Anslagstavlan

Från och med 1 januari 2018 hittar du kungörelser, kallelser, justerade protokoll m.m. på den här sidan, i enlighet med den nya kommunallagen som trädde i kraft då.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige 2018-10-01  Länk till webbsändning

Kommunfullmäktige 2018-08-27  Länk till webbsändning

Kommunfullmäktige 2018-06-18 Länk till webbsändning
Utbildningen kl 15.00 är enbart
för ledamöter/ersättare i
kommunfullmäktige)

Kommunfullmäktige 2018-04-23 Länkt till webbsändning

Kommunfullmäktige 2018-03-07 Länk till webbsändning

Kommunfullmäktige 2018-02-26
(workshop kl 15.00-17.00 enbart för KF:s ledam/ers.) Länk till webbsändning

Kommunfullmäktige 2018-01-29 - Länk till webbsändning

Kallelser till nämndernas sammanträde

Justerade protokoll (kommunfullmäktige och kommunens nämnder)

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10, § 193-209 (anslås t o m 2018-11-08)

Individ- och familjeutskottet 2018-10-11, §§ 141-153 (anslås t.o.m. 2018-11-05)

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-04, §§ 86–93 (anslås t.o.m. 2018-11-01)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03, §§ 204-214 (anslås t o m 2018-10-30

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-01, §§ 146-175 (anslås t o m 2018-10-28)

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27, §§ 165-181, 183-201 (anslås t o m 2018-10-24)

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-27 §§ 48-58 (anslås t o m 2018-10-22)

Kommunstyrelsen 2018-09-19, §§ 167-192

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27, direktjustering § 182

Socialnämnden 2018-09-27, §§ 132-150 (anslås t o m 2018-10-20)

Byggnadsnämnden 2018-09-25, §§ 79-100 (anslås t o m 2018-10-17)

Individ- och familjeutskottet 2018-09-20, § 140 (anslås t o m 2018-10-13)

Delegationsbeslut som inte ska anmälas

Inga aktuella delegationsbeslut för 2018 än.

Överklaga

Ett beslut som fullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser inte har beslutats enligt kommunallagen, kan du överklaga hos förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Protokoll med beslut finns tillkännagivet på kommunens anslagstavla under tre veckor. Under den tiden kan varje medlem i kommunen överklaga det fattade beslutet. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt. Mer information finns här.

Övrigt

Nya adresser vid förlängning av vägnamn i Simrishamns kommun (anslås t o m 2018-05-17)

Överförmyndarens expeditionstider (publicerad 2018-01-16)