Allmänhetens frågestund

Vid de möten då kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen, budgeten eller andra ärenden av större intresse har allmänheten tillfälle att ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Inför de kommunfullmäktigemöten där allmänheten kan ställa frågor annonserar kommunen om i ortstidningen och på kommunens hemsida.

Om mer tid krävs för att frågeställaren ska få ett korrekt svar kan frågan besvaras i efterhand.

Läs mer om kommunfullmäktige och deras sammanträden.