Opålitlig tågtrafik

Ett medvetet val förde mig och min familj till Simrishamn från Stockholm. Simrishamns kommun har många fördelar som storstaden inte har men jag har under de två år jag har bott här många gånger funderat på om det är hållbart i längden att bo här. Anledningen till det är den dåligt fungerande tågtrafiken. Vill man bo i Simrishamn och pendla utanför kommunen till jobbet krävs bil för att vardagen ska fungera och man ska kunna lita på att man kommer hem i tid till tex barn som ska hämtas på förskola och skola. Vilka ambitioner har ni som politiker gällande denna fråga och hur kommer jag att märka skillnad om jag lägger min röst på er i valet i september?

Svar

 • Opålitlig tågtrafik (Österlenpartiet) 2018-08-10

  Hej Lena!
  Jag tycker Karl-Eriks svar är en bra beskrivning av vad vi politiskt har gjort de senaste fyra åren. Men... tyvärr har vi en motparter som heter Trafikverket men även Region Skåne/Skånetrafiken som inte varit lika intresserade av Österlen.

  Vårt parti kommer naturligtvis att ligga på även efter valet och mitt i det dystra så ser jag nu trots allt ett ljus i tunneln.

  Personligen är jag mycket medveten om problemet eftersom min hustru pendlade till Malmö under många år innan hon gav upp.

  Hälsningar Christer Vigren

 • Opålitlig tågtrafik (Socialdemokraterna) 2018-08-10

  Hej Lena!
  Roligt att du och din familj valt att flytta till vår vackra kommun.
  När det gäller tågtrafiken så är det en återkommande fråga. Därför har jag vid flera tillfällen tagit intiativ till att lösa detta. Har haft ett flertal möten med Trafikverket som äger spåren, Skånetrafiken som har hand om tågtrafiken och Region Skåne. Vi har fått under dessa fyra åren en del förbättringar men inte tillräckliga. Spåren har bland annat bytts ut på vissa sträckor, mötesspår ska byggas i Gärsnäs för att underlätta om tågen är försenade av någon anledning. Fjärrstyrning i Ystad, trädfällning längs Ystadsbanan mm. Många av de här åtgärderna ligger mellan 2019-2021 rent för långt fram i tid enligt min mening. Därför hade vi igår ett nytt möte med Skånetrafiken och Region Skåne. Där kom fram att man nu hade skrivit ett nytt avtal med Arriva om bland annat att de ska ta hand om ersättningstrafiken om det av någon anledning inte tågen går. Informationen ska utgå från Arriva till resenärerna mm. Vi vill också ha ett extra tåg som ska stå i Simrishamn på stickspåret. Men för att kunna få dit ett extra tåg som så behöver stickspåret göras vid för ca 30 miljoner som trafikverket inte vill betala. Där kommer vi att ligga på Trafikverket om vikten av att de tar kostnaden för stickspåret för att få en säkrare tågtrafik för framtiden. Så jag vill mena att det görs en hel del från Simrishamns kommun trotts att vi inte äger frågan.
  Jag som socialdemokrat kommer att fortsätta att jobba med infrastrukturen och kollektivtrafiken även under nästa mandat. Den ligger enormt högt upp på vår lista. För utan en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik så får vi mindre inflyttning. Finns många orsaker till varför man flyttar till en kommun. Bland annat gäller det att ha en bra skola, vård och omsorg vilket vi har i Simrishamns kommun. Men också att kollektivtrafiken fungerar på ett tillfredställande sätt.

  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande.

 • Opålitlig tågtrafik (Liberalerna) 2018-08-10

  Hej Lena,

  Att kollektivtrafiken fungerar är såklart jätteviktigt för alla oss som bor här. Kommunen kan inte göra så mycket på egen hand utan besluten ligger i händerna på staten och Region Skåne. Vad vi däremot kan göra är att söka allierade i våra grannkommuner. Det har vi varit för dåliga på. Ensamma kommer vi ingenstans men går flera kommuner samman så har vi en större chans.
  Jag tycker att vi ska driva aktivt opinionsarbete för att påverka Region Skåne och Trafikverket. Det går inte att bara säga att investeringar ska ske där flest människor bor. Skåne och Sverige ska hålla samman och då måste satsningar också till i delar där det inte bor lika mycket folk.
  Vår långsiktiga ambition är att det måste gå att pendla mellan Simrishamn och Malmö på under 60 minuter. Vi vill också att den skånska infrastrukturen ska prioriteras före höghastighetståg till Stockholm. Pendlingen måste fungera och det gör den inte nu.

  Vänliga hälsningar
  Malin Henriksson (L), ordförande och kandidat till region (#1) och kommun (#1)

 • Opålitlig tågtrafik (Miljöpartiet) 2018-08-20

  Det här vill Miljöpartiet i Skåne och naturligtvis vi i Simrishamn också:
  MP Skåne släpper ”Spårsatsning Skåne – ett klimatsmart resande som ökar punktligheten, värnar miljön och tar den skånska infrastrukturen in i framtiden”.
  MP Skåne vill:

  Ha dubbelspår på hela Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad.
  Bygga Simrishamnsbanan för att knyta ihop de östra delarna av Skåne med de västra.
  Ha spårväg i Malmö och Helsingborg.
  Ha spårbunden trafik mellan Malmö - Falsterbo och Helsingborg - Höganäs.
  Bygga ut Ystadsbanan och Trelleborgsbanan med dubbelspår.

  MP Skåne vill också tidigarelägga följande satsningar, som Trafikverket tagit med i Nationell plan 2018 – 2029:

  Byggandet av höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm för att därmed få fyra spår på hela sträckan Malmö – Hässleholm.
  Västkustbanan, dubbelspår i tunnel Maria – Helsingborg C, för att hela Västkustbanan ska få dubbelspår.
  Läs mer:https://www.mp.se/skane/just-nu/hallbart-resande-ett-skanskt-sparpaket
  Hälsningar/Thomas Hansson Miljöpartiet

 • Opålitlig tågtrafik (Feministiskt initiativ) 2018-08-11

  Hej,
  Som du märker är vi rörande överens i denna fråga. Det jag vill tillägga är att vi/F! vill ha avgiftsfri kollektivtrafik inom hela kommunen. Allt för att underlätta för fler att ställa bilen. Klimatkrisen kräver handling på alla plan. Vi vill också ha ett system med anropstrafik/samåkning mellan orterna.
  Mvh
  Gudrun schyman

Frågan är ställd till