Snart val

Bästa politiker. Snart är det val och jag vill lägga min röst på någon som vågar sätta stopp för Simrishamns bostäders makthungriga ledning. De kallar det hyres justeringar, men vi som bor i en 3:a i Hammenhög betalade 4284 när vi flyttade in i september 2012. Nu betalar vi 5684
Man blir ju mörkrädd. Lägenheterna är dåligt byggda, taken är bara billigaste gipsplattor. Vill man måla om har man två färger att välja på grått eller vitt. Absolut inga tapeter. Härligt med valmöjligheten, eller hur. Vad sägs om att inför hyressänkningar, mer valmöjligheter till hyresgästerna, det är faktiskt våra hem.

Svar

 • Snart val (Socialdemokraterna) 2018-03-28

  Hej Jessica!

  Bostadsbolaget är ett aktiebolag och de har en egen styrelse. Styrelsen beslutar om olika frågor som berör bolaget. När det gäller hyressättningen så är detta något mellan bostadsbolaget och hyresgästföreningen och inget som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller enskilda politiker kan gå in o styra. Vad ägarna kan gå in o styra är ägardirektiven. Bostadsbolaget har liksom andra fastighetsägare krav på sig att gå runt ekonomiskt med sin verksamhet och får då inte finansieras via skatten. Jag kan inte svara på om din hyra är rimlig eller ej, men är man inte nöjd med hyressättningen/hyresnivån så får man vända sig till hyresgästföreningen eller bolagets styrelse/VD.

  Med vänlig hälsning.
  Karl-Erik (S)
  Kommunstyrelsens ordförande
  Simrishamns kommun

 • Snart val (Miljöpartiet) 2018-03-27

  Hej Jessica,
  Jag förstår din frustration. Det känns dock som att den här typen av frågor är verksamhetsnära och dessutom styrs av förhandlingar mellan hyresgästförening och fastighetsägare.
  Så det känns inte som lämpligt för valfrågor utan att tumma på vad som politiker styr.
  Inflytandet över Simrishamnsbostäder kan vi diskutera i politiken genom att ha samtal kring ägardirektiv och avkastningskrav.
  Vi är beredda att ha låga avkastningskrav.
  Hälsningar
  Thomas Hansson, Miljöpartiet de Gröna

 • Snart val (Feministiskt initiativ) 2018-03-29

  Hej,
  som redan framgått av tidigare svar är detta inte en fråga som kommunfullmäktiges ledamöter råder över. Bostadsbolaget, med sin egen styrelse, har frågorna och hyrorna sätts i förhandlingar. Men jag tycker absolut du ska framföra dina åsikter till bolagets styrelse så alla som ingår i den kan diskutera förhållandena.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

 • Snart val (Centerpartiet) 2018-03-29

  Hej Jessica
  Svarar dej som ordf. i Simrishamnsbostäder, det finns överhuvudtaget ingen avsikt att utöva någon makt inte heller att göra några oskäliga vinster i Simrishamnsbostäder AB. Bolaget ägs av kommunen och därmed av innevånarna i Simrishamns kommun. Bolaget styrs av de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar. Att driva detta bolag med en sund ekonomi gagnar alla de hyresgäster vi har som kan kräva ett stabilt och framåtdrivande företag. Den hyra som du åberopar sätts varje år i förhandlingar med din representant Hyresgästföreningen, övriga önskemål som du har uppmanar jag dej att kontakta vår personal som handhar dessa frågor.
  Bertil Bjerstam (Ordf Simbo)

Frågan är ställd till