Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskottet består av fem ledamöter som svarar för flera olika områden.

Utskottets ärenden är informationsverksamhet, personalfrågor, infrastruktur-, marknadsförings-, turism-, näringslivs- och övergripande strategiska frågor med mera. Utskottet är även krisledningsnämnd. De fem ledamöterna har varsin ersättare.

Utskottets kallelser och protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-2018
Ledamöter:Ersättare:
Karl-Erik Olsson, Gärsnäs (S) Pia Ingvarsson, Simrishamn (S)
Håkan Erlandsson, Simrishamn (C) Carl-Göran Svensson, Hammenhög (C)
Christer Vigren, Simrishamn (ÖP) Lisa Kvarnbäck, Gärsnäs (MP)
Anders Johnsson, Ö Vemmerlöv (M) Maria, Linde Strömberg, Skillinge  (M)
Christer Akej, Hammenhög (M) Gudrun Schyman, Simrishamn  (FI) 

Ordförande: Karl-Erik Olsson, Gärsnäs (S)
Vice ordförande: Anders Johnsson, Ö Vemmerlöv (M)
Sekreterare: Carina Persson, telefon 0414-81 91 14

Arbetsutskottets sista sammanträde får år 2016 är den 14 december.

Utskottets sammanträdesdagar för år 2017 är följande:

JanFebr MarsAprilMaj JuniAug Sept Okt Nov Dec

25

22

14 *


3

21


6

4

1

1323


3113 *

11 *

22
 
    29 *                

* Vid dessa tillfällen träffar arbetsutskottet nämndspresidierna.