Förtroendevalda i Simrishamns kommun

Avser mandatperioden 2015 - 2018 (om inget annat anges).
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 209

Innehållsförteckning:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Revisorer
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Valnämnden
  • Krisledningsnämnden
  • Ledamöter i kommunala bolag
  • En komplettering med kontaktuppgifter pågår och läggs ut fortlöpande efterhand som de olika nämnderna blir klara.