Obehag

Jag tycker personligen att det är rätt så läskigt att ensam gå igenom t.ex Simrislund eller centrala Simrishamn när det är mörkt. Det finns ju gatlycktor men det är fortfarande mycket höga buskar och stora parkeringar man måste gå igenom. Samma sak när man måste gå genom hus och lyset inte når dit, det är obehagligt.
Så jag undrar om det finns nått sätt att göra det lite ljusare och öppnare?
Kanske ännu fler lyktor eller färre objekt som skymmer sikten.

Svar

 • Obehag (Socialdemokraterna) 2016-09-21

  Hej Isabelle!
  Vi ser löpande över buskage för att förbättra tryggheten. Belysningen på stora parkeringar med mera ur utformade för ändamålet och inte för gångtrafik. För att känna sig säker bör man använda sig av befintliga gångstråk som skall vara belysta för att gångtrafikanter tryggt ska kunna ta sig fram.
  Om man rör sig kring hus och inne på tomter så är det ofta fastighetsägarens ansvar att erbjuda rätt belysning för de som vistas i närheten. Vi jobbar hårt på att erbjuda rätt belysning där det behövs belysning och har många projekt framöver för just detta.

  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Obehag (Feministiskt initiativ) 2016-09-18

  Hej Isabelle,
  Vad bra att du tar upp den här frågan för jag tror inte du är ensam. Trygghet och säkerhet också för flickor och kvinnor borde vara en central fråga i all samhällsplanering. Våra representanter i samhällsbyggnadsnämnden tar upp frågorna om bättre belysning och öppnare ytor men det är faktiskt fortfarande svårt att få gehör. Men vi ger oss inte, förstås! Hela kommunen ska ha en plan för hur vi tryggar säkerheten.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman
  Feministiskt initiativ

 • Obehag (Kristdemokraterna) 2016-09-23

  Hej Isabelle
  Jag tycker att det är skrämmande att du inte känner dig trygg iSimrishamn och Simrislund.
  Vad kommunen kan göra är att röja växtlighet och buskar, samt se över gatubelysningen. Sen är det polisen som ansvarar för tryggheten
  Dessutom skulle det vara önskvärt med fler vuxna ute.
  Jag har själv varit med i Nattvandrarna.
  Hälsningar
  Anne-Li Roshagen
  Kristdemokraterna.

 • Obehag (Miljöpartiet) 2016-09-25

  Hej ,
  Det finns mycket att läsa i svaret från Österlenpartiets Christer Vigren. Sen är det viktigt att fler människor är ute mer.
  Hälsningar/Thomas Hansson Miljöpartiet

 • Obehag (Österlenpartiet) 2016-09-25

  Det pågår just nu ett jätteprojekt i den anda som du efterlyser. I stort sett alla gatlampor i hela kommunen förses med ny armatur och energikrävande lampor bytts ut mot LED-lampor. LED-lampor ger mycket bättre ljus.
  Även röjning av buskar och vegetation pågår för att säkerställa vad du efterlyser. Men det kommer att några år innan det är klart.
  Med vänlig hälsning
  Christer Vigren

Frågan är ställd till