Till dig som utförare

På denna sida finns länkar med information till er som är eller vill bli utförare enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Nedan finner ni länkar till de områden som omfattas av valfrihet i Simrishamns kommun.Under "övrig information" hittar ni bl.a. en länk med vanliga frågor och svar.

Samtliga förfrågningsunderlag kommer att uppdateras hösten 2018.

Områden som omfattar valfrihet

Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst och/eller delegerad hemsjukvård 

Särskilt boende

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Personlig assistans enligt LSS

 Övrig information

Hjälp, frågor och svar osv.

Att bli utförare (broschyr från tillväxtverket)

Frågor och svar om att bli utförare i Simrishamns kommun