IVL

Är IVL en forskningsanläggning eller fullskaleanläggning?
Om det är en forskningsanläggning och denna faller väl ut, vad kostar det då att bygga vidare till en fullskaleanläggning?
Om den inte fungerar är detta då en förlustaffär?
Byggs det något liknande på annat håll?

Svar

 • IVL ett forskningsprojekt (Moderaterna) 2017-03-02

  Den aktuella investeringen är ingen ny teknik, utan den finns på annat håll. Den kommer inte att klara hela kapaciteten, och hela kostnaden får bäras av VA-kollektivet. Det finns inga beräkningar för vad en fullskaleanläggning kan kosta. Men VA-kollektivet får bekosta såväl investering på ca 20 miljoner, och årlig drift på mellan 2-6 miljoner. Det är en experimentanläggning som byggs för forskningen, inte för vårt reningsverks behov. Vi är som kanske framgår mycket kritiska.

 • IVL ett forskningsprojekt (Moderaterna) 2017-03-02

  Den aktuella investeringen är ingen ny teknik, utan den finns på annat håll. Den kommer inte att klara hela kapaciteten, och hela kostnaden får bäras av VA-kollektivet. Det finns inga beräkningar för vad en fullskaleanläggning kan kosta. Men VA-kollektivet får bekosta såväl investering på ca 20 miljoner, och årlig drift på mellan 2-6 miljoner. Det är en experimentanläggning som byggs för forskningen, inte för vårt reningsverks behov. Vi är som kanske framgår mycket kritiska.

 • IVL (Feministiskt initiativ) 2017-03-01

  Hej,
  Vattenreningsverket är just ett vattenreningsverk, inget annat. Det finns andra intressenter (IVL, universitet, företag inom reningssektorn) som vill bedriva forskning genom att sätta in och koppla ihop olika filter som renar olika saker (plaster, läkemedel, m.m.m.m) i det redan befintliga reningsverket. Den forskningen betalar de för själva. De olika reningsfilter är prövade med gott resultat på andra anläggningar. Det nya är att de olika filtreringsmöjligheterna kopplas ihop och det är resultatet av detta som utgör forskningen. Vilket alltså betalas av de berörda intressenterna, inte av kommunen.
  Hälsningar
  Gudrun

 • IVL (Liberalerna) 2017-03-02

  Hej Bengt,
  Anläggningen som diskuteras är en påbyggnad på det befintliga reningsverket. Den kommer att testa ny teknik som tidigare har provats var för sig men nu ska provas tillsammans. Tekniken har på olika håll visats vara mycket framgångsrik, ett av dessa ställen är Linköping. Det nya nu och som är anledningen till att det talas så mycket om forskning är att man ska se hur allt fungerar tillsammans. Målet är att få rening av sådant som vårt reningsverk inte klarar i dagsläget, såsom läkemedelsrester och nanoplaster.
  Alla människor som äter medicin kissar ut läkemedelsrester och nanoplaster finns i tandkräm, peeling, tvättmedel, kläder mm och går därför också genom vårt reningsverk. Både läkemedelsrester och nanoplaster är några av de största miljöproblemen som finns i haven.
  Kommunen bygger anläggningen, forskningen bekostas av de andra inblandade parterna tex IVL. När det är klart hur forskningen faller ut finns anläggningen kvar och kan fortsätta användas av kommunen. Anläggningen är inte fullskalig för att täcka hela reningsverkets behov och om det skulle vara intressant att skala upp projektet handlar det främst om att bygga en större bassäng där reningen slussas igenom.
  Vi har för närvarande investerat 8-9 miljoner kronor i projektet som beräknas till ca 16 miljoner totalt (med höjd för 20 miljoner i beslutet). Det innebär att vi redan investerat halva kostnaden.
  Detta är en investering i Hanöbuktens hälsa och enligt principen att den som förorenar också städar upp efter sig.

  Vänliga hälsningar
  Malin Henriksson
  Ordförande Liberalerna Simrishamn

 • IVL (Kristdemokraterna) 2017-05-25

  Vi i Kd instämmer med Moderaterna. Filter är inköpta för 7-8 miljoner , utan upphandling. Vi tycker att det är ett forsknings projekt. Vi vet kostnaden för i år. Kostnaden i framtiden vet vi inget om Det är inget fullskale rening. Vi hade behövt pengarna till VA i Kivik. Visst det sätts i gång att bygga ut i Kivik. Detta för lånade pengar. De ska betalas tllbaka en gång. 2011 var det lånade beloppet 150 miljoner idag är den summa mer än fördubblad.
  Anne-li Roshagen
  KD

 • IVL (Socialdemokraterna) 2017-03-03

  Hej Bengt!
  Tack för din fråga. Det är bra att du frågar om vår anläggning.
  För det första så är det ingen forskningsanläggning utan vi bygger den för att vi ska få en bra rening som är långsiktig för att på detta sätt göra vår del av en bättre miljö för Östersjöns skull. För min del är det viktigt att vår generation tar vårt ansvar för en bättre miljö o då också för ett bättre hav. I Kalifornien där dom behandlar sitt avloppsvatten i Orange County med samma teknik som den vi tänker använda. Dom har sedan kompletterat med ett polersteg och återför vattnet till grundvattnet. Med detta sagt kan vi konstatera att vi får en vattenrening som möter framtida krav. Vi kommer med andra ord inte att behöva komplettera reningsanläggningen med annan teknik för att ta bort läkemedelsrester.
  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Morgondagens rening (Miljöpartiet) 2017-03-02

  Hej Bengt,
  Malin från Liberalerna har gjort en bra beskrivning av vad som ofta kallas IVL-projektet.
  Det kommer alltså att bidra till att vi i Simrishamns reningsverk vid Stengården uppnår resultat även på läkemedelsrester.
  För att bättre kunna utvärdera påbyggnaden och reningsverket kapacitet kommer det att göras forskning där det i avtalet som kommunen skrivit finns ett tiotal medverkande parter.
  Det här ser vi som en av flera nödvändiga investeringar i kommunens VA-system som behövs för att minska vår negativa påverkan på miljön.
  Hälsningar
  Thomas Hansson, Miljöpartiet

Frågan är ställd till