Smällare Fyrverkeri

Hej
Skriver i år igen. Redan innan nyår har hundar slitit sig och blivit skadade. Hundar vågar inte gå ut blir sjuka på många sett äter inte m m.
När ska ni som en del andra kommuner våga sätta stopp för detta?
Jag fattar det inte.

Svar

 • Hej Per! (Miljöpartiet) 2017-12-30

  Jo, så här står det i den lokala ordningsstadgan som politiskt beslutats:
  "Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
  8 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor på offentlig plats.
  Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd endast mellan kl 18.00 och 02.00 på valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter."
  Så det är en Polisfråga under övrig tid. För att uppnå en högre grad av miljöhänsyn i samhället skulle det vara av intresse att göra som vi läst om i tidningar på sistone att vi kan gå över till ljusshower utan pyroteknik. Det skulle Miljöpartister tycka vore en god väg framåt. Men för de problem som du beskriver hjälper bara större hänsyn och följsamhet mot de föreskrifter som redan finns beslutade. Så fortsätt tala med grannar och vänner om detta. Snart ser vi nog mer ljusshower med annat ljud!
  Hälsningar
  /Thomas Hansson, Miljöpartiet

 • Hej Per (Centerpartiet) 2017-12-30

  För min personliga del och kan nog tala för C i allmänhet skulle det vara välkommet med ett förbud. För att detta ska ha verkan måste man nationellt förbjuda försäljning, vilket man kan hoppas på. Att lokalt förbjuda kan nog låta sej göras ,men vem ska tillse att förbudet efterlevs? Att polisen som är lagens väktare skulle ha förmåga till detta ställer jag mej ytterst tveksam till.
  Bertil Bjerstam (ordf) Centerpartiet

 • Smällare Fyrverkeri (Socialdemokraterna) 2017-12-31

  Hej Per!
  Tack för din fråga. Denna fråga som du ställer är en viktig fråga för våra älskade husdjur. Jag vet själv hur det är på nyårsafton och ibland dagarna innan nyårsafton eftersom jag själv har en hund som är mycket rädd för smällare och raketer och nyårsafton blir att fira i hemmet med radion eller stereon på fullt drag tyvärr. En kommun kan inte instifta lagar utan det är bara vår riksdag som har den rättigheten. I Sverige är det förbud mot smällare sedan en del år tillbaka och man kunde från riksdagens sida gå ännu längre och göra som tex i Norge o Finland att införa förbud mot större fyrverkeripjäser. Man får tex inte enligt lagboken från en kommuns sida sätta ett generellt stopp för nyårsraketer. Men däremot kan man göra som i tex Strängnäs införa ett förbud på vissa offentliga platser men man får inte införa ett generellt förbud på alla offentliga platser i våra ordningsregler. I Skåne har länsstyrelsen stoppat en del kommuner för att införa ett totalförbud mot nyårsraketer med bl.a. motiveringen att det i förarbetena till ordningslagen sägs att föreskrifter inte får göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
  I Simrishamns kommun ser det ut så här med ordningsföreskrifterna.

  Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
  8 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor på offentlig plats.
  Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd endast mellan kl 18.00 och 02.00 på valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. Vad vi kan göra från kommunens sida är att förstärka dessa ordningsregler med att införa förbud helt och hållet på vissa offentliga platser.
  Mvh
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Smällare Fyrverkeri (Feministiskt initiativ) 2017-12-30

  Hej,
  i väntan på att vi får alternativ, ljusshower utan pyroteknik som Thomas Hansson, MP, skriver om, tycker jag det enda rimliga vore att fyrverkerierna skedde i kommunal regi, på en bestämd plats. Det kräver en politisk diskussion och ändringar i ordningsstadgan. Ingen omöjlighet som jag ser det. Passar på att önska Gott Nytt År!
  Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

Frågan är ställd till