Kallelser, protokoll och kungörelser

Här hittar du Simrishamns kommuns nämnders kallelser, protokoll och kungörelser.

Nämndernas kallelser och protokoll

Protokollen får inte läggas ut förrän de är justerade. Enligt lag ska de vara justerade senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. Varje nämnd har ansvar för sina protokoll och deras publicering på hemsidan.

Behöver du få tag på något äldre protokoll, kan du kontakta den förvaltning vars nämndsprotokoll du är intresserad av.

Kommande sammanträden för de olika nämnderna kan du se i Sammanträdeskalendern. Observera att det kan ske ändringar som ej hunnit in i kalendern.

Övriga protokoll

Nämnder som upphört eller ändrats

  • Byggnadsnämnden (upphört 2006)
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (upphört 2006)
  • Tekniska nämnden (upphört 2006)
  • För information om ovanstående upphörda nämnder, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.