Kommunalt partistöd

Kommunallagen ger kommunerna rätt – men inte skyldighet – att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

I Simrishamns kommun har kommunfullmäktige beslutat att varje år lämna kommunalt partistöd med totalt 25 % av prisbasbeloppet per år och mandat i kommunfullmäktige. För år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor, och partistöd utbetalas därför med totalt 548 800 kronor.

Partistödet utbetalas med dels 10 % av partistödet som ett fast belopp lika fördelat mellan de 10 partierna = 5 488 kronor/parti och dels 90 % av partistödet lika fördelat mellan de 49 mandaten i kommunfullmäktige = 10 080 kronor/mandat. Partistödet 2017 fördelas så här:

Parti, antal mandat


Fast belopp+
mandatstöd, kr

Summa
partistöd, kr
M 10 5 488 + 100 800 106 288
C 5 5 488 + 50 400 55 888
L 2 5 488 + 20 160 25 648
KD 1 5 488 + 10 080 15 568
S 13 5 488 + 131 040 136 528
V 1 5 488 + 10 080 15 568
MP 3 5 488 + 30 240 35 728
FI 4 5 488 + 40 320 45 808
ÖP 3 5 488 + 30 240 35 728
SD 7 5 488 + 70 560 76 048 
      548 800