Anslagstavlan

Från och med 1 januari 2018 kommer du att hitta kungörelser på den här sidan, i enlighet med den nya kommunallagen som träder i kraft då.

Kommunfullmäktige

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Justerade protokoll (kommunfullmäktige och kommunens nämnder)

Delegationsbeslut som inte ska anmälas

Övrigt

Hur beslut kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.