Blanketter

Här finns de blanketter gode män, förvaltare och förmyndare behöver för att redovisa sitt uppdrag.

Här hittar du hjälpen!Här hittar du blanketter för tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning. Klicka på de understrukna länkarna. Blanketterna är i pdf-format. Här hämtar du programmet Adobe Reader som hanterar pdf-filer.Blanketterna är "självräknande" och du fyller i dem direkt på datorn. Du kan såklart även skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.

Om du inte har fått lön eller arvode från Simrishamns kommun tidigare så hittar du blankett här.

Tillångsförteckning

Tillgångsförteckning använder du när ett ärende startar. Förteckningen ska ge en ögonblicksbild över de tillgångar som din huvudman hade just det datum som du blev förordnad. Om du är förmyndare (förälder) använder du blanketten när ditt barns tillgångar överstiger åtta basbelopp. Anvisningar till hur du fyller i förteckningsblanketten hittar du här.

Årsräkning

Årsräkning använder du när du ska redovisa det gågna årets ekonomiska transaktioner. Anvisningar till hur du fyller i årsräkningsblanketten hittar du här.

Om du önskar en årsräkning som en wordfil och utan förinfyllda poster går det bra att ta kontakt med överförmyndarenheten om detta.

Sluträkning

Sluträkning använder du när ärendet är avslutat och du ska slutredovisa periodens ekonomiska transaktioner.

Redogörelse

Blanketten redogörelse använder du som är god man eller förvaltare när du ska beskriva vad ditt uppdrag har inneburit under året som gått. Din redogörelse ligger även till grund för överförmyndarens beslut om arvode och omkostnader för ditt uppdrag. Blanketten har ny utformning från och med 2016. Jag är tacksam för synpunkter; skicka gärna e-brev till overformyndare@simrishamn.se

Omprövning av förvaltarskap

Blankett för omprövning av förvaltarskap använder du som är förvaltare. Blanketten ska skickas in tillsammans med årsredovisningen. Information om anledningen till överförmyndarens årliga omprövning och vad du som förvaltare behöver tänka på hittar du här.

God man för ensamkommande flyktingbarn.

När du ska redovisa omfattningen av ditt uppdrag är jag tacksam om du använder dig av denna uppdragsspecifikation.

Om du inte har fått lön eller arvode från Simrishamns kommun tidigare så hittar du blankett här. 

Ansökan om god man

Blankett för ansökan om god man hittar du här.

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Blankett för uttag hittar du här.