Kommunalt avlopp

Hej
Jag har hört att ni politiker är oense om när Havängs sommarby skall kopplas in kommunalt avlopp
Jag vill veta vilket parti som vill göra detta snarast
Har betydelse vilket parti jag skall rösta på
Tack

Svar

 • Kommunalt avlopp (Feministiskt initiativ) 2018-09-03

  Enligt utbyggnadsplanerna som finns är detta aktuellt 2020- 2025.
  Givetvis är detta helt beroende av arbetet med Kiviks reningsverk och att dricksvatten från Brösarp blir blir verklighet.
  Arbetet med va planeringen varit en icke fråga under många år,men nu är det en av kommunens viktigaste åtaganden och måste därför prioriteras. Av stor vikt är även att alla de planerade planarbeten som finns samkörs med VA enheten.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

 • Hej (Centerpartiet) 2018-09-03

  Kommunen har en utbyggnadsplan vilken finns i den kommunala VA planen.
  Den är tagen i Kommunfullmäktige .
  På sid 16 står att läsa om utbyggnad av VA i kommunen.
  Havängs sommarby 2020-2025.
  Det är avhängigt när vatten från Brösarpstäkten kan kopplas in i KIVIK samt när reningsverket är ombyggt.Allt detta är på gång.
  Under mitt ordförandeskap har dessa frågor högprioriterats.
  VA verksamheten jobbar för ett kunna lösa det inom perioden.
  Mvh Carl- Göran Svensson ordf.SBN
  PS.sök på nätet :VA plan Simrishamns kommun så kan Du läsa hela planen. Den är på 58 sidor .DS

 • Kommunalt avlopp (Österlenpartiet) 2018-09-03

  Hej Mats!
  Vi vill naturligtvis att kommunen gräver fram kommunalt avlopp till sommarbyn snarast. Det är det enda vettiga alternativet.
  Det ville vi också i våras till Rönnebröd, Attusa och Tågarp men fick inget parti med oss i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen slutade voteringen med 1-12!

  Hälsningar Christer Vigren

 • Kommunalt avlopp (Liberalerna) 2018-09-07

  Hej Mats,

  VA-är ett absolut prioriterat område för oss. Tyvärr har området varit eftersatt under lång tid och när det nu börjat hända saker går det fortfarande långsamt. Vi tror att den tidsplan som ligger nu är realistisk eftersom det också hänger på utbyggnaden av reningsverket i Kivik och vatten från Brösarp. Här upplever vi att det finns en stor samsyn mellan partierna.

  Vänligen
  Malin Henriksson (L)

 • Kommunalt avlopp i Haväng (Moderaterna) 2018-09-05

  Vi vill att alla ska ges möjlighet att ansluta till kommunalt VA. Det gör att alla ges tillgång till friskt vatten och dåliga avlopp som kan skada grundvattnet försvinner.
  Dock tar det rent praktiskt tid med utbyggnader. Det är mycket på gång med utbyggnad av reningsverket i Kivik och utbyggnad av ny överföringsledning för vatten från Brösarp till Kivik. Detra måste först ske. Enligt VA planen som är antagen i politisk enighet anges att Haväng ska byggas ut 2020-2025. Vi önskar att Miljöförbundet väntar med att innan dess ålägga fastighetsägarna att lösa sina avlopp. Där finns nu överklagande från fastighetsägarna mot miljöförbundets beslut. Detta kan vi inte påverka då det är myndighetsutövning. Vi hade möte i november med representanter för fastighetsägarna och miljöförbundet om frågan. Då gavs all info. Det är ju komplicerat i området då fastigheterna ligger på ofri grund. Det finns 4 markägare och c:a 150 fastigheter.
  Det har inte funnits någon oenighet om kommunal anslutning.

 • Kommunalt avlopp (Socialdemokraterna) 2018-09-04

  Hej Mats!
  Kommunfullmäktige hanterade frågan 27 juni 2016 och beslutet ser du här.
  "Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utifrån målsättningen inom 5 år bygga ut VA i områdena Rönnebröd, Attusa m fl.
   Ystad-Österlens miljöförbund ska informeras om beslutet.
   I övrigt fastställa VA-plan av den 19 maj 2016."
  Inget parti hade något annat yrkande när det gäller Haväng sommarby än det som kommunfullmäktige fastställde sommaren 2016. Skriver man något annat svar till dig så håller man sig inte till sanningen. Vi Socialdemokrater håller oss till den tidsplan som är beslutat av kommunfullmäktige vilket vill säga 2020-2025.
  VA har varit eftersatt i många tidigare mandatperioder och det är inte förrän denna mandatperiod som den nuvarande majoriteten har tagit itu med problemen och vi kommer även under nästa mandatperiod fortsätta att bygga ut VA om vi får stöd i valet.
  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

Frågan är ställd till