Kommunalt partistöd

Kommunallagen ger kommunerna rätt – men inte skyldighet – att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

I Simrishamns kommun har kommunfullmäktige beslutat att varje år lämna kommunalt partistöd med totalt 25 % av prisbasbeloppet per år och mandat i kommunfullmäktige. För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor, och partistöd utbetalas därför med totalt 557 360 kronor.

Partistödet utbetalas med dels 10 % av partistödet som ett fast belopp lika fördelat mellan de 10 partierna = 5 573kronor/parti och dels 90 % av partistödet lika fördelat mellan de 49 mandaten i kommunfullmäktige = 10 237 kronor/mandat. Partistödet 2018 fördelas så här:

Parti, antal mandat


Fast belopp+
mandatstöd, kr

Summa
partistöd, kr
M 10 5 573 + 102 370 107 945
C 5 5 573 + 51 185 56 760
L 2 5 573 + 20 474 26 050
KD 1 5 573 + 10 237 15 810
S 13 5 573 + 133 081 138 655
V 1 5 573 + 10 237 15 810
MP 3 5 573 + 30 711 36 285
FI 4 5 573 + 40 948 46 525
ÖP 3 5 573 + 30 711 36 285
SD 7 5 573 + 71 659 77 235 
      557 360