Sjöfartsstråket

Är det sant att man har fattat beslut om byggnation av två fasta bryggor vid Tobisviksstranden.? Hur motiverar man i så fall en sådan investering.? Vi har redan ett utmärkt utomhusbad i Tobisvik som man i stället kan förbättra.

Svar

 • Hej Jan (Centerpartiet) 2018-07-04

  Hela projektet är godkänt av kommunfullmäktige, därefter utföres delar av detta projekt efter delbeslut i samhälsbyggnadsnämnden. Del ett i projektet är förprojektering :Hur kan det utformas, kostnader, olika alternativ. Beslut om genomförande och finansiering är inte tagna. Nuvarande investeringsbudget medger inte denna investering.
  Carl-Göran Svensson (Ordf Sbn)

 • Sjöfartsstråket (Socialdemokraterna) 2018-07-04

  Hej Jan!
  Nej det finns inget beslut om att bygga två fasta bryggor vid Tobiviksområdet. Utan man har enbart projekterat och kostnadsberäknat vad det skulle kosta.

  Med vänlig hälsning!
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Sjöfartsstråket (Österlenpartiet) 2018-07-05

  Hej!
  Carl-Göran Svensson har gett dig ett svar som vi delar.
  Med vänlig hälsning Christer Vigren

Frågan är ställd till