Ishall - Läs dagens krönika i YA (fredagen 8 dec)

Det behövs en ishall i sydöstra Skåne. Jag rekommenderar dagens krönika i YA.
En kortfattad sammanfattning, det finns 357 ishallar i Sverige på 290 kommuner men ingen i sydöstra Skåne. Gävle har 75000 invånare och 7 ishallar, sydöstra Skåne har 100000 invånare men NOLL ishallar. Lilla Tyringe med 4500 invånare har t.o.m. en ishall. En ishall behöver inte vara hur dyr som helst. Det finns ishallar för runt 25 miljoner kr.
Just nu växer Ystad kommun så det knakar. En möjlig framtidsvision är att Simrishamn i ännu högre utsträckning blir en sovstad till Ystad. Ystadbor har redan börjat söka sig till Tomelilla för bostad. En ishall kan vara avgörande för var en barnfamilj bosätter sig. Vardagspusslet för en barnfamilj har blivit väldigt viktigt och barnens intressen prioriteras högt i dagens samhälle.
Personligen tror jag att Simrishamn ska försöka attrahera pendlarna från Ystad istället för att titta mot Malmö. Det känns mycket mer realistiskt.

http://www.ystadsallehanda.se/ystad/anders-svensson-bygg-en-ishall-nu-vad-ar-problemet/

Svar

 • Ishall (Feministiskt initiativ) 2017-12-11

  Hej,
  det som efterfrågas av väldigt många invånare i Simrishamn är en träffpunkt. Det gäller både unga och gamla och de som är mittemellan. Vi behöver också höja ambitionerna när det gäller kulturen. Simrishamn är en av de få kommuner som inte har någon Konsthall (!) trots att vi är en av de mest kulturtäta (kulturarbetare) kommunerna i landet. Vi tror att detta går att kombinera. en konsthall, en öppen scen, verkstäder för lokala kulturarbetare, samlingslokaler och café. ett kulturhus alltså. Det är vår främsta prioritering i nuläget.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

 • Ishall (Miljöpartiet) 2017-12-11

  Hej Johan,
  Du skriver att du rekommenderar en krönika i Ystads Allehanda. Jag tror att om du vill ha en analys av ishallssituationen i Simrishamn genom på verkan på politiken kan det vara lämpligt att du gör ett medborgarförslag. På kommunens hemsida finns information om hur det går till. Förslagen utreds sedan av tjänstepersoner med sakkunskap i frågan, vilket används som underlag för politiska beslut.
  Alternativet är ju att du tillsammans med andra som också vill ha en ishall startar en "crowdfunding" för att få igång det hela privatfinansierat.
  Hälsningar/Thomas Hansson , Miljöpartiet

 • Ishall - Läs dagens krönika i YA (fredagen 8 dec) (Socialdemokraterna) 2017-12-16

  Hej Johan!
  Tack för din fråga om ishall i Simrishamn.
  Byggandet och behovet av en ishall måste analyseras mot allt annat som man vill ha i Simrishamns kommun. Jag kommer att ta med mig frågan och räkna på vad en ishall kommer att kosta både i byggandet och driften. Kanske går det att kombinera med det privata näringslivet.
  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande.

Frågan är ställd till