Förvaltarfrihetsbevis

Hur får jag ett förvaltarfrihetsbevis?

StrandbildDu som behöver ett förvaltarfrihetsbevis för att få starta vissa företag,  kontakta överförmyndarenheten på 0414-81 91 19 eller 0414-81 91 29.