Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning lägger förslag till kommunfullmäktige om val av ledamöter/ersättare i nämnder och val av andra kommunala representanter.

Ordförande: Pia Ingvarsson (S)
Vice ordförande: Stefan Lamme (M)
Sekreterare: Nämndsekreterare Carina Persson, mailto:carina.persson@simrishamn.se

Ledamöter:

Ersättare:

Pia Ingvarsson (S)
Ponnygatan 4, 272 37 Simrishamn

Göran Persson (S)
Skillingevägen 12, 272 38 Brantevik

Mats Carlsson (C)
Vallby 23:6, 276 56  Hammenhög

Lisa Kvarnbäck (MP)
Stora Äsperöd 12, 272 97 Gärsnäs

Christer Persson (ÖP)
Gnalöv 211, 272 92 Simrishamn

Ingegerd Bergfors )FP)
Gislöv 23, 272 92 Simrishamn

Stefan Lamme (M)
Killeberg, 277 35 Kivik

Josefin Björnkvist (M)
Stiby Klockaregård, 272 61 Gärsnäs

Ingemar Nilsson (M)
Seglaregatan 5, 276 60 Skillinge

Bo Håkansson (M)
Yngve Östbergs väg 15 A, 272 34 Simrishamn

Information : mailto:carina.persson@simrishamn.se