Skolan

"Fullmäktigemål: ...Elevernas behov är utgångspunkt för organisation och arbetssätt." står det att läsa i kommunens budget för 2012. Jag skulle vilja påstå att barnens behov inte betyder något för kommunen, det är ekonomin som är det viktiga, och bara ekonomin.
Jag har barn som går på Simrislundsskolan nu och jag, liksom många andra föräldrar, är väldigt missnöjd med hur skolan sköts, inte av rektor och pedagoger, utan av kommunen. Besparingarna som varit och de som kommer innebär en sämre skola för våra barn. Det jag undrar är varför man inte lägger till pengar till skolorna i budgeten? Man vill ha fler inflyttningar till kommunen, men tydligen inte barnfamiljer, för Simrishamn har blivit en av de mest barn-ovänliga kommuner någonsin. Enligt tidigare årsredovisningar har kommunen som helhet ett resultatöverskott. Vart går dessa pengar och varför går det inte att omfördela dessa inför kommande år?
Sen har jag en fråga angående Elevhälsan. De har just nu en väntetid på upp till 2 år och detta kan ju inte verka rimligt för någon. Barn som har svårigheter, särskilda behov eller andra problem ska kunna få hjälp direkt för att inte hamna på efterkälken i sin utbildning. I december 2011 beslutade riksdagen att kommuner har rätt till statsbidrag just för personalförstärkning inom Elevhälsan ( Förordning (2011:1597) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan). Nu undrar jag om Simrishamns kommun har ansökt om detta bidrag?
Jag har många fler frågor, så jag kommer säkerligen att återkomma. Nu hoppas jag på många svar från dem som är med och tar beslut gällande det bästa vi har, våra barn.

Svar

 • Skolan (Miljöpartiet) 2012-06-18

  Jag håller helt med dig i allt du skriver. Tyvärr har vi i Miljöpartiet för tillfället ingen möjlighet att påverka de beslut som majoriteten tar, beslut som innebär en ständig krympning av kommunen på alla områden.
  Skolan är det viktigaste området att stärka och vi har i vårt budgetförslag för 2013 ökat anslaget till skolan och skriver i vår motivering "Mp vill satsa mer på den pedagogiska verksamheten genom mer personal i förskolan och högre löner till lärarna. Vi vill också att tillagningskök på alla enheter ska införas och ekologisk och närproducerad mat ska serveras. Det går att minska på administrationen bland annat genom att ha färre rektorer. Barn- och utbildningsnämnden måste finna nya sätt att arbeta, närmare skolorna, eleverna, lärarna och föräldraföreningarna."
  Hälsningar
  Siv Bildtsén

 • Skolan (Feministiskt initiativ) 2012-06-15

  Hej,
  jag håller helt med dig om att skolan är central och att det är verksamheten, utifrån barnens behov, som ska styra budgetdiskussionen och inte tvärtom. I Feministiskt initiativ har vi formulerat oss kring skolans och utbildnings roll för kommunen både i vårt Visionsdokument och i det budgetförslag som vi just lämnat in. Allt detta kan du läsa om på vår hemsida, http://fiosterlen.wordpress.com/.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman

 • Skolan (Socialdemokraterna) 2012-06-27

  Hej Alexandra!
  När det gäller att man inte tillskjuter de medel som behövs till skolan/barnomsorgen utan att man bara ser ekonomi förre barnen så har du helt rätt och jag håller helt med dig. BARNEN ÄR VÅR FRAMTID! Hade inte vi socialdemokrater slagits så hårt för att tillskjuta mer pengar till skolan så hade det sett ännu sämre ut än vad det gör nu! Vi har under ett antal år under förra mandatperioden fått igenom åtskilliga miljoner till just skolan i förhandlingar med de borgerliga partierna. Men tyvärr så har man valt att inte lyssna denna mandatperiod på oss och valt att inte vilja förhandla om mer resurser till skolan. Därför är det stor oron och besparingar som för tillfället råder. Vi socialdemokrater lade i vår budget både 2011 o 2012 närmare 20 miljoner mer till skolans verksamhet än vad moderater, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna o östelenpartiet har gjort. Att kommunens majoritetspartier binder ris åt sin egen rygg och framtid genom att spara på våra barn och ungdomar, vilket i längden kommer att stå kommunen dyrt.
  Runt 20 procent av våra ungdomar har idag inte behörighet till att komma in på gymnasieskolan.
  På förskolan ligger vid bland de sämsta kommunerna i landet när det gäller personaltätheten och vi ligger också under rikssnittet då det gäller lärartätheten i våra grundskolor.
  Det är ingen bra faktabild om man vill vara en bra skol- barn- och ungdomskommun tycker vi (S)!
  Till detta kommer att våra barn och ungdomar mår allt sämre psykiskt sett.
  Vi delar därför också helt Din uppfattning om att elevhälsan därför är ett mycket högt prioriterat område, som tyvärr också genomgått stora besparingar och fortfarande ändå går minus.
  Här vill vi göra förstärkningar och kommunen har också ansökt om de extra statliga resurser som man kan få. I kommunen vill vi också göra motsvarande förstärkning så sammantaget kan det bli ett välkommet tillskott - om nu inte majoriteten som alltid annars röstar bort de socialdemokratiska förslagen!
  Tillsammans kämpar vi vidare för en gemensam sak och ett gemensamt mål!
  Passar också på att tillönska en riktigt skön och trevlig sommar!
  För socialdemokraterna i Simrishamn

  Karl-Erik Olsson (S)

 • Skolan (Liberalerna) 2012-06-25

  Svar till Alexandra Persson

  Barn- och utbildningsnämndens budget för 2012 är på 345, 5 Mkr. Det var en ökning med ca 5 Mkr jämfört med 2011.
  Resursfördelningen mellan de olika skolorna utgår från en elevpeng. Fram till 2011 v ar en viss del av elevpengen avsatt för barn med särskilda behov som rektorerna kunde söka. I och med den nya skollagen fick rektorerna ett större ansvar för tidiga insatser och därmed får rektor själv hela elevpengen att disponera. Rektorn har det pedagogiska ansvaret och de insatser som behövs. Elevhälsans ansvarsområde ändrades så att den enligt lagen skall arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser.

  Inför budget 2013 har förvaltningen sett över behovet för Elevhälsan. Man har som du nämnde uppmärksammat att Regeringen avsatt totalt 650 Mkr för ett förstärkt elevhälsoarbete som kommunerna kan söka.

  Statsbidrag lämnas med 250 tkr per bidragsår och heltidsanställning förutsatt att kommunen står för en del av kostnaden. De tjänster som Elevhälsan anser behövs är bl.a. kurator och förstärkning av skolpsykolog.

  Den information jag har om överskottet i årsredovisningen är att det gått till nödvändiga investeringar i den kommunala verksamheten.

  De flesta små kommuner har idag svårt att fä skattemedel och statsbidrag att räcka till den kommunala verksamheten. Den kommunala verksamheten är konjunkturkänslig och det är viktigt att kunna upprätthålla en bra kommunal service även i dåliga tider. Simrishamns samlade resurser måste användas på ett ansvarsfullt sätt och där är satsningen på den kommande generationen mycket viktig. Att ge varje barn en bra uppväxt och möjligheter att utveckla sig som människa och yrkesverksam är ett gemensamt ansvar.

  Som folkpartister värnar vi om och arbetar för en bra omvårdnad och utbildning för alla barnen. Som fritidspolitiker är man förtroendevald men också yrkesarbetande och privatperson. Jag har stor respekt för att man som förälder kan känna frustration när skolan inte fungerar. Där finns ingen motsättning – jag har ännu inte träffat någon politiker som struntar i barnens situation i Simrishamn.

  Ingegerd Bergfors
  Fp

Frågan är ställd till