Trafik och miljöplan

Vilken är er ambition när det gäller att få ordning på den dåliga efterlevnaden av gällande hastighetsbestämmelser i staden och att allt tyngre trafik frekvent passerar bland bostäder på Peder Mörcks väg.
I dialog med kommunen har jag fått till svar att det ej finns någon plan för dessa frågor.

Svar

 • Trafik och miljöplan (Feministiskt initiativ) 2018-07-15

  Hej,
  jag har egentligen inget att tillägga till det svar som Karl-Erik Olsson har gett dig mer än att jag verkligen hoppas att överläggningarna med Trafikverket kommer fram till konstruktiva lösningar.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

 • Trafik och miljöplan (Socialdemokraterna) 2018-07-15

  Hej Björn!
  Tack för din fråga.
  När det gäller den dåliga efterlevnaden av hastighetsbestämmelserna så har vi gemensamt med polisen skrivit på en överenskommelse det så kallade medborgarlöftet. Där polisen ska öka övervakningen med trafikkontroller och kommunen göra de nödvändiga åtgärder som finns att göra för att få ner hastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort vissa åtgärder redan som tex gupp på storgatan. Men det är också upp till oss själva att hålla hastigheten som bilist. När det gäller den tunga trafiken på Peder Mörcks väg så är den svårare att lösa eftersom vi inte har någon ringled utanför stan som skulle kunna avlasta den tunga trafiken. För hur vi än gör så ska den trafik som ska norrut passera central Simrishamn. Nu tittar vi på en lösning tillsammans med Trafikverket när det gäller korsningen Kristianstadvägen o Yngve Östbergsväg utanför Brunnshallen. För all trafik går i princip igenom den korsningen.
  Ha en skön sommar.
  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Trafik och miljöplan (Liberalerna) 2018-08-22

  Hej Björn,

  Precis som du skriver så är detta att folk kör för fort ett problem i hela stan och även i byarna. Dialog med Trafikverket är viktigt men det går också att på olika sätt bygga så att människor kör långsammare. Forskning finns tex på att när det är träd längs vägarna kör vi långsammare. Jag tycker att kommunen bör ta med sig sådan kunskap vid underhåll och successivt bygga för en långsammare trafik.

  Vänliga hälsningar
  Malin Henriksson (L)

 • Hej Björn (Centerpartiet) 2018-07-17

  Vi har på olika sätt diskuterat detta med polisen.
  Att kontrollera hastigheten på bilar ligger på polisen.
  Det är 40 km/ t som gäller i staden numera för att öka trafiksäkerheten.
  Belastningen på vägen är stor så Din fråga är adekvat.
  Dialog med polisen om mer frekventa kontroller får tas upp
  Carl-Göran Svensson (Ordf SBN)

Frågan är ställd till