Information - utförlig

För dig som är intresserad av att veta mer om överförmyndarverksamheten finns här mer utförlig information.

Rödhake i snöInformationen riktar sig bland annat till dig som är intresserad av att bli god man eller till dig som har en nära anhörig som är i behov av god man.
Informationsmaterial från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare? Läs det här
Rollkoll - Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer. Läs det här

Vägledning god man för ensamkommande barn och ungdomar. Läs här