Kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges protokoll från och med januari 2006.

Söker du äldre protokoll kontakta kommunledningskontoret tfn 0414-81 90 00 eller skicka ett e-postmeddelande till kommunledning@simrishamn.se.

Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Kallelser/Protokoll.
Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till protokollen utgörs av sammanträdesdatum. Protokollen är presenterade är pdf-format.

Länk för att hämta hem kostnadsfri programvara (Adobe Acrobat Reader).

KungörelserProtokoll                                     Länk till webbsändning av mötet

 2018-06-18 (utbildningen kl 15.00 är enbart för ledamöter/ersättare
i kommunfullmäktige)

   2018-06-18

2018-04-23 

 2018-04-23, §§ 57-91  2018-04-23

 2018-03-07

 2018-03-07, §§ 48-56  2018-03-07

 2018-02-26 (workshop enbart för KF:s ledam./ers.)

 2018-02-26, §§ 23-47  2018-02-26
2018-01-29  2018-01-29 §§ 1-22  2018-01-29
2017-12-18  2017-12-18, §§ 190-215 2017-12-18 - ingen sändning p g a tekniska problem
 2017-10-30  2017-10-30, §§ 141-189  2017-10-30
2017-08-28  2017-08-28, §§ 125-140 2017-08-28
2017-06-19 2017-06-19, §§ 107-124  2017-06-19
 2017-05-29  2017-05-29, §§ 89-106 2017-05-29
2017-04-24  2017-04-24, §§ 52-88 2017-04-24
 2017-03-20 2017-03-20, §§ 42-51  2017-03-20
2017-02-27  2017-02-27, §§ 23-41 2017-02-27 Genrep
 2017-01-30  2017-01-30, §§ 1-22  
2016-11-28  2016-11-28, §§ 206-230  
 2016-10-31  2016-10-31, §§ 176-205  
 2016-09-05  2016-09-05, §§ 156-175  
2016-06-27  2016-06-27, §§ 140-155  
 2016-05-30  2016-05-30, §§ 104-139  
2016-04-25  2016-04-25, §§ 57-103  
 2016-02-29  2016-02-29, §§ 29-56  
2016-01-25  2016-01-25 §§ 1-28  
 2015-11-30  2015-11-30 §§ 186-225  
2015-11-02  2015-11-02, §§ 155-185  
 2015-08-31 2015-08-31  §§ 134-154  
2015-06-29  2015-06-29 §§ 106-133  
 2015-05-25  2015-05-25 §§ 65-105  
2015-03-30  2015-03-30, §§ 30-64  
 2015-02-23  2015-02-23 §§ 1-29  
 2014-12-15 2014-12-15 §§ 186-212  
 2014-11-24  2014-11-24 §§ 166-185  
2014-11-03 2014-11-03  §§ 149-165  
 2014-09-29  2014-09-29, §§ 130-148  
2014-08-25  2014-08-25 §§ 111-129  
 2014-06-30  2014-06-30 §§ 92-110  
 2014-05-19  2014-05-19 §§ 76-91  
 2014-04-28 2014-04-28 §§ 61-75  
2014-03-31  2014-03-31 §§ 35-60  
2014-02-24  2014-02-24 §§ 10-34  
2014-01-27  2014-01-27 §§ 1-9  


Mer om kommunfullmäktige.