Kommunalt partistöd

Kommunallagen ger kommunerna rätt – men inte skyldighet – att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

I Simrishamns kommun har kommunfullmäktige beslutat att varje år lämna kommunalt partistöd med totalt 25 % av prisbasbeloppet per år och mandat i kommunfullmäktige. För år 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor, och partistöd utbetalas därför med totalt 545 500 kronor.

Partistödet utbetalas med dels 10 % av partistödet som ett fast belopp lika fördelat mellan de 10 partierna = 5 455 kronor/parti och dels 90 % av partistödet lika fördelat mellan de 49 mandaten i kommunfullmäktige = 10 015 kronor/mandat. Partistödet 2015 fördelas så här:

Parti, antal mandat


Fast belopp+
mandatstöd, kr

Summa
partistöd, kr
M 10 5 455 + 100 150 105 600
C 5 5 455 + 50 075 55 530
FP 2 5 455 + 20 030 25 490
KD 1 5 455 + 10 015 15 470
S 13 5 455 + 130 195 135 650
V 1 5 455 + 10 015 15 470
MP 3 5 455 + 30 045 35 500
FI 4 5 455 + 40 060 45 520
ÖP 3 5 455 + 30 045 35 500
SD 7 5 455 + 70 105 75 560 
      545 500