Hemtjänst och/eller delegerad hemsjukvård

Krav och ansökningsblankett

Förfrågningsunderlag

Ansökan

Bilagor

Bilagor som ska medfölja ansökan

Information till utförarkatalog

(Exempel på hur en utförarkatalog kommer att se ut)

Distriktsindelning

Distriktsindelning hela Simrishamns kommun (Uppmärksamma att område 5 och 7 är uppdelade)

Övriga bilagor

Insatsfördelning

Ersättning

Socialnämndens kvalitetsmått

Rutin - revidering av utförarkatalog

Utdrag på antal beviljade insatser/bistånd 2018-04-30