Övriga samverkansorgan

Kommunfullmäktige har inrättat olika samverkansorgan/råd. Samverkansorganen/råden arbetar internt, externt och med olika grupper av kommunmedborgare.

Syftet med de olika samverkansorganen är att skapa möjligheter till dialog med kommuninvånarna, få in synpunkter, bättre samordning internt och externt och behov av kraftsamling kring vissa frågor.

Samverkansorganen/råden som kommunfullmäktige inrättat är:

  • Lokala brottsförebyggande rådet
  • Lokala hälsorådet
  • Kommittén för funktionshindrade
  • Pensionärsrådet
  • Ungdomsrådet
  • Samverkansråd barn och familj.

Kommunfullmäktige har 2011-03-28 § 29 beslutat att slå samman Lokala brottsförebyggande rådet, Lokala hälsorådet och Kommittén för funktionshindrade till ett organ med namnet Samverkansråd för hälsa, trygghet och säkerhet.

Protokoll för vissa av samverkansorganen hittar du nedan: