borde ligga betydligt höge. Vi får analysera detta och i det nyss uppstartade visionsarbetet kan vi mycket väl ta in…
 • Hyra av skollokaler

  • Hyra

   Skolans hyra är baserad på självkostnad, så några förhandlingar om hyressättningen kan bli svår, av främst ett skäl. Hela skolans hyra ligga till grund för det belopp som går till friskolorna. Det går…
 • Biblioteksfilialer

  • En samordning med skolbiblioteken medför att vi kan både samordna effektivisera. Idag är kostnaden för vissa boklån mer än böckerna kostar i inköp. Så kan vi naturligtvis inte handskas med era skattepengar…
 • Bättre information tack!

  • Bättre information

   hej IngmarieDet är tydligt att vi brister i framförhållning, beträffande informationen. Vad jag kan förstå så är Du inte kritisk till att kommunen bygger ut VA-nätet för en bättre miljö, och friskt vatten…
 • Logistisk planering av byarna

  • Planering av byarna

   Frågan är lika viktig i byarna som i Simrishamn. Vi ska inte ställa stad mot byar eller landsbygd. Vi ska ge våra kommuninnevånare service oavsett var de bor. I kommande översiktsplanarbete och visionsarbete…
 • Politiker-tjabb

  • Hej Bybo

   Jag uppfattar ditt tips, som en antydan på att vissa saker inte fungrerar som Du önskar. Jag är lyhörd för alla som vill komma med förbättringsförslag. Det är inte alltid vi, som på politiska möten kläcker…
 • Äldre befolkning

  • Hej Emma

   Inflyttningen i kommunen är bra, och jämt fördelat åldersmässigt. Födelseunderskottet är dock stort, men kanske naturligt med en medelålder på 49 år. En hög medelålder i kommunen är inte bara negativt…
 • Järrestad och Tommarp

  • Hej JN

   Jag delar i stort Folkpartiets svar. Ett tungt skäl till att stationerna stängdes var för få resande. Argumentet att fler tågstopp bara drabbar simrishamnare bygger på att tågen bara går från Simrishamn…
 • Östersjön

  • Frågorna Du tar upp är viktiga för kommunens profil och utveckling. Jag är övertygad om att vi inom något år kommer att vara en viktig aktör på detta oråde, via Marint Centrum. Att skapa en ny förvaltning…
 • Hundbajs

  • Detta problem uppmärksammas varje år när snön smälter. Hundägarna har ansvaret, men en del slarvar tyvärr. Jag vet att samhällsbyggnadsförvaltningen har köpt in fler hundlatriner, som kan placeras ut…
 • Dialog i Hammenhög- Välkommen!

  • Hej

   Tack för inbjudan, och ett trevligt samtal. Självklart kommer vi gärna från Moderatera.Anders Johnsson M
 • Vattenkvalitet

  • Vi känner väl till problemet. Medvetna satsningar har gjorts för att blanda det lite mjukare vattnet från kommunens norra delar, för att få ner hårdheten. Om hårdheten på det kommunala vattnet överstiger…
 • Brandvärn i S:t Olof

  • Hej TommyVi är mycket positiva till att det bildas ett brandvärn i Sankt Olof, då det tydligen inte längre finns förutsättningar för att upprätthålla en fullvärdig räddningsstyrka i S:t Olof. Genom att…
 • Vård o omsorg

  • Vård och omsorg

   Hej!Detta är ett ärende som handläggs och beslutas på socialförvaltningen och av socialnämnden. Jag sänder över frågan till socialchef Roland Persson och socialnämndens ordf. Stefan Lamme. Tag gärna även…
 • Genusglasögon på näsan. Fortsättning.

  • Marint centrum

   Hej!En av de viktigaste frågorna för vår kommun, främst för besöksnäringen och fisket är att vi har ett rent hav som är i balans och mår bra. Det kommer många larmrapporter som säger att miljön håller…
 • Hårt vatten

  • Hej!Det är känt att vattnet i Simrishamns kommun är hårt. Precis som beskrivs i frågan är det nyttigt för människan men inte för maskinerna. Det har diskuterats att införa central avhärdning men har fallit…
 • Vindkraft

  • Hej!Jag vill att vi skall vara mycket restriktiva och är ingen förespråkare för vindkraft. Vi måste vara rädda om vårt landskap som är ett av våra största värden. Nu skall det tas fram en vindkraftplan…
 • Vill ni ha min röst ?

  • Vill Ni ha min röst?

   Hej!Självklart vill vi Moderater ha Din röst. Vi har haft ledningen i kommunen under flera mandatperioder med lite olika majoritetskonstellationer. Vi har haft ordning i ekonomin och kunnat erbjuda en…
 • LOVA-bidrag för havsmiljön

  • I vår kommun jobbar vi aktivt och intensivt med frågor som berör havsmiljön inom vår satsning på ett Marint Centrum. Vi har personal anställd för att utveckla detta och de har ett stort närtverk och följer…
 • Arbete för ungdomar

  • Hej!Det projekt Du hänvisar till verkar spännande och intressant. Detta är ett projekt i samarbete med SMHI och kanske inte skulle vara det mest passande för vår kommun. Det finns många olika projekt…
 • Hastigheten vid genomfart

  • Hej!Det är trafikverket som är ansvarig för de statliga vägarna, alltså de större genomfartsvägarna i vår kommun. Det är sannolikt de som gjort mätningen och kan lämna information om den. Regelbundet…
 • Simrishamns del av Östersjön

  • Detta är precis i linje med vad Marint centrum är tänkt jobba med. Det pågår redan arbete i denna riktning i samarbete med olika forskare.mvhChrister Akej (M)
 • Vad har hänt på 2 år ?

  • Vad har hänt på 2 år?

   Det händer hela tiden saker och sker omprövning av hur olika saker sköts. Så har också skett beträffande kommunens information och kommunikation såväl utåt som internt. Det får sannolikt diskuteras i…
 • Tommarpsåns avrinningsområde

  • I kommunen gör vi många besök hos olika företagare och har många möten med olika intresenter. Det är sedan upp till varje parti hur man partipolitiskt vill arbeta. Formellt är det miljöförbundet som ansvarar…
 • Tommarpsåns avrinnings-område

  • Tommarpsåns avrinningsvatten

   Hej!Det är en viktig fråga se till så våra åar och vårt hav Östersjön inte skadas av olika utsläpp. Precis som Du nämner är vi också en stor jordbruksbygd. Det finns många projekt på gång som jobbar med…
 • Varumärket Österlen

  • Hej!Precis som Du skriver är varumärket Österlen viktigt och något vi måste vara rädd om. Dock kan vi inte hindra andra använda Österlen i sin marknadsföring. Vi har inga planer på att utvidga begreppet…
 • Vård i livets slutskede,palleativ vård,sjukhus

  • Vård i livets slutskede

   Hej!Det är mycket viktigt att vi har en välfungerande och utbyggd palliativ vård i vår kommun. Ansvaret för den palliativa vården ligger inte på kommunen utan på Region Skåne. När de palliativa vårdplatserna…
 • Konstgräs

  • Hej!Skillinge IF tillsammans med Branteviks IF och Rörums IF har beslutat att anlägga en konstgräsplan i Skillinge. De har fått stöd till detta från Leader och även kommunen har gått in med ekonomiska…
 • Allmän lokal

  • Hej!Visst finns det allmänna lokaler som man kan boka. Det är i första hand kultur- och frtidsförvaltningen som har hand om detta. I visa fall även barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta Siv Persson…
 • Gamla svar

  • Hej!Ditt medborgarförslag behandlades i kommunfulmäktige i november 2009. Du har fått svar beträffande vad KF då beslutade.mvhChrister Akej
 • Tvärvetenskaplig redaktion

  • Tvärvetenskaplig redation

   Hej!Detta medborgarförslag har behandlats av kommunfullmäktige i november 2009 och Du har fått svar angående vad KF beslutade.mvhCrister Akej
 • Lösspringande hundar

  • Hej!I våra ordningsstadgar anges var hundar måste hållas kopplade. Sedan finns också en nationell lagstiftning som reglerar detta. Ytterst är det givetvis alltid hundägaren som har ansvar för sin hund…
 • Tydliga förslag

  • Vi politiker

   Hej!Jag vet inte ofta vi använt frasen "Vi politiker". Däremot som en tidigare fråga berört säger vi ofta "Vi Moderater" och det är ju för att tala om vad vi vill. Politik bygger ju ofta på en del kompromisser…
 • Ny i kommunen..

  • Ny i kommunen

   Hej Marika!Visst skall Du få veta vad vi Moderater vill. Vi kommer att i månadsskiftet aug/sep. till samtliga hushåll i kommunen sända ut vår valbroschyr med valsedlar. I denna finns en del av vad vi…
 • Övertro på konsulter

  • Hej!Jag har absolut ingen övertro på konsulter. Tvärtom tycker jag det är bra om vi själva i kommunen med våra anställda kan göra så mycket som möjligt. Dock är det omöjligt i synnerhet i en liten kommun…
 • Vindkraftsplan

  • Hej!Självklart kommer vi att vid framtagandet av vår vindkraftplan snegla på hur man gjort i andra kommuner. Det är alltid bra med jämförelser.mvhChrister Akej
 • Dinosaurie-vindkraftverk

  • Hej!Ständigt pågår en forskning kring och utveckling av tekniken för vindkraft. Numera är utvecklingen mot allt större kraftverk som vardera ger ett större energitillskott. Samtidigt utgör dessa stora…
  • Hej!Ständigt pågår en forskning kring och utveckling av tekniken för vindkraft. Numera är utvecklingen mot allt större kraftverk som vardera ger ett större energitillskott. Samtidigt utgör dessa stora…
 • Vindkraftverk

  • Hej!Uppdraget att ta fram vår vindkraftplan har lagts ut på upphandling. Upphandlingen har skötts av samhällsbyggnadsförvaltningen. Jag har lagt en fråga dit betr. priset för uppdraget. men har tyvärr…
 • "Vi politiker ...."

  • Vi politiker

   Hej!Varje parti går till val på ett program där man talar om vad partiet vill. Jag ser det då naturligt att man som svar på frågor talar om att "Vi Moderater vill....". Vi går också till val som partier…
 • Lärlings-utbildningar för flickor

  • Lärlingsutbildning för flickor

   Hej!Lärlingsplatser är inte beroende på kön. I vår kommun har vi varit tidigt ute med att erbjuda lärlingsutblidning på vår gymnasieskola. Du kan på hemsidan se vilka utbildningar som erbjuds kommande…
 • jonebergsskolan

  • Jonebergsskolan

   Hej Kerstin!Självklart skall vi försöka hjälpa Dig att starta företag och utveckla i vår kommun. Kontakta vår näringslivsansvarige Lars Persson så hjälper han Dig, tfn. 0709-819 122. Du får även gärna…
 • Program för Österlén

  • Program för Österlen

   Hej!Du tar upp en mängd frågor och funderingar i Din fråga. Det är självklart frågor som vi har funderingar och synpunkter kring och berör i våra kommunala handlingsprogram. Det är dock svårt att här…
 • Cykelvägar o planteringar, trivsel

  • Hej Birger!I vår kommun har vi satsat mycket i byarna. Vi har ett brett utbud av skolor, äldreomsorg, barnomsorg, fritidsaktiviteter o kultur i våra byar. I S:t Olof finns en skola som byggdes om för…
 • "Göra-lista"

  • Göra-lista

   Hej!Göra-listan är rimligen det som partierna går till val på och lovar i sina valprogram. Vi Moderater kommer inför valet att skicka ut vårt valprogram till samtliga hushåll i kommunen. mvhChrister Akej
 • Meningsfull sysselsättning

  • Hej John!I en kommun är det viktigt att det finns ordning i ekonomin och en god kostnadskontroll. I Simrishamns kommun har vi de semate sju åren kunat visa positiva bokslutsresultat. Det är också viktigt…
 • Vända på utvecklingen

  • Hej Erik!I vår kommun satsar vi mycket på utveckling i HELA kommunen. I våra större orter har vi skolor, daghem, äldreboenden, sporthallar och på flera platser utomhusbad. Vi försöker stödja de lokala…
 • Strandskydd

  • Hej Karin!Först måste jag bemöta Christer Vigren i Öp som själv privat genomför en stor byggnation kustnära. Man måste själv leva som man vill lära. Betr. strandskyddet så vill inte mitt parti ta bort…
 • Tack för snabbt svar :)

  • Politisk info

   Hej Eva!Jag kommer på den föreslagna tiden 11 aug. Hör av mig innan betr. detaljer.mvhChrister Akej
 • Brandstationen i Sankt Olof

  • Brandstationen i S:t Olof

   Hej!Det vi kan göra är att begära omprövning av beslutet. Jag har därför skrivit till kommunstyrelsen i vår kommun för att där få ett beslut att vi skall begära omprövning av beslutet i SÖRF. Jag tycker…
 • HUr ska simrishamn se ut?

  • Hur skall Simrishamn se ut?

   Hej!Så trevligt att Ni har tankar och funderingar kring hur vi kan göra Simrishamn ännu bättre. Vi har just bildat vårt ungdomskontaktråd för att fånga upp ungdomarnas synpunkter. Vi vill också att ungdomarna…
 • Öppet hus på Strandvägen

  • Öppet hus

   Hej Eva!Jag kan deltaga vid alla de föreslagna tiderna. Återkom med den tid som passar Er bäst så bokar jag den.mvhChrister Akej0709-819 110
 • Angående skolbarnen

  • Tack för kloka och konstruktiva förslag. Betr. elever som är hyperaktiva och stör för öviga i klassen så är detta självklart inte bra. Det är inte rimligt att en hel klass får sin undervisning förstörd…
 • Kräv att tågen stannar i Järrestad och Tommarp

  • Tågförbindelse

   Hej Erik!Jag tycker i högsta grad det är en viktig fråga för Simrishamns kommun att kämpa för bättre och snabbbare tågförbindelser. Med Simrishamnsbanan kortas restiden till Malmö avsevärt. Idag tar det…
 • Modigt

  • Partistöd

   Hej Benny!Vad är det för osakliga och osmakliga påhopp Du gör. Betr. partistöd till Sd så tycker jag inte det känns rätt att ett parti som inte har någon aktiv politiker i vare sig kf eller nån nämnd…
 • Demokrati

  • Hej Benny!Jag vet inte vad Du syftar på. Du måste förtydliga frågan om jag skall kunna svara.mvhChrister Akej
 • vård

  • Vård

   Hej Benny!Jag har via socialförvaltningen fått veta att vi har två ssk kvällstid fram till 22.30. Därefter är det en ssk i hela kommunen. F.n. bedömer socialförvaltningen att det räcker. Skulle det bli…
 • Grön Flagg

  • Grön flagg

   Hej Ingrid!Du är välkommen ta kontakt med mig så diskuterar vi vidare kring frågan.mvhChrister AkejKS ordf.0709-819 110christer.akej@simrishamn.se
 • Hundar på stranden juni-aug

  • Hundar på stranden.

   Hej Helena!I våra gällande ordningsföreskrifter anges att hundar EJ får vistas på stranden 1 juni - 30 aug. Formellt finns således ett beslut i frågan. Sedan gäller det att informera om reglerna och få…
 • Kommunikation - bredband

  • Bredband

   Hej Helena!Enligt den info jag har fått så har vi i vår kommun bra täckning med bredband. Det gäller till stor del via ADSL, alltså via telenätet. Hur kraftfullt det blir beror på hur många som är anslutna…
 • Cykelväg

  • Hej Helena!Vår ambition är att bygga ut cykelvägarna i vår kommun så det skall bli både lättare och säkrare att cykla. I somras invigde vi cykelvägen mellan Skillinge och Brantevik. Det planeras nu också…
 • 150 personer per politiker i Stan

  • Politisk representation

   Hej!Jag vet inte hur Du har räknat? I mitt parti Moderaterna har vi nu i kommunfullmäktige 12 ledamöter. Av dessa är bara två från Simrishamns församling. Övriga 10 kommer från andra församlingar på landsbygden…
 • Mandatperiodens sista skälvande månader

  • Omorganisation

   Hej!Jag vet bara ett parti som inte längre finns representerat i kommunfiullmäktige och det är Sverige demokraterna. Vid flera tillfällen tidigare har vi försökt göra omorganisationer FÖRE valen. Förhoppningsvis…
 • Upphandling

  • Hej!Upphandlingen har skötts av vår informationsansvarige Jan-Erik Zandersson och jag förutsätter han följt gällande regler. Det inkom anbud från tre tidningar, Österlenmagasinet, Lokaltidningen och Lev…
 • Organisations-utredningen

  • Organisationsutredningen

   Hej!Utredning är offentlig och går att hämta ut på kommunledningskontoret. Det är inget hemlighetsmakeri utan förslaget har diskuterats i de politiska partierna. Några partier har också lämnat in skriftliga…
 • Loppis

  • Hej!Är det Suckarnas gång Du menar så kontakta Anette Knutsson på samhällsbyggnadsförvaltningen så kan hon ge Dig ytterligare fakta. Hon nås antingen på mail anette.knutsson@simrishamn.se eller telefon…
 • Skolans värld

  • I vår kommun jobbar vi mycket aktivt med jämställdhetsfrågor. Vi är med i ett projekt "Hållbar jämställdhet" där kommunen ansökt och fått centrala medel. Vi är en av 46 kommuner i landet som är med i…
 • Vem vill bo i närheten av en järnväg ?

  • Järnväg

   En viktig fråga för utvecklingen av en kommun är tillgång till bra infrastruktur. Det gäller bättre vägar, mer järnväg och bättre kollektivtrafik. Vi kämpar hårt för allt detta. Fler av våra kommunivånare…
 • Organisationsöversyn

  • Det pågår nu en organisationsöversyn i vår kommun. Kommundirektör Staffan Tellman har lagt ett förslag som nu är utsänt till de politiska partierna att tycka till om. Frågan kommer sedan att bli föremål…
 • Den demokratiska processen

  • Den demokratiska processen

   En viktig uppgift är att göra våra kommuninvånare delaktiga i vårt beslutsfattande och sprida information om vår kommunala verksamhet. Självklart skall även de medborgare som inte valt tillhöra ett politiskt…
 • Dubbelarbete, glapp, handlingsförlamning

  • Dubbelarbete, glapp handlingsförlamning

   Alla organisationer måste med jämna mellanrum ses över och anpassas utifrån det rådande nuläget. Ständigt förändras saker och ting och därmed även behoven och kraven på en organisation. I synnerhet en…
 • Vårstädning

  • Det är viktigt vår kommun ger ett rent och snyggt intryck till de som besöker oss. Vi är en stor turist- och besökskommun som årligen besöks av över två miljoner turister. Besöksnäringen är samlat en…
 • Tydligt, detaljerat organisations-schema

  • Hej John!

   Det finns en sådan organisationsskiss som Du efterlyser för vår nuvarande organisation. Det har nu inletts diskussioner om att ev. forma en ny organisation. Jag tror dock inte enbart det handlar om att…
 • Fördjupad översiktsplan Norrekås/Örnahusen

  • Hej Johan!

   Först vill jag bestämt hävda att vi Moderater verkligen inte ägnar oss åt något mygel i vårt beslutsfattande. Detta påstående känns trist. Vi försöker på ett klokt och väl underbyggt sätt ta ställning…
 • Aktuell östersjöavdelning på biblioteket

  • Östersjöavdelning på biblioteket

   Hej Erik!En trevlig idé. Det är våra tjänstemän som ansvarar för utställningsverksamheten på biblioteket. Jag vidarebefordrar Din idé till bibliotekschefen. mvhChrister Akej
 • Cykelväg

  • Cykelväg

   Hej Kerstin!Vi har som en uttalad ambition att bygga ut cykelvägarna i vår kommun, det gäller både längs kusten och på landsbygden. Det skall vara möjligt för fler att använda cykeln på ett säkert sätt…
 • Inbjudan till lokal valdebatt i H-hög

  • Lokal valdebatt

   Hej Göran!Trevligt Ni tänker anordna en lokal valdebatt. Självklart ställer vi Moderater upp. Dock skall vi kanske diskutera dagen och vilken tidpunkt Ni tänkt. Vi har fått information om att det den…
 • Tempratur i sporhallen i Hammenhög

  • Temp. i sporthallen i Hammenhög.

   Hej!Jag har nu kolat vidare betr. frågan och ger här kompletterande svar.Simris Driftteknik fick in en felanmälan i fredags morse (22/1,via KoF).Det som hänt var att en fläktmotor gått sönder, så att…
  • Temp i sporthallen i H-hög

   Hej Christina!Det Du tar upp i frågan låter inte bra. Jag kommer vidarebefordra Din fråga till ansvariga på tjänstemannasidan i kommunen för att få ytterligare fakta. Vi får dels kolla vilka krav som…
 • Branteviksbornas kamp (forts)

  • Branteviksbornas kamp

   Hej Erik!De byggen Du nämner har fått bygglov. Det finns en lagstiftning som reglerar när och på vilka villkor bygglov får ges. Rent estetiskt kan det vara olika uppfattning om vad som är rätt eller fel…
 • Branteviksbornas kamp

  • Hej Erik!Du får förtydliga Din fråga. Vem är ondsint? Vilka är handlingsförlamade?
 • Snedparkering - fickparkering

  • Snedparkering

   Hej John!Jag lämnar över Ditt förslag till tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Sned-parkering på Storgatan

  • Sned parkering

   Hej John!Jag ser det som en ren tjänstemannafråga att lösa det praktiska med parkeringar. Nedre Storgatan vid apoteket har nyligen byggts om med ett annat upplägg.
 • Hantering av medborgarförslag

  • Medborgarförslag

   Hej Erik!Karl-Erik O. har redogjort i sak för hanteringen av inkomna medborgarförslag. Beroende på förslagens art beslutar kommunfullmäktige var förslagen vidare skall hanteras. Är det mera rent praktiska…
 • Slogan?

  • Slogan

   Hej Martin!Jag har aldrig hört talas om eller sett denna slogan i vår kommun. Du får tala om var Du sett den så vi kan forska vidare. Vår slogan är "En plats för livet", fin eller hur?mvhChrister Akej
 • Enastående arbete

  • Enastående arbete.

   Jag gläds över att Du tycker kommunen gjort ett enastående arbete beträffande Marint Centrum. Det är tack vare en energisk och målmedveten insats från våra berörda tjänstemän och olika engagerade aktörer…
 • Djurplågeri till sjöss

  • Hej Erik!Djurtillsynen på land ansvarar numera länsstyrelsen för. De övertog ansvaret från kommunerna förra året. Betr. tillsynen över fisket så är det fiskeriverket som har ansvar för detta. Det Du beskriver…
 • sverige 2009 ordförandeland

  • Sverige ordförandeland

   Hej Anna!En intressant fråga. Den övergripande uppgiften måste vara att diskutera frågor som syftar till att göra det lättare för EU medborgarna att fritt röra sig inom EU och jobba i olika EU länder…
 • Sned-fördelat

  • Snedfördelat

   Hej!Jag tycker det är ledsamt och olyckligt för vår kommun om vi anser att de över två miljoner turister som besöker oss årligen är något negativt. Tvärtom tillför turismen kommunen en mängd och skapar…
 • Euro-kommun!!!!!!!!

  • Euro kommun

   Hej!Vi har fått in en motion som föreslår att vår kommun skall bli euro kommun och även betala ut löner, etc. i euro. Vi är måna om då vi får in olika förslag att noga studera dessa och se vilka möjligheter…
 • Simrishamn – en plats för livet?

  • Simrishamn - en plats för livet

   Hej Pelle!Då taxorna togs i kommunfullmäktige 2008 beslutades att man i ett tvåårs perspektiv skulle ha samma taxa i Skillinge och Simrishamn. Motivet var att servicenivån i dessa båda hamnar anses likvärdig…
 • Otydlig statistik

  • Hej Erik!Den statistik jag hänvisat till och som vi har som underlag är officiell statistik som baseras på samma underlag hos oss som i övriga kommuner. Jag kan inte se någon anledning varför vi skulle…
 • Företagsbesök på trålare

  • Hej!Självklart kan KS:UB göra ett företagsbesök hos någon el några fiskare. Vi gör regelbundet företagsbesök och träffar då många mycket duktiga och intiativrika företagare. Dock tror jag det är viktigt…
 • Spara på turist-organisationen

  • Spara på turistorganisationen

   HEj!NEJ turistorganisationen i kommunen skall INTE LÄGGAS NED. Turismen är en av de näringar som samlat sysselsätter mest folk i vår kommun. Turismen omsätter upp mot 800 miljoner kronor årligen och ger…
 • cykelparkering

  • Cykelparkering

   Hej Fabian!Frågan betr. cyklar vid stationen är känd hos kommunen. Vi tycker det är positivt att folk använder cykeln framför bilen och åker kollektivt. Det har diskuterats olika lösningar eller kombination…
 • Fråga ang. ert yrke

  • Vill bli politiker

   Hej!Så kul Du har ett samhällsintresse och funderar på att engagera Dig politiskt. Jag började min politiska bana med att bli medlem i Moderata ungdomsförbundet (MUF). Det var under min gymnasietid. Sedan…
 • Onödigt dödande

  • Små torskar

   Hej!Det var ett mycket fint, engagerat och uppriktigt anförande som vännen Olle Månsson höll på seminariet om miljön i Östersjön. Detta var en extra programpunkt och jag är övertygad om att Olle talade…
 • fråga till Akej

  • Ang. båtvaggor

   Hej!De frågor Du ställer har också ställts av en av kommunens revisor till kommundirektören 2007.04.10 Kommundirektören har lämnat svar på frågorna 2007.04.18. Alla skriftliga fakta i ärendet finns diarieförda…
 • vakfråga

  • Vem beslutar?

   Det är de förtroendevalda som beslutar och som mot kommuninvånarna ansvarar för sina beslut. Tjänstemännen har att verkställa de av politikerna fattade besluten. Vissa beslut har politiken beslutat att…
 • båtkärran

  • Båtkärran

   Det ges inget riktat stöd till någon företagare. Frågan om båtkärran har diskuterats många gånger i olika instanser vid olika tillfällen. Revisionen har skrivit flera skrivelser i frågan och fått svar…
 • Hur tar vi oss upp ur vattnet?

  • Hur tar vi oss upp ur vattnet.

   Tack för synpunkterna. Det är bra om vi tillsammans kan hjälpas åt att göra förbättringar. Det är en bra och viktig fråga Du tar upp. Självklart är vår ambition att det skall vara lätt använda våra stränder…
 • Pågatågen uppföljning

  • Hej Ulf!Det är en synnerligen viktig fråga för vår kommun som Du tar upp. En förbättrad kollektivtrafik till och från vår kommun är en av våra viktigaste utvecklingsfrågor. Ständigt lyfter vi fram våra…
 • Pågatågen

  • Pågatågen - förseningar

   Hej Ulf!Tack för Dina synpunkter. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar så resenärerna kan lita på den. Jag har sänt vidare Dina synpunkter till Skånetrafiken för kommentarer och har från trafikutvecklare…
 • Mini Roundabout

  • Hej!Självklart skall vi vara öppna för alla goda ideeer och ha en omvärldsbevakning. Att studera lösningar på andra håll och i andra länder ser jag som främst en uppgift för våra trafikansvariga tjänstemän…
 • Kommunalvalen 2010

  • Kommunvalet 2010

   Hej!Allt!FI är bara ett enfrågeparti. Vi Moderater jobbar aktivt och framåtsyftande inom alla frågor som berör kommunen. Vi har ett heltäckande kommunalpolitiskt program som redogör för vad vi vill göra…
 • Undermålig väg i Gärsnäs

  • Hej Bo!Jag har lämnat över Dina synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd. Detta är en ren verkställighetsfråga som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. De får svara på detaljerna…
 • Har ni ingen ungdomsverksamhet i era partier ?

  • Ungdomsverksamhet.

   Hej John!Vi har ett synnerligen aktivt ungdomsförbund, MUF, inom vårt parti. Inom vårt ungdomsförbund sysslar man främst med samhällsfrågor som miljö, skola, ekonomi, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor…
 • Havsresan

  • Hej John!Trevligt att Du tycker Havsresan blev lyckad. Det tycker jag med. Där har våra tjänstemän gjort ett bra arbete tillsammans med aktörerna som ligger bakom havsreseprojektet. Vi jobbar nu på flera…
 • Jobba för fastboende skattebetalare

  • Hej!Vi jobbar mycket för att få fler att bosätta sig i vår kommun. Vi har i vår kommun ett brett utbud av kommunal service, t.ex. finns det 10 grundskolor, ett gymnasium, åtta äldreboenden, fyra utomhusbad…
 • Kan pågatågen börja stanna i Järrestad igen?

  • Kan Pågatågen börja stanna i Järrestad igen?

   Hej!Detta var en fråga som diskuterades livligt då järnvägen, Österlenbanan, till Simrishamn elektrifierades 2003. Banverket som bygger järnväg och Skånetrafiken som ansvarar för trafiken hade då vissa…
 • Skolarbete om Destinationsutveckling: Kivik. Vi behöver Era synpunkter!

  • Destinationsutveckling Kivik

   Hej!Det gläder mig att Ni valt att studera Kivik. Kivik är ingen stad men en av våra större byar i kommunen. I vår kommun finns totalt 10 grundskolor varav två är friskolor. En av skolorna finns i Kivik…
 • Fortsättn. "Levande byar"

  • Levande byar

   Hej!Självklart är det viktigt och angeläget att våra byar är levande. Det är dock till stor del folket som bor där som själv styr detta genom att välja t.ex. var man handlar. Det är ingen kommunal uppgift…
 • pälsdjursgårdar

  • Pälsdjursgårdar

   Hej!Det finns en lagstiftning, djurskyddslagen som reglerar hur djurhållning får gå till. Där anges hur djur skall skötas, vilka utrymme de skall ha, tillgången till mat och dryck, etc. Djurskyddstillsynen…
 • Vem har makten över skolan

  • Vem har makten över skolan?

   Hej!Ytterst är det politikerna som ansvarar för alla beslut. Det gäller även de beslut som fattats på delegation. Alla delegationsbeslut anmäls till nämnden. BUN-chefen är anställd av kommunstyrelsen…
 • Försöksverksamhet

  • Hej!Jag förutsätter att det på BUN finns ett underlag som beskriver det Du efterfrågar. Jag kommer också begära få ta del av detta underlag. Ytterst är detta en fråga för facknämnden BUN att ansvara för.
 • Delegering

  • Delegation

   Hej Torgny!Delegation innebär att en nämnd överlåter åt någon annan, t.ex. tjänsteman att fatta beslut. Varje nämnd fattar beslut om en delegationsordning. I denna anges vilken typ av ärende som delegeras…
 • Rallyvägen

  • Hej!Det är beklagligt att våra bilförare inte i större omfattning tar sitt ansvar och följer gällande hastighetsbegränsningar. Det är i första hand en poliär fråga att bevaka hastigheten i trafiken. Jag…
 • Revir-utredningen

  • Revir-utredning

   Hej!Jag är oklar vad Din fråga gäller. Betr. ev. kommunsammanslagning så har Sjöbo deklarerat att de inte är intresserade för närvarande. Diskussioner har därför inledningsvis skett mellan Simrishamns…
 • Levande byar

  • Levande byar.

   Hej!Vi har marknadsekonomi i Sverige! Det är dessutom ingen kommunal angelägenhet att driva butiker utan det skall det privata näringslivet sköta.
 • Ännu har ni inte tagit ställning

  • Medborgarförslag

   Hej!Ditt medborgarförslag har varit uppe till beslut i Kf i dec. 2008. Du har också tagit del av vårt beslut vad jag vet. Dessutom har Du haft mailkorrespondens betr. svaret. Vi jobbar vidare med att…
 • Fler chatt tillfällen?

  • Fler chattillfällen

   Hej!Vi får nu utvärdera vår chat och besluta om ifall vi skall fortsätta och i så fall i vilken form. På gymnasieskolan har man prövat att låta elever chatta med skolledningen om sitt gymnasieval. I våra…
 • Sång i Brunnsparken sommartid

  • Sång i Brunnsparken

   Hej!Enligt uppgift har ingen sökt några medel eller sponsring för nämnda aktivitet. Kommunen ställer dock upp som medarrangör och betalar tillstånd, etc.
 • Farligt på Tullgatan

  • Hej!Detta är en fråga som har diskuterats flera gånger. Politiskt har det beslutats att hållplatsen i Skillinge skall vara på Anders Pers torg och inte uppe vid Hobyvägen. I alla tider har bussen kört…
 • Kortsiktigt tänkande

  • Ang skolan i SKillinge

   Hej!Skolan stängs inte!! VI jobbar intensivty för at göra HELA vår kommun attraktiv. Vi har 10 grundskolor och varje år föds runt 140 barn. Detta låga födelsetal medger inte att det på varje sko.a finns…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Ang. förslag att flytta elever i år 4 - 6 i Skillinge till Borrby

   Hej!Trevligt N valt att flytta till vår kommun och hoppas det går bra för Ert företag. I vår kommun har vi 10 grundskolor och varje år föds det 140 barn. Detta låga födelsetal gör det inte möjligt att…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i skilllinge skola till borrby

  • Ang. förslag att flytta elever i år 4 - 6 från Skilliinge til Borrby

   Hej!I vår kommun finns 10 grundskolor och det är fritt för föräldrar att välja skola såväl inom kommunen som i anan kommun. De senaste åren har det fötts runt 140 barn per år i vår kommun. Detta låga…
 • ang beslut att flytta eleverna i årskurserna 4-6 i Skillinge skola till Borrby

  • Ang. att flytta elever i år 4 - 6 i Skillinge till Borrby

   Hej!Det finns beslut om att samtliga byskolor skall vara kvar och detta gäller. I vår kommun finns 10 grundskolor vara två är friskolor. De senaste åren har det fötts runt 140 barn per år i vår kommun…
 • Havsresan

  • Detta är ett mycket spännande och viktigt arrangemang som Simrishamns kommun arrangerar. Förhoppningsvis kommer politiker att deltaga i så mycket man har möjlighet till. Var och en anmäler sig själv.
 • Ang. beslut att flytta barnen i åk 4-6 i Skillinge skola till Borrby skola

  • Ang. flytta barn i år 4 - 6 fr. Skillinge t Borrby

   Hej!Det är fritt för föräldrar att välja skola till sina barn såväl inom kommunen som i annan kommun. Dock har man inte rätt till skolskjuts mer än till den skola man blir anvisad. Betr. skolornas storlek…
 • Bymöte

  • Bymöte i Brantevik

   Hej!Det finns fn inga planer på ett bymöte i Brantevik. Ungefär tre gånger under en mandatperiod, växlande vår och höst, anordnar vi bymöten i Skillinge, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof och Kivik…
 • Hur många kommuner behövs igentligen

  • Hur många kommuner behövs?

   Hej!Det är ett väldigt långtgående förslag Du diskuterar. Vi här nere i sydöstra Skåne diskuterar nu en sammanslagning av våra tre kommuner. Många tycker detta känns stort. Det Du nämner tycker jag mera…
 • Skolarbete!!!! Svara snabbt!

  • Skolarbete

   Hej!Det är flera frågor som är aktuella i kommunpolitiken för närvarande. De främsta är vårt bokslut för 2008 som nu är klart. Vidare jobbar vi med översyn av investeringsbudgeten för innevarande år…
 • Heej

  • Idrottshall

   Hej!I vår kommun har vi idrottshallar i Simrishamn, Borrby, Hammenhög och Kivik. På övriga skolorter finns gymnastiksalar. I Gärsnäs valde man politiskt att istället för sporthall bygga ett allaktivitetshus…
 • Farlig korsning

  • Hej Tommy!Jag har nu fått mera info från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns inget beslut att göra vägen mellan Kaptensgatan och Fibulagatan till GC väg. Då Fibulagatan byggdes diskuterades en avstängning…
  • Hej Tommy!Din fråga är huvudsakligen en fråga för samhällsbyggnadsförvaltingen. Jag har därför direkt när jag fick Din fråga vidarebefordrat denna till tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen. Jag…
 • Cyckelväg Brantevik-Skillinge

  • Cykelväg Skillinge - Brantevik

   Hej Staffan!Först vill jag klargöra att det INTE är vi kommunpolitiker som bygger cykelvägen. Det är vägverket som bygger och kommunen är medfinansiär. Arbetsplanen för cykelvägen överklagades. Detta…
 • varför läggs allt ner?

  • Varför läggs allt ned?

   Hej Leonardo!Sjukhuset har inte lagts ned och några sådana planer finns inte heller. Tvärtom finns på sjukhuset ett brett utbud av specialistläkarmottagningar. Det finns också slutenvårdsplatser inom…
 • Cykelväg Skillinge Brantevik

  • Cykelväg Skillinge-Brantevik

   Hej Klas!Arbetsplanen är nu fastställd och har vunnit laga kraft. Det pågår nu inhämtande av anbud för själva byggnationen. Enligt planerna skall cykelvägen vara klar till sommaren. Det kan dock inträffa…
 • Cykelväg mellan Rörum o Kivik

  • Cykelväg Rörum - Kivik

   Hej Bodil!Vi har som ambition i kommunen att bygga många cykelvägar så fler skall kunna cykla säkert. Detta får dock ske i den takt som ekonomin tillåter. Många cykelvägar är också ett ansvar för staten…
 • VA avgiften orimligt hög

  • VA-avgiften

   Hej!Vi har beslutat att låta i stort alla våra avgifter följa konsumentprisindex. Höjningen skall då inte innebära någon faktisk fördyring utan stå i linje med vad löner och priser allmänt stigit. Oavsett…
 • Kulturhus/ungdomens hus

  • Hej!

   Frågan om en ev. flyttning av Benka-Di är ännu inte slutligt avgjord. Frågan har beretts i kultur- och frtidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och samtliga dessa organ har i full politisk…
 • Borrbyhemmet

  • Hej

   Enheten på Tuvan i Borrby stängdes av socialnämnden 2007. Det var den sista enheten som inte var renoverad. Lägenheterna var omoderna och därför svåra att hyra ut. Simrishamnsbostäder, som äger fastigheten…
 • Omflyttning

  • En flyttning till lokaler i sjukhuset skulle innebära nya hyreskostnader. I första hand måste vi använda befintliga egna lokaler. Vi måste hushålla med våra resurser så dessa används på bästa sätt. Parkeringsplatser…
 • Internet-café och medborgarkontor

  • Internetcafé och medborgarkontor

   Hej!Vi måste se ungdomen som en tillgång i vår kommun. Det pågår nu diskussioner om att skapa fler meningsfulla och bra sysselsättningar för våra ungdomar på deras fritid. Det har framförts förslag att…
 • Mistluren

  • Hej Annelie!

   När mistluren havererade gjordes en beräkning vad det skulle kosta att reparera den och priset var runt 250 000 kr. Det bedömdes då vara för mycket. Mistluren behövs inte i modern sjöfart utan det är…
 • Utsläppen från flygplan över Österlén

  • Hej!

   Att vara rädda om och skydda vår miljö är en mycket viktig fråga som vi alla måste jobba med. En betydelsefull del i detta arbete är att minska koldioxidutsläppen som ger allvarlig klimatpåverkan. På…
 • Gångfartsgatorna

  • Hej

   De områden Du syftar på heter gångfartsområden och inom dessa finns ingen exakt hastighetsgräns fastställd. Det gäller att farten skall anpassas efter de gåendes villkor. Det är polisen som ansvarar för…
 • Branteviks varv - varför 70.000 kr per år nu?

  • Branteviks varv

   Jag har inhämtat följande fakta i ärendet. Det var den tidigare tekniska nämnden som beslöt höja hyran till runt 70 000 kr. Det skedde efter att man mätt det område som disponerades och gjorde jämförelse…
 • cykelväg Skillinge Brantevik

  • Hej Britt!

   Byggandet av cykelvägen är ute på anbud. Anbuden skall vara inne senast 12 feb. Därefter sker utvärdering som beräknas ta c:a en månad. Byggstart skall således kunna ske i slutet av april. Sannolikt kan…
 • Jobbmodell

  • Hej!

   Vi skall vara öppna för alla olika förslag och lösningar som finns. En viktig uppgift är omvärldsbevakning och se hur andra har löst olika frågor. Sedan är det dock sällan så att man rent av kan kopiera…
 • Simrishamns kommuns kulturhus

  • Hej John!

   Betr. parkeringsplatserna bakom biblioteket så finns där tre platser reserverade för hemtjänstens bilar, således inte som personalparkering. Betr. parkeringen inne på polishusets gård så är den privat…
 • Parkering vid biblioteket (forts)

  • Hej Erik!

   Kommunen har inte lagt resurser på att mäta hur många lediga p-platser det finns inom 50 m från biblioteket då detta är öppet. Inom 200 m finns det dock med all säkerhet alltid en ledig p-plats och det…
 • Parkerings-möjligheter för de som kommer från byarna och landsbygden

  • Hej!

   Det finns gott om parkeringsplatser längs järnvägen och således ganska nära biblioteket. Vi kan också i vår stad stoltsera med att vi har gratis p-platser.
 • Förfrågan

  • Hej Magnus!Trevligt Du har förslag på aktiviteter riktade mot ungdom. Jag ser inte detta som någon fråga utan tror det är lättare om Du hör av Dig så vi kan prata vidare om Dina tankar. Jag kan då också…
 • Fler invånare

  • Pågatåg

   Hej!En bättre infrastruktur och bättre förbindelser till och från vår kommun är en övegripande prioriterad fråga i vår kommun. Löpande har vi dialog med Skånetrafiken som är ansvarig för kollektivtrafiken…
 • Utveckla byarna och landsbygden

  • Hej John!

   Vi jobbar för att utveckla HELA kommunen, både stad och landsbygd. Jag tror det är viktigt vi ser kommunen som en HELHET. Allt är beroende av varann för att kommunens som helhet skall kunna utvecklas…
 • Varför får inte mina barn möjlighet att gå musikskola?

  • Musikskola i annan kommun

   Hej!Detta är en fråga som BUN (barn- och utbildningsnämnden) beslutar i. Jag vet att BUN haft uppe frågan och sagt nej. Min uppfattning är att eleverna fritt skall kunna välja skola efter eget önskemål…
 • Sjukvården

  • Hej!Först vill jag klargöra att detta är en fråga för Regionen. Kommunen har här ingen beslutsmöjlighet. Vi har från kommunens sida flitigt kämpat för sjukhuset och att där skall finnas ett brett utbud…
 • flygbuss

  • Svedala shuttel

   Hej!Jag har varit en av de stora pådrivarna för tillkomsten av denna flygbuss. Målet har varit att det skall vara möjligt för fler att åka kollektivt till Malmö Airport (Sturup). Jag följer därför utvecklingen…
 • Stranden - en god affär

  • Stranden

   Hej!Vad jag vet finns ingen sådan beräkning framtagen i vår kommun. Jag tror också det är mycket svårt att göra en sådan beräkning. Då måste man först bestämma vilken avgränsning som skall gälla för vilka…
 • Att vara företagare på Österlen

  • Att vara företagare

   Hej!Företagen är beroende av såväl den politiska inställningen i kommunen som i riket (riksdagen).Den nuvarande alliansregeringen har beslutat om en mängd åtgärder för att stimulera jobb och företagande…
 • Hoj

  • Shoppingcenter

   Hej!Ett shoppingcenter har diskuterats vid olika tillfällen. Det är dock efterfrågan som styr en ev. etablering. Troligen anses Simrishamn ha för litet underlag då ingen anmält intresse att etablera ett…
 • Vad gör kommunen åt ungdomar?

  • Vad gör kommunen för ungdomarna?

   Hej!Det kan göras en lång lista över olika saker vi gör för våra ungdomar. Likväl vet jag att detta inte räcker utan det måste göras än mer. Vi har ett brett utbud av skolor med 10 grundskolor och en…
 • Ekobyn!, har vi råd att missa detta tillfälle?

  • Ekobyn

   Hej!Ekobyn i vår kommun har rönt stort intresse och är en tillgång för vår kommun. Det finns likväl inga möjligheter att särbehandla en viss grupp i vår kommun. Vi politiker har ansvar för att ALLA behandlas…
 • Vindkraft - är ni villiga att arbeta för mer?

  • Vindkraft

   Hej!Det har blivit alltmera angeläget att satsa på förnyelsebar energi och komma från beroendet av fossila bränslen. I takt med att insikten om hotande klimatförändringar ökar blir det tydligare att vi…
 • skall det ta 2 1/2månad för att få en ny glödlampa till gatubelysningen?

  • Söndrig glödlampa i gatubelysning

   Hej!Det får inte fungera så som Du beskriver. För att kunna agera behöver jag veta vem Du kontaktat. Detta är en ren verksamhetsfråga som i detta fall samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för. Jag…
 • Juldekorationer

  • Hej!Det är alltid svårt att diskutera utforming och utssende på en juldekoration då smaken är mycket olika. Självklart vill vi kunna bjuda våra besökare på en vackert smyckad stad inför julen. Dock så…
 • Simrishamns framtid

  • Hej Hanna!En mycket stor och viktig fråga Du ställer. Din fråga är dock så omfattande så jag ser ingen möjlighet att seriöst kunna svara på den här. Du är välkommen kontakta mig på tfn. 0709-819110 eller…
 • Geografisk jämställdhet

  • Geografisk jämmställdhet.

   Hej!Jag tror det är mycket olyckligt om vi sätter stad och landsbygd mot varann. Vi måste se kommunen som en helhet. Vi är EN kommun. Enade är vi starka. Vi gör i vår kommun stora satsningar på landsbygden…
 • Polisens organisation och effektivitet

  • Polisens org. och effektivitet.

   Hej!Polisen är en statlig angelägenhet och det är staten som är ansvarig för hur polisen fungerar och vilka resurser denna har. Vi är i Simrishamns kommun missbelåtna med den låga polisnärvaron, tiden…
 • Landsbygds-utveckling

  • Landsbygdsutveckling

   Det finns i vår kommun stort intresse för Leaderprogrammet. Vår näringslivsutvecklare är sammanhållande för Leaderprogrammet. Detta arbete bedrivs tillsammans med våra grannkommuner.
 • Vägbulor på småvägars raksträckor

  • Vägbulor

   Hej Curt!Kommunen försöker träffa Vägverket regelbundet för att diskutera olika angelägna väg- och trafikfrågor som förbifarter, säkerhetsfrämjande åtgärder, hastighetsbegränsningar, etc. Kommunen lyfter…
 • Expandera sin verksamhet får ofta nej

  • Expandera sin verksamhet

   Hej Isabella!En viktig uppgift för en kommun är att hjälpa ett företag som vill expandera. Jag vet inte vilka företag eller områden Du syftar på i Din fråga. Jag vet heller inte vem som sagt nej. Vi har…
 • Medborgarförslag Dnr 2008/228

  • Medborgarförslag

   Hej John!Ditt medborgarförslag behandlas på onsdag den 12 nov. i KS:UB. Förslaget går sedan vidare för beslut i KS och Kf.
 • Fördjupad översiktsplan för Stenshuvud

  • Hej Lars-Göran!Det är riktigt att den fördjupade översiktsplanen för Stenshuvud blivit försenad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en hög arbetsbelastning vilket är en anledning till att planen…
 • Idéer för Marint Center

  • HavsPortalen

   Hej John!Jag har inte fått eller sett någon inbjudan till HavsPortalen.
 • Enkäter till kommuninvånarna

  • Enkäter

   Hej Andrea!Det är självklart viktigt för oss politiker att följa upp vår verksamhet och ta reda på vad våra kommuninvånare tycker om olika saker. Enkäter är ett sätt att göra det på. Dock måste vi veta…
 • Spännande och omväxlande kust

  • Hej John!Det Du föreslår i Din fråga anser jag inte vara en kommunal uppgift. Det får vårt privata närigsliv ta hand om.
 • Benka-dí:s framtid

  • Benka-di

   Det pågår nu en diskussion och analys betr. en ev. flyttning av Benka-Di. Det alternativ som analyseras är en flyttning till Valfisken. Det har ännu inte fattats något beslut om flyttning. Det pågår också…
 • Cykelväg Brantevik - Skillinge

  • Cykelväg

   Hej Torgny!Cykelvägen mellan Brantevik och Skillinge närmar sig byggstart. Förfrågningsunderlag är nu ute och anbud skall vara inne före jul. Byggstart planeras till början av nästa år och cykelvägen…
 • Alliansen!?

  • Allians

   Det är svårt att redan nu diskutera ev. samverkan efter valet som är om nästan två år. Allmänt gäller självklart att främst försöka få så många röster som möjligt till sitt eget parti. Sedan är klart…
 • Jobb till lokal-befolkningen

  • Marint Centrum

   Marint centrum i Simrishamn är tänkt som en mötesplats för aktiviteter med marin anknytning. I detta skall inrymmas t.ex. kustbevakning, fiskeriverk, företag med verksamhet med marin koppling. Vår förhoppning…