Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande församling är kommunfullmäktige, kommunens "riksdag".

Kommunfullmäktige i Simrishamn består av 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. Dessa har valts för fyra år, valperioden 2014-2018.

Kommunfullmäktige fattar beslut i en rad viktiga frågor. Man fastställer till exempel budgeten, antar detaljplaner och utser ledamöter och ersättare i de nämnder som svarar för den löpande förvaltningen.

Vem som vill får lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Passa på att höra efter vad dina politiker tycker i olika frågor!

Är du särskilt intresserad av något ärende, eller vill följa sammanträdet noggrannare, kan du läsa mera i kommunfullmäktiges handlingar. Kommunfullmäktiges handlingar är en sammanställning av kommunstyrelsens förslag, utredningsmaterial med mera som kommunfullmäktige har som underlag för sina beslut. Kommunfullmäktiges handlingar finns tillgängliga på kommunbiblioteken och på kommunledningskontoret under veckan före sammanträdet.

Prenumerera på handlingar

Det finns ett mindre antal exemplar utlagda till åhörare vid fullmäktiges sammanträde. Du kan också prenumerera på kommunfullmäktiges handlingar.
Är du intresserad så hör av dig till kommunledningskontoret som också kan berätta mera om kommunfullmäktige och dess sammanträden.

Ordinarie sammanträden med kommunfullmäktige

Ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige år 2018 är:

29/1 (lokal Skeppet, Varvsgatan 4) 26/2 (lokal Skeppet, Varvsgatan 4), 7/3, 23/4, 28/5- sammanträdet är inställt, 18/6, 27/8, 1/10, 29/10, 26/11, 17/12.

Plats: Stora salen, rådhuset, Simrishamn, om ingen annan lokal anges.

Partiernas fördelning i kommunfullmäktige

Politisk fördelning i kommunfullmäktige vid valen 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 och 2014:

Mandat  
  1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Moderata Samlingspartiet

11 10 13 9 12 14 10

Centerpartiet

8 7 5 5 6 4 5

Folkpartiet liberalerna

3 2 1 4 3 2 2

Kristdemokratiska Samhällspartiet

2 1 2 2 2 1 1
Arbetarpartiet
Socialdemokrterna

15

19

10

15

13

13

13
Vänsterpartiet
1 2 3 3 2 1 1

Miljöpartiet De gröna

2 2 2 1 ¨2 3 3
Feministiskt initiativ
- - - - - 4 4

Österlenpartiet Simrishamn

6 5 4 5 4 4 3
Sverigedemokraterna
- - - 1 2 3 7

Ny Demokrati

- 1 1 - - - -

Sjukvårdspartiet

- - 9 4 3 - -
Samtliga partier 49 49 49 49 49 49 49