Frågor innan valet

Snart är det ju val och det svåra valet är ju kommunalvalet, därför skulle jag vilja ha ärliga svar på nedanstående svar från just ditt parti i Simrishamns kommun.
Tack på förhand för att ni svarar klart och koncist utan svammel!
Thomas ”Hacke” Haskel
Sankt Olof
1. Hur tänker ni agera i frågan om 1–6 skola i Sankt Olof?
2. Hur tänker ni prioritera byarna (ca 70 % av kommunens innevånare) rörande kommunikationer och service?
3. När blir det rättvisa för byar utan strand/hav inpå knuten. Som det känns just nu prioriterar ni exempelvis Kivik (som till 50 % består av fastboende)
4. Kommer det bli en höjning av aktivitetsbidrag för ideella ungdomsföreningar?
5. Medborgarhuset får ju just nu bara hyras av föreningar, vi i byn vill kunna hyra Medborgarhuset för privata tillställningar (det heter ju Medborgarhus). Det går ju göra ett kontrakt för uthyrning med regler mm samt en depositionsavgift som inte fås tillbaka om man bryter mot reglerna samt att ta ut en rimlig hyra för privatpersoner. (Så gör många föreningar). Uthyrningen kan även begränsas till personer boende i byn (postnummer 277 40 & 277 45)
6. Hur ser ni på äldreboenden samt serviceboenden i kommunen?

Svar

 • Svar till Tomas från Krist demokraterna. (Kristdemokraterna) 2018-08-16

  Kd sitter inte med i alla nämnder så därför har vi ingen möjlighet att påverka vissa saker idag. Det gäller skolfrågor och byggnads frågor.
  Generellt är Kd för att skolorna ska vara kvar i byarna.
  Mötes lokal för ungdomarna ute i byarna är viktigt.
  Kd har vallöfte om att man ska få flytta in på äldreboende när man vill om man är över 80 år utan behovs bedömning.
  Hälsningar
  Anne-Li Roshagen
  ordf KD

 • Svar till Thomas (Moderaterna) 2018-08-16

  1.Vi anser att kvalitén och undervisningen är viktigare än byggnadens placering. Därför föredrar vi att skolområde nord, med Kivik och Sankt Olofs skolor samverkar och ses som en enhet. Förskola i Sankt Olof är trångbodd, och vi anser att klasserna F-3 ska bedrivas i Sankt-Olof och Kivik, och 4-6 i Kiviks skola. Nu finns det beslut om att fyran startar i Sankt Olof och då utvärderar vi det. Allt för små klasser blir inte bra.
  2.Allt kan tyvärr inte finnas överallt, men grundläggande service ska finnas såväl i staden i byarna som i Simrishamn. Vi tycker att den bystrukturen vi har är en av Simrishamns kommuns styrkor. Att det utvecklas lite olika, med många engagerade och stark bygemenskap.
  3. För oss finns ingen prioriteringsordning mellan byarna, men en större satsning måste komma så många som möjligt till del, och kan inte alltid göras överallt. Ingen tjänar på att bygga upp motsättningar. Vet inte vad du syftar på är orättvist?
  4. De ideella föreningarnas arbete är viktigt, och vi tittar gärna på om det kan vara dags för en uppdatering.
  5. Vi tycker att det vore rimligt att även privatpersoner kan hyra.
  6. Just nu finns det platser lediga, men på sikt behöver vi bygga ett nytt säskilt boende. Vi ser gärna att det sker i samarbete med någon som också vill driva det, så som Joneberg Plaza. Det blir inte dyrare, och den enskild får ökad valfrihet.

 • Frågor innan valet (Feministiskt initiativ) 2018-08-15

  Hej,
  Här kommer mina och Feministiskt initiativs svar:
  1. Vi vill ha en 1-6 skola på plats och tänker agera för det i fullmäktige och i BUN
  2. Kommunikatipn och drivits ska finnas i byarna. Barn o äldreomsorg, mötesplatser och goda kommunikationer både till tätort och mellan de olika samhällena. Vi vill gärna utveckla kollektivtrafiken med anropstrafik och samåkning och vi vill att all kollektivtrafik ska vara avgiftsfri, oavsett ålder.
  3. Se fråga 2 och självklart ska service och välfärd gälla lika oavsett närheten till havet.
  4. Vi vill fördubbla aktivitetsbidraget och vi har tagit upp det i vår budget.
  5. Att det finns mötesplatser och gemensamma lokaler i orterna är centralt och de ska vara möjliga att hyra även för privata sammanhang. Jag bor själv i Gladsax och där har vi ett förträffligt medborgarhus som fungerar både till officiella och privata sammanhang.
  6. Äldreboende och serviceboende ska finnas för den som vill flytta. Ingen gammal ska tvingas bo kvar hemma längre än personen själv vill. Att bo tryggt och bra på ålderns höst är en självklar del i den generella välfärd vi värnar.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman
  Feministiskt initiatov

 • Frågor innan valet (Socialdemokraterna) 2018-08-17

  Hej Thomas!
  1, Här kommer ett långt svar eftersom du hade inte bara en fråga utan många frågor.
  S:t Olofs skola har vid ett flertal tillfällen varit på bl.a. Moderaternas skolnedläggningslista och vi varje tillfälle har som bekant vi socialdemokrater stått upp och tagit kampen för skolan och lyckats stoppa nedläggningen. Byskolornas är heliga för oss och utgör samtidigt också ett viktigt inslag för en levande landsbygd och satsningar p�� våra byar.
  Vi har nu gått vidare på detta spår och för S:t Olofs del startat upp även ett mellanstadium på skolan genom att årkurs fyra redan till hösten 2018 får sin skolgång just i S: t Olof.
  Det har varit både snabba och kostsamma turer för att få detta i hamn och en vidareutveckling av ytterligare klasser måste givetvis utredas nogsamt ur såväl pedagogiska som kostnadsmässiga aspekter och även sättas in i ett helhetssammanhang för kommunen i stort. Man måste ta ansvar för kommunen i stort och i sin helhet och våga vara ärliga och säga att man varken kan säga ja eller nej förrän man vet alla fakta.

  2, Hur tänker ni prioritera byarna (ca 70 % av kommunens innevånare) rörande kommunikationer och service?
  Under denna mandatperiod så startades det fler nya linjer på Österlen. Bland annat öppnades Simrishamn-Skillinge linjen upp igen som bland annat Moderaterna la ner förra mandatperioden. Vi tittar också på hur en matarlinje från Ravlunda, via S.t Olof till Borrby ska kunna finansieras. Samt det finns förslag på att öppna upp nya linjer.
  3, Under denna mandatperiod har vi satsat enorma resurser ute på landsbygden med tex ombyggnaden av Hammenhögs torg, ny offentlig toalett i Borrby, nya multiarenor, utegym, upprustning av lekplatser, medborgarhuset i S.t Olof har renoverats och byggts om, asfaltering av vägar, byte av belysning i alla orter från kvicksilverlampor till energisnål ledbelysning i hela kommunen och just nu byggs S.t Olofs skola om. Att skriva att vi prioriterar Kivik stämmer alls inte. Varken S.t Olof, Hammenhög, Gärsnäs, Borrby är några kustbyar.
  4, Vi Socialdemokrater kommer om vi får fortsatt förtroende att se över föreningsbidragen under nästa mandatperiod.
  5, När det gäller med medborgarhuset i S.t Olof med flera kommunala anläggningar så tog kultur och fritid ett beslut efter att det varit skadegörelser i en del av de kommunala anläggningarna att inte längre hyra ut till fester för privatpersoner. Men ett sådant beslut kan alltid förändras. Men att hyra ut till bara visa postnummer går nog inte enligt kommunallagen eftersom vi ska behandla alla lika.
  6, Vi har idag flera tomma lägenheter på våra särskilda boenden så behovet just nu är inte stor med fler särskilda boenden. Men det du kallar för serviceboenden kallar jag för mellanboenden och där finns ett större behov. Därför bygger vi nu som aldrig för i det kommunala bostadsbolaget.

  Mvh
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Frågor innan valet (Österlenpartiet) 2018-09-02

  1. I vårt valprogram står: Skolverksamheten bör bedrivas där elevantal, undervisningskvalitet, lärartäthet och lämpliga lokaler kan säkerställas. Bussning bör undvikas. Alla elever måste få tillgång till en skola med kvalitet. Det måste vara ledstjärnan! Vår målsättning är också att de yngre barnen ska kunna gå i skolor så nära hemorten som möjligt.

  2. Vi har ett helt kapitel i vårt valprogram som heter "Satsa på byarna och det offentliga rummet". Och det har vi gjort och tänker fortsätta att göra.

  Vidare vill vi ändra Översiktsplanen så att det blir lättare att bygga på landsbygden. Bygga massor av cykelbanor i och mellan byarna. Vi vill också ha fler bussar till byarna. Då även kvällstid och helger. Vi är naturligtvis också intresserade att bygga ut det kommunala va-systemet på landsbygden. Vi är för fria kollektivresor i hela Skåne! Vi kan bara rekommendera dig att läsa vårt partiprogram.
  3. Vi gör ingen skillnad på byarna. Punkt.

  4. Trist. Men vi hänvisar till vårt valprogram igen. På sidan 7 står: "Österlenpartiet anser att anslagen till föreningar bör höjas kommande år". Även motivering varför anges.

  5. Ditt förslag om depositionsavgift är bra.

  6.Just nu så är det platser lediga. Självfallet så ska det alltid finnas tillräckligt med äldreboende och "mellanboende".

  Hälsningar Christer Vigren, ordf.

 • Frågor från Thomas (Liberalerna) 2018-08-21

  Hej Thomas,

  1. Vi tycker att det viktigaste är att skolan fokuserar på kunskap. Därför är kvaliteten på undervisningen viktigare än var skolan ligger. Det är dåligt för undervisningen om klasserna är för små och därför måste Kivik och St Olof samarbeta, det gynnar alla barn. Avståndet mellan orterna är knappt 10 km och det är inte orimligt att barn i fjärde klass kan åka buss den sträckan. I Kivik finns en fungerande skola, i St Olof måste vi bygga om skolan för stora summor för att rymma alla barn. Slutsatsen har gjort att vi stöttat F-3 i St Olof och F -6 i Kivik. Vi vill lägga pengarna på barnens utbildning, inte på lokaler.

  2. Kommunen måste såklart se till att den kommunala servicen finns i hela kommunen. Att mycket placeras i Simrishamn handlar ju främst om att det är lättast för alla att ta sig dit tex gymnasieskolan. Genom byalag och olika föreningar så lever byarna också sina egna liv med olika inriktningar. Det är en av kommunens stora styrkor.

  3. Vi försöker hela tiden se till att hela kommunen utvecklas.

  4. Föreningslivet är viktigt för kommunen och en av de saker vi tycker är viktiga att stödja.

  5. Det borde vara möjligt även för privatpersoner att hyra medborgarhuset. Genom en depositionsavgift skulle det kunna vara säkert att reglerna följdes.

  6. Våra seniorer måste ha större valfrihet. Vi vill satsa på alternativa boende, tex kollektiva hus där man kan ha en egen privat lägenhet men också gemensamma utrymmen för tex matlagning eller annat. Det är viktigt att det finns många olika varianter på detta så att våra äldre kan välja sitt liv själva. Ensamheten är en av våra största problem och vi vill se mer möjligheter för gemenskap.

  Vänliga hälsningar
  Malin Henriksson (L)

 • Hej Hacke (Centerpartiet) 2018-08-17

  1. Centerpartiet har under många år varit drivande i frågan om att behålla byskolor där ett underlag finns och ställt upp för skolan i S:t Olof och tänker göra så även i fortsättningen.
  2. I fråga om prioriteringar får alla byar efterhand upprustningar av service mm. och Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen motionerat om kommunikationerna.
  4 Centerpartiet föreslår ett ökat stöd till föreningslivet.
  5 Ang Medborgarhuset håller jag med dej att detta ska va tillgängligt för ”medborgarna”
  6 Som situationen är för dagen har vi platser på särskilt boende och det finns även trygghetsboenden att tillgå. Vi kommer även att börja planera för s:k mellanboenden.
  För Centerpartiet i Simrishamn (Bertil Bjerstam Ordf.)

Frågan är ställd till