Rätt prioritering av trafiksituationen i Kivik?

Varför prioriteras en gång-/cykelväg till Musteriet utefter Bredarörsvägen? När det stora problemet är väg 9 genom Kivik och korsningarna med Esperödsallén-/Liden och Killebacken.
Nyligen gjordes omfattande asfalteringsarbeten i Esperödsallén och den fortsatta sträckningen till Musteriet, utan att tillfället togs att skapa säkerhetsfrämjande åtgärder vid korsningen med väg 9. Kommunen och Trafikverket uppmärksammades i samband med det arbetet att det kanske var ett bra tillfälle, maskiner och resurser i övrigt var ju på plats.

Frågan ställs igen. Varför görs inte fartdämpande åtgärder på väg 9 genom Kivik och i anslutning till nämnda korsningar? Detta borde vara prioritet ett och skulle snabbt resultera i rejält ökad säkerhet till låg kostnad i avvaktan på mer omfattande åtgärder.
Som det är nu är det med risk för livet att gå eller cykla utefter väg 9 och i Esperödsallén-/Liden.

I Byabladet kan man läsa om att ”ett antal personbilar (inga lastbilar!!) hade kört för fort” i samband med att polisen gjorde två hastighetskontroller utefter väg 9 i Kivik. Att bilisterna då förvarnades om att ”hastighetskontroll var på gång längre fram” är knappast rätt metod om man vill ta reda på hur det verkligen ser ut. Hade inte de varningarna varit på plats hade 100% kört för fort, även Skånetrafiken och kommunens skolbussar, och högsta hastighet varit upp till 100 km/tim. Det är verkligheten varje dag.
Den här typen av hastighetskontroller utgör förhoppningsvis inte någon input för beslut i planeringsarbetet med att förbättra trafiksäkerheten i Kivik.

Vare sig politiker eller tjänstemän har hittills kommenterat det faktum att Kivik är den enda ort på Österlen som inte har någon form av hastighetsdämpande åtgärder. Det känns inte bra att kommunen inte råder över aktuella vägavsnitt, utan att det är Trafikverket som styr och ställer. Och prioriterar vem som ska få anslag och när.
Enligt Byabladet i Kivik hade kommunens trafikplanerare i höstas ett möte med Trafikverket och diskuterade åtgärder i Kivik. Det vore intressant att få ta del av protokollet från det mötet.

Ref tidigare ärende KC201731948 - Angående trafiken i Kivik.

Svar

 • Rätt prioritering av trafiksituationen i Kivik? (Österlenpartiet) 2018-01-13

  Hej!
  För kanske 6-8 år sedan fördes samtal mellan Simrishamns kommun och Trafikverket. Kommunen ville då slå ett slag för en ny genomfart i Kivik. Med de ny riktlinjer som Trafikverket då hade fått så var sista alternativet alltid att bygga nytt.

 • Rätt prioritering av trafiksituationen i Kivik? (Feministiskt initiativ) 2018-01-12

  Hej,
  jag är helt överens om att det uppstår problem med Trafikverkets prioriteringar och jag har full förståelse för att ni som bor i Kivik vill se hastighetsdämpande åtgärder genomförda. Vad som sades vid det möte i höstas som du refererar till vet jag inte men jag är övertygad om att du kan få svar på det om du vänder dig direkt till kommunens informationsdisk eller till samhallsbyggnad@simrishamn.se direkt.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

 • Rätt prioritering av trafiksituationen i Kivik? (Miljöpartiet) 2018-01-20

  Fartdämpande åtgärder längs 9an genom Kivik vore välkommet och kan väl vara något vi kan arbeta för framöver?
  Hälsningar
  Thomas Hansson, Miljöpartiet

 • Rätt prioritering av trafiksituationen i Kivik? (Österlenpartiet) 2018-01-13

  Hej!
  För kanske 6-8 år sedan fördes samtal mellan Simrishamns kommun och Trafikverket. Kommunen ville då slå ett slag för en ny genomfart i Kivik. Men med de ny riktlinjer som Trafikverket då hade fått så var sista alternativet alltid att bygga nytt. Trafikverket ansåg sig därmed endast beredd att diskutera en förbättring av trafiksituationen på befintlig väg 9 genom Kivik och andra trafiksäkerhetsfrågor i Kivik.
  Samtalen utmynnade i ett avtal mellan parterna där Trafikverket tog på sig att bygga gång-och cykelväg på båda sidorna om väg 9, förbättra vägen till Musteriet samt utföra en del andra mindre trafiksäkerhetsåtgärder inom Kivik. Kommunen tog på sig att i samband med den nödvändiga utbyggnaden av ny vattenledning till Musteriet återställa efter den på ett sådant sätt att en gång- och cykelväg kom till. Avtalet kan du få om du kontaktar samhällsbyggnads- kontoret.
  Både vägen till Musteriet och väg 9 är statliga och Trafikverket förvaltar dem.
  Hälsningar Christer Vigren

Frågan är ställd till