Etiska regler

Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun
(Godkända av kommunfullmäktige 2007-06-25, § 104)

Dokumentet kan laddas ner som pdf.fil (44Kb)

Som förtroendevald skall du respektera demokratin och dess spelregler genom att iaktta följande etiska regler:

  • Följ lagar, förordningar och andra bestämmelser som skapats för vårt samhälle och för det politiska arbetet.
  • Respektera offentlighetsprincipen. Låt öppenhet och insyn prägla ditt uppdrag!
  • Arbeta för kommuninvånarnas och samhällets bästa.
  • Var påläst, sätt dig in i beslutsunderlag före medverkan vid beslut. Värna om ditt oberoende. Bortse från egen och närståendes vinning och ta själv ansvar för att undvika risken att hamna i en jävssituation.
  • Håll dig till kända fakta, bemöda dig om en konstruktiv och saklig debatt. Var även för övrigt sanningsenlig, ärlig och hederlig.
  • Visa respekt för personer med andra uppfattningar. Ha en öppen och förtroendefull inställning till kommuninvånarna. Ha flitiga kontakter med medborgarna!
  • Visa också respekt för övriga förtroendevalda och för kommunens anställda. Vi samarbetar för ett gemensamt mål – kommunens bästa!
  • Förvalta kommunens tillgångar och hantera allmänna medel på ett noggrant och ansvarsmedvetet sätt.

Felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig elimineras helt. God etik, i samband med att fel eller misstag har begåtts, är att klart och tydligt ta ett eget ansvar för det egna handlandet.

Du har rätt att kräva respekt för ditt eget och närståendes privatliv.

--------------------------------------------------------------------------