40 resp, 30 km i tättbebyggt område.

Ni politiker har för ett år sedan beslutat om att hastigheten i tättbebyggda områden i kommunen skall vara 40 rexp. 30 km. Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att detta också överhålles? Pr. idag tycks inte bilisterna uppmärksammat att det är dessa hastigheter som gäller. Vad med fler skyltar, eller blinkande ljus när hastigheten överskrids eller hastighetskamror.

Svar

 • 40 resp, 30 km i tättbebyggt område. (Socialdemokraterna) 2018-05-01

  Hej Eva!
  Tack för din fråga.
  Att inte bilisterna håller hastigheten är ju egentligen en polis fråga och polisen ska ha hastighetsövervakning där det behövs. Finns ett löfte från polisen att ha fler kontroller.
  Att sätta upp skyltar som blinkar eller ljus kan man ha men frågan är om de gör någon nytta om inte polisen har kontroller.
  Men jag skickar över frågan till SBF.
  Ha en fin vår o sommar.
  Med vänlig hälsning,
  Karl-Erik Olsson (S)
  Kommunstyrelsens ordförande

Frågan är ställd till