Välkommen att ställa frågor till våra politiker

Politikerpanelen är en plats för dig som vill komma i kontakt med något av de politiska partierna som finns representerade i kommunstyrelsen. Du kan ställa din fråga till en eller flera av partierna.

Ställ frågan till (Obligatorisk)