Sjukvård

Jag tycker att vi ska fokusera mer på sjukvården i denna kommun. Vårdcentralen i borrby går på knäna, vi har ont om sjuksköterskor och läkare. Vi har ont om akuttider. I många fall får man upp till 12 timmar på akutmottagningen med bara en bruten arm för att få vänta på att få tid till röntgen. Det ska inte vara såhär. Folk ska inte undvika att åka till sjukhuset när de har en akutskada. De ska inte heller känna att de hellre stannar hemma och väntar bara för att de är rädda att de ska bli dåligt mottagna. Sjukhuset ska vara en säker miljö för alla. Varför ser det ut såhär? Jag hoppas att detta är något som ni är väl medvetna om och att ni jobbar på det.

Svar

 • Sjukvård (Socialdemokraterna) 2016-09-23

  Hej Lina!
  Sjukvården är en mycket viktig fråga och den ligger inte under kommunens ansvar utan under Region Skåne. Sjukvården i Region Skåne alltså hela Skåne kostar idag ca 34 miljarder. Alltså en mycket stor kostnad. Sjukvården behöver mer pengar och region Skåne gör vad de kan för att man ska få loss mer pengar till Sjukvården.
  Jag skulle även vilja att vi hade en offentligt driven vårdcentral i Simrishamns kommun. Som det ser ut idag så drivs all Sjukvård inom Simrishamns kommun av privata entreprenörer.

  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Skulvård (Feministiskt initiativ) 2016-09-18

  Hej Lina,
  Jag håller helt med dig om att det behövs satsningar (mer pengar, mer personal) till sjukvården och att det är väldigt viktigt att den finns väl fungerande på plats de i SI,rishamn och genom vårdcentralerna ute i samhällena.
  Sjukvård är inget som kommunen ansvarar för eller beslutar om. Det ligger på "nästa" politiska nivå, dvs Regionen. Det är Region Skåne med sina valda landstingspolitiker som har ansvar och som beslutar. Ta reda på vilka företrädarna är för de olika partierna (F! är ännu inte på plats regionparlamentet) och hör av dig till dem.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman
  Feministiskt initiativ

 • Sjukvård (Kristdemokraterna) 2016-09-23

  Hej
  Det är en mycket viktig fråga du tar upp. Region Skåne har huvudansvaret för sjukvården. Kommunen har ansvar för äldreboende , hemtjänst och omsorgen.Det görs ett alldeles utmärkt arbete bland de anställda på våra olika boende och inom hemtjänsten.
  Sjukvården som Regionen ansvarar för ger mycket att önska. Sydöstra hörnet glöms bort av Region politikerna, tyvärr.
  Det behövs ett annat sätt att arbeta, höjda löner, bättre schema för att behålla personalen kvar.Vi måste höja statusen för vårdyrket så att man vill välja vårdyrket.Ett alldeles underbart yrke.
  Hälsningar
  Anne-Li Roshagen
  Kristdemokraterna

 • Sjukvård (Liberalerna) 2016-09-30

  Hej Lina,
  Sjukvården styrs av Region Skåne. Tyvärr har Regionen de senaste åren gjort det mycket svårare att driva privata vårdcentraler. Så vill inte vi Liberaler att det ska vara.
  Akuten på sjukhusen ska finnas för de som är akut och oförutsett sjuka, annars är vården mer tillgänglig på vårdcentralerna. Det finns mål i Regionen att ingen ska behöva vänta på vård mer än 4 timmar på akuten. Här behöver man jobba mycket hårdare för att nå målet.
  Vårdcentralerna måste få bestämma själva om hur vården styrs eftersom de känner människorna i ex Borrby bättre än Regionen gör. Det är svårt att anställa personal i vården överallt. På Österlen kan det vara ännu svårare. Då är det ännu viktigare att erbjuda en riktigt bra arbetsplats där vårdpersonalen trivs.
  Bra vård för alla är en fråga som vi Liberaler jobbar hårt med.
  Vänliga hälsningar
  Malin Henriksson
  Liberalerna

 • Sjukvård (Miljöpartiet) 2016-09-25

  Hej Lina,
  Jag tycker att du tänker alldeles rätt om sjukvården. Nu är det mesta av sjukvården ett ansvar för Region Skåne.
  Jag möter dem ofta just nu så jag påminner dem om dina frågor.
  Hälsningar/Thomas Hansson, Miljöpartiet

Frågan är ställd till