Öppna kommunstyrelsemöten

Kommunstyrelsens möten innehåller en informationsstund då allmänheten är välkommen att lyssna och ställa frågor.

Kommunstyrelsen håller vanligtvis sammanträde den andra onsdagen i månaden (utom juli), med början kl. 13.00.

Under den första timmen har kommunstyrelsen en informationsstund med genomgång och frågor kring de ärenden som ska behandlas senare under kommunstyrelsens sammanträde.

Allmänheten kan delta

Under informationsstunden är kommunstyrelsens sammanträde öppet för allmänheten. Allmänheten kan då lyssna på genomgången av ärendena och får också ställa frågor som rör dessa ärenden. Frågorna besvaras av förvaltningscheferna och övriga tjänstemän som kan lämna sakupplysningar om ärendenas handläggning, bakgrund med mera.

Beslut i enrum

Sedan informationsstunden avslutats gör kommunstyrelsen ett uppehåll innan beslutsdelen av sammanträdet tar vid. Den delen av sammanträdet är dock sluten, och allmänheten har inte rätt att närvara.

Läs mer om kommunstyrelsen och vilka dagar den sammanträder.