Utskottet för näringsliv, turism och miljö

Inom kommunstyrelsen ska finnas två utskott: ett arbetsutskott och ett utskott för näringsliv, turism och miljö, NTM-utskottet.

NTM-utskottet svarar för utvecklings- och samordningsfrågor inom sitt ansvarsområde. Ordföranden, kommundirektören eller en annan utsedd person som styrelsen bestämmer överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.

Samtliga ärenden som ska avgöras av fullmäktige och/eller kommunstyrelsen ska i dess helhet ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

NTM-utskottet

Fr.v. Malin Henriksson (L), Lisa Kvarnbäck (MP), Karl-Erik Olsson (S), Anders Johnsson (M) och Christer Akej (M). 

NTM-utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande är ordförande och vice ordförande i utskottet.

Ordinarie ledamöter:

  • Karl-Erik Olsson (S)
  • Malin Henriksson (L)
  • Lisa Kvarnbäck (MP)
  • Anders Johnsson (M)
  • Margarethe Müntzing (FI)

Ersättare:

  • Berit Olsson (S)
  • Margareta Nilsson (C)
  • Christer Vigren (ÖP)
  • Håkan Rosenkvist (M)
  • Christer Akej (M)

Ordförande i NTM-utskottet är Karl-Erik Olsson (S), karl-erik.olsson (at) simrishamn.se.

NTM-utskottet sammanträder förmiddagar de dagar kommunstyrelsen har sina ordinarie sammanträden.

Kallelse

Mötesanteckningar

2017-01-11
2016-11-16 2016-11-19
2016-10-19 2016-10-19
2016-09-14 2016-09-14
2016-08-24 2016-08-24
2016-06-15 2016-06-15
2016-05-18 2016-05-18
2016-04-13 2016-04-13
2016-03-16 2016-03-16
2016-02-10 2016-02-10
2016-01-13 2016-01-13
2015-12-09 2015-12-09
2015-11-18 2015-11-18
2015-10-14 2015-10-14
2015-09-16 2015-09-16
2015-08-19 2015-08-19
2015-06-17 2015-06-17
2015-05-13 2015-05-13
2015-04-15 2015-04-15
2015-03-18 2015-03-18
2015-02-11 2015-02-11
2015-01-14 2015-01-14
2015-02-11 2015-02-11
2015-03-18 2015-03-18
2015-04-15 2015-04-15
2015-06-17 2015-06-17
2015-08-19 2015-08-19
2015-09-16 2015-09-16
2015-10-14 2015-10-14