Detaljplanen

Det finns tillfällen då fastighetsägare getts tillåtelse att utökar sin tomt och utestänga allmänheten trots att detaljplanen säger att området är allmän park/mark område.
Är det detaljplanen som ska styra eller är det från fall till fall?
Är det någon laglig skillnad om allmänningen är kommunalt ägd eller privat (då menar jag inte skötsel /ekonomiskt) ?

Svar

 • Detaljplan (Socialdemokraterna) 2018-03-08

  Hej!
  Allmän platsmark ska vara tillgänglig oavsett kommunal eller privat fastighetsägare enligt detaljplanebestämmelse
  Dvs det är ingen laglig skillnad. Graden av tillgänglighet kan se olika ut beroende på om det är park eller naturyta vilka är de vanligaste planbeteckningarna.
  Privata fastighetsägare bör ha en samfällighetsförening som har gemensamma regler för skötsel och tillgänglighet. Det har de inte alltid.
  Är kommunen fastighetsägare är det kommunen som har att se till att den allmänna platsmarken är tillgänglig och sköts.
  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

 • Detaljplanen (Österlenpartiet) 2018-03-07

  Hej!
  Jag tycker som Gudrun. Vänd dig till samhällsbyggnadskontoret så får du sannolikt ett bra svar.
  Din fråga måste preciseras ytterligare om jag ska förstå vad du menar.
  Det är en detaljplan som styr men i vissa fall kan dispens ges och som Gudrun angav en allmänning kan aldrig vara privatägd.

  Hälsningar Christer

 • Detaljplanen (Feministiskt initiativ) 2018-03-05

  Hej,
  det är detaljplanen som styr. Din fråga om det spelar roll om allmänningen är kommunal eller privat förstår jag inte riktigt. Allmänning kan inte vara privat.
  Jag föreslår att du vänder dig till samhällsbyggnadsförvaltningen om du har specifika frågor om ett specifikt område.
  Hälsningar
  Gudrun

 • Detaljplanen (Miljöpartiet) 2018-03-20

  Hej Carina,
  Det är vad som står i detaljplanen som avgör vad som kan göras i de olika områdena. Vad gäller detaljplaner så finns de på stadsbyggnadsförvaltningen. Genom "kontakten" kan man få information om olika planer och bestämmelser.
  Hälsningar
  Thomas Hansson, Miljöpartiet.

 • Detaljplanen (Miljöpartiet) 2018-03-20

  Hej Carina,
  Det är vad som står i detaljplanen som avgör vad som kan göras i de olika områdena. Vad gäller detaljplaner så finns de på stadsbyggnadsförvaltningen. Genom "kontakten" kan man få information om olika planer och bestämmelser.
  Hälsningar
  Thomas Hansson, Miljöpartiet.

 • Detaljplanen (Liberalerna) 2018-03-12

  Hej Carina,

  Jag sällar mig till övriga som svarat. Detaljplanen styr. Gäller det specifika frågor är det alltid bättre att vända sig till förvaltningen.

  Vänliga hälsningar
  Malin Henriksson, ordförande Liberalerna

Frågan är ställd till