God man för ensamkommande flyktingbarn

Vad innebär godmanskap för ensamkommande flyktingbarn?

StrandbildEn god man för ensamkommande flyktingbarn går in i vårdnadshavarnas (föräldrarnas) ställe, när någon som är under 18 år har kommit till Sverige utan sina föräldrar. Enkelt uttryckt har en god man samma rättigheter och skyldigheter gentemot det ensamkommande barnet som en förälder har, förutom den dagliga omvårdnaden.

Simrishamns kommun har egna boenden dit barnen kommer och där en personalgrupp ser till att barnen får en god omvårdnad.

Ensamkommande barn kommer också, t.ex. med äldre släktingar, till asylboenden i kommunen eller blir placerade av andra kommuner i privata HVB-hem (hem för vård eller boende) eller familjehem som ligger i Simrishamns kommun. Även dessa ensamkommande barn får en god man beslutad av överförmyndaren i Simrishamn.

Uppdraget som god man ges utifrån en egen lagstiftning: "Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn". Vad det rent praktiskt innebär att vara god man för ett ensamkommande barn är givetvis individuellt, men generellt består arbetet av många kontakter i samband med ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. med advokat och Migrationsverket.

För att få en mer detaljerad bild över myndigheters och gode mäns olika ansvarsområden i arbetet kring de ensamkommande barnen, så kan du ta del av Sveriges kommuner och landstings Cirkulär 09-67.

Om du är intresserad av att ev. bli god man för ensamkommande barn, skicka en intresseanmälan till överförmyndaren: overformyndaren (at) simrishamn.se.

Vägledning god man för ensamkommande barn och ungdomar. Läs här

För dig som redan har uppdrag som god man.

När du ska redovisa omfattningen av ditt uppdrag är jag tacksam om du använder dig av denna uppdragsspecifikation.

Om du inte har fått lön eller arvode från Simrishamns kommun tidigare så hittar du information och blankett här.