Byggförslag

Hej, jag har sett ett förslag på nya byggnader som kanske ska byggas vid Östra Park & vid gamla kyrkogården i Simrishamn. Jag tycker inte att detta är ett bra förslag och det baserar jag på följande argument.
Jag anser att denna öppna yta tillhör gamla stan (och är dess lunga).
Det ligger en skola precis bredvid som använder ytan på rasterna, vilket också är en nödvändig lunga för eleverna.
Jag tycker inte att det skulle passa in i stadsbilden.
Jag har inget emot att det byggs i Simrishamn, men platserna bör väljas med omsorg.

Svar

 • Byggförslag (Feministiskt initiativ) 2017-08-31

  Hej Livia,
  förslaget om att bygga vid Östra Park är inte längre aktuellt. Tråkigt nog. Det hade gått utmärkt att få plats med bostäder och ändå ha kvar stora delar av parken. Det är ett problem när många vill att det ska byggas men ofta menar att "det ska inte byggas just där..." Nu blir det förmodligen inget av med den här byggnationen men problemet kommer att dyka upp igen. Det finns en plan i kommunen, det heter Översiktsplan, och den har alla politiska partier ställt sig bakom och den föreskriver att när vi bygger nytt ska det ske där det redan finns bebyggelse omkring. Det kallas "förtätning" och den synen ska vara vägledande.
  Hälsningar
  Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

 • Bygga bostäder (Moderaterna) 2017-08-31

  Vi behöver bygga bostäder i Simrishamn, och det finns alltid någon som har synpunkter, oavsett var man planerar att bygga. Ö Planteringen är dock inte längre aktuellt för byggnation.

 • Byggförslag (Socialdemokraterna) 2017-09-04

  Hej Livia!
  Tack för din fråga!
  Vi har tagit ett beslut i augusti att inte bygga på Östra planteringen så det finns nu inga planer på att bygga höghus eller några andra bostäder på Östra planteringen eller gjuteriplan.
  Mvh
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande!

 • Byggförslag (Miljöpartiet) 2017-08-31

  Hej,
  Jo det behöver byggas fler bostäder i Simrishamn. Innan det byggs tar vi i politiken fram detaljplaner som reglerar hur det får byggas, vi gör översiktsplan som visar på lämpliga och möjliga platser. I samband med detaljplaner görs illustrationer som du sett- det som kommer att byggas bestäms senare.
  Planer tas fram i en process där det finns möjlighet till inflytande vid flera tillfällen och det görs med omsorg.
  Hälsningar
  Thomas Hansson, Miljöpartiet

Frågan är ställd till