Skolbuss

Hur går tankarna om skolbarnen som bor i byarna utanför Simrishamn, i detta fallet Tommarp. "Matarbussar" (utgår ifrån Tommarp), som är insatta för att skjutsa barnen 3,9 km till gärsnäs (fel riktning mot målet Simrishamn), där de ska byta till tåg som avgår 07.29.Därefter går färden (12,6km) till Simrishamn. Väl där är det byte till anslutningsbuss som avgår 07.45 som tar ca 3 min.
Buss hem är samma tur, och landar i Tommarp 16.01. Trist om man råkar ha en tidig dag eller inställd lektion.. Väljer man att ta dessa turer som är insatta har alltså ungdomarna en arbetsdag på 9 timmar, om man räknar när de går hemifrån. Sen finns det ju buss 570 (1,3 km hemifrån) som man kan välja. Vägen till hållplatsen innebär 2 passager, 1st 90-väg, 1 st 70-väg,
som är obevakade. Känns ju inte tryggt, men flera av byns ungdomar väljer den bussen, pga bättre tider. Flera föräldrar väljer att skjutsa sina barn.
Så undrar lite, hur tänker man ur miljöperspektiv? Säkerhet? Har inte alla skolbarn rätt till samma möjligheter? En önskan hade ju varit att det skulle finnas bättre kommunikationer, så ungdomarna får sin vila och kan också då prestera bättre. De är vår framtid!

Svar

 • Skolbuss (Socialdemokraterna) 2016-11-24

  Hej Anna!
  Tack för dina synpunkter. Att nyttja kollektivtrafiken till skolskjuts är en viljeinriktning från politikerna i både i barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt kommunstyrelsen. Sedan när det gäller att organisera skolskjutsen i samarbete med Skånetrafiken inom givna ekonomiska ramar är förvaltningstjänstemannens uppgift. Nyligen fick tjänstemän i uppdrag av BUN att återigen utreda skolskjutsmöjligheterna för ungdomarna boende i Ö Tommarp. I en sådan utredning för skolskjutstransporter tar vi hänsyn till en rad olika parametrar, huvudsakligen Skollagen, kap 10, 32 § som reglerar skolskjutsar inom hemkommunen. Skollagen kombineras vidare med ett lokalt reglemente fastställt av BUN samt skolskjuts sett ur ett barnkonsekvensperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Möjligheter till bättre kommunikation som helhet i Simrishamns kommun är även det en politisk viljeyttring från kommunfullmäktige. Därför har kommunstyrelsen beslutat om tillsätta en strategisk samhällsplanerare vars uppgift är bland annat att diskutera frågan med Skånetrafiken utifrån politiken och medborgarnas önskemål.

  Mvh
  Karl-Erik Olsson.
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Skolbuss (Feministiskt initiativ) 2016-11-25

  hej Anna,
  ja det behövs verkligen både ett helhetstänk och ett hållbarhetstänk när det gäller skolskjutsarna. Som kommunalrådet skriver ovan har vi numera en kommunikationsstrateg anställd i kommunen och jag hoppas verkligen att det betyder bättre situation för barnen i Tommarp.
  Hälsningar
  Gudrun

 • Hej Anna, (Miljöpartiet) 2016-12-05

  Det låter som att du har en hel del för vår Strategiska Samhällsplanerare att granska. Vad gäller en hel del av detaljerna kring bussturer och planering kan man kolla med Skånetrafiken på deras webforum. Men som Karl-Erik skriver ovan så tittar tjänstemännen på det efer att ha fått ett uppdrag från politiken.
  Det borde verkligen kunna bli bättre för er i Ö Tommarp.
  Hälsningar
  Thomas Hansson, Miljöpartiet

Frågan är ställd till