sotningstaxa

Vi hade besök av en sotare. Några drag med viskan i skorsten och kamin följt av en obligatorisk "brandskyddskontroll" i form av en snabb blick i kaminen; "det ser ju bra ut". Det hela var över på mindre än en kvart. För detta fakturerades 889 kronor.
Summan gör mig nyfiken. Har dagens sotare en lång och krävande högskoleutbildning bakom sig? Är viskorna numera utrustade med dyrbar, för ögat osynlig, inbyggd spetsteknologi? Tvingas den närmast berörda administrationen till krävande fortbildningsresor med chartrat jumbojet till den årliga sotningsmässan i Las Vegas?
Emotser tacksamt och i spänd förväntan en för den normalbegåvade begriplig förklaring till denna taxepolitik.

Svar

 • sotningstaxa (Socialdemokraterna) 2017-05-06

  Hej Christer!
  i Sotningstaxan liksom andra taxor som kommunfullmäktige beslutar om ingår en hel del andra kostnader mer än själva sotningen på plats. Hanteringen av tidbeställning, fakturan som skrivs ut, körningen till plats där man ska sota mm. Alltså även den övriga administrativa delarna.
  Ungefär som vi sätter taxor på övriga verksamheter i våra kommuner.

  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Sotningstaxa (Miljöpartiet) 2017-05-02

  Hej Christer,
  Det du beskriver låter som att du skulle behöva kontakta SÖRF som är det förbund som kommunerna i sydöstra Skåne bildat för att ha hand om detta. Där finns både en chef för den operativa verksamheten som du kan tala direkt med och sedan finns en politiskt tillsatt ledning, där du kan kontakta olika partiers representanter. Vår representant från Miljöpartiet valdes häromveckan så jag har inte kollat detaljerna i detta med honom.
  Men din fråga är rimligt operativ så det bör sakkunskapen i SÖRF kunna svara på.
  Hälsningar/Thomas Hansson , Miljöpartiet

 • Sotningstaxa (Feministiskt initiativ) 2017-05-02

  Hej Christer,
  sotningstaxan är samma i varje kommun som ingår i SÖRF (Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund) och det är den organisationen som sköter arbetet/tillsynen. Jag är inte insatt i taxan i detalj men jag skulle tro att den summa som du nämner handlar om en minimisumma för att de alls kommer, en generell avgift för att inställa sig. Detaljerna i taxan tror jag att Karl-Erik Olsson, kommunalråd, kommer att upplysa dig om här.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

 • Sotningstaxa (Kristdemokraterna) 2017-05-07

  Hej Christer
  Håller med att det låter mycket. Taxan är den samma inom alla de sydöstra kommunerna. Vi i KD har tyvärr ingen plats i SÖRF.
  Hälsningar
  Anne-Li Roshagen
  KD

 • Sotningstaxa (Kristdemokraterna) 2017-05-07

  Hej Christer
  Håller med att det låter mycket. Taxan är den samma inom alla de sydöstra kommunerna. Vi i KD har tyvärr ingen plats i SÖRF.
  Hälsningar
  Anne-Li Roshagen
  KD

 • Sotningstaxa (Kristdemokraterna) 2017-05-07

  Hej Christer
  Håller med att det låter mycket. Taxan är den samma inom alla de sydöstra kommunerna. Vi i KD har tyvärr ingen plats i SÖRF.
  Hälsningar
  Anne-Li Roshagen
  KD

Frågan är ställd till